Identitest

De IdentiTest is de meest gedetailleerde interessetest van Nederland. Na het maken van de test heb je niet alleen een overzicht van erg veel sectoren (interessegebieden) waarvoor je wel/geen belangstelling hebt, maar je krijgt ook te zien bij welk persoonlijkheidstype je hoort, en welke soorten werk voor jou waarschijnlijk interessant zijn.

Het komt erop neer dat je straks niet alleen weet welke opleidingen en beroepen je wel aanspreken, maar ook waarom dit zo is (omdat mensen van een bepaald type nu eenmaal voorkeuren hebben voor bepaalde werkzaamheden).

Je kunt deze test maken omdat je nog helemaal geen toekomstplannen hebt, maar ook als heroriëntatie, of als een laatste "controlepost", om er zeker van te zijn dat je geen interessante mogelijkheden over het hoofd hebt gezien.

Omdat de test erg gedetailleerd is, moet je er wel even de tijd voor nemen: er zijn drie onderdelen, met respectievelijk 50, 94 en 141 vragen. Het maken van de totale test neemt ongeveer een half uur in beslag.

N.B. 1: Maak de test rustig, geconcentreerd, en zonder bemoeienis van anderen. Hoe serieuzer je werkt, hoe betrouwbaarder het eindresultaat is!

N.B. 2: Ga bij het maken van de test niet uit van één toekomstwens die voor jou eigenlijk al vast ligt, maar stel je open voor alle activiteiten, en geef ze een eerlijke waardering. Als je dat niet doet, heeft de test geen zin, en doe je jezelf tekort.

N.B. 3: Deze test zegt alleen iets over je interesses, en niets over je capaciteiten.

Let op: Dit is de zogenaamde licentieversie. Maak deze alleen als je een zogenaamd licentie emailadres hebt ontvangen van je licentiehouder (decaan, loopbaanbegeleider, werkgever etc.) Vul minimaal het juiste licentie emailadres in en je volledige naam.


Onderdeel A: werksoorten

Geef van alle werksoorten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.
Het is dus niet de bedoeling dat je een waardering geeft voor de voorbeelden: deze zijn alleen bedoeld om duidelijker te maken aan welke concrete situaties je bij elke werksoort zou kunnen denken.

Soort werk

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

?

je inzetten voor het welzijn van bepaalde groepen (bijv. verslaafden, vluchtelingen, bejaarden)

werkstukken maken over niet-exacte onderwerpen (bijv. voor geschiedenis, maatschappijleer, economie)

natuurkundige of scheikundige verschijnselen bestuderen (bijv. magnetisme, kernfusie, broeikaseffect)

activiteiten organiseren voor een bedrijf (bijv. reclamecampagnes, studiedagen, personeelsuitjes)

hulpverlenend werk verrichten (bijv. in de gezinszorg, voor het Rode Kruis, in het maatschappelijk werk)

onderzoek verrichten op niet-exact gebied (bijv. op geschiedkundig, psychologisch of maatschappelijk terrein)

producten maken (bijv. levensmiddelen, kleding, gebruiksvoorwerpen)

dingen controleren (bijv. belastingaangiften op fraude, levensmiddelen op verboden stoffen, juridische teksten op fouten)

avontuurlijke dingen ondernemen (bijv. als bergbeklimmer, testpiloot of oorlogsverslaggever)

met je handen werken (bijv. bij een supermarkt, bij een tuincentrum, bij een verhuisbedrijf)

in huis werkzaamheden verrichten (bijv. schilderen en behangen, koken, vloerbedekking leggen)

leiding geven (bijv. aan een afdeling van een bedrijf, aan een basisschool, aan een jongerenorganisatie)

je ideeën of gevoelens op een kunstzinnige manier weergeven (bijv. in tekeningen, op het toneel, in de muziek)

vragen van mensen beantwoorden (bijv. op een luchthaven, op een stad- of gemeentehuis, bij een helpdesk)

onderzoek verrichten op exact gebied (bijv. op het gebied van vliegtuigbouw, bodemgesteenten, energiebronnen)

mensen medisch verzorgen en begeleiden (bijv. in een gezondheidscentrum, in een ziekenhuis, in een praktijk voor fysiotherapie)

administratief werk verrichten (bijv. bij een bank, op een kantoor, in een medisch centrum)

ontwerpen maken (bijv. voor posters, interieurs, meubels)

precisiewerk leveren (bijv. keurig verzorgd typewerk op de computer, duidelijke overzichten van bedrijfsresultaten, heldere verslagen van vergaderingen)

psychologische of maatschappelijke verschijnselen bestuderen (bijv. stress, verslaving, discriminatie)

technische klussen uitvoeren (bijv. elektriciteit aanleggen, cv installeren, timmerwerk verrichten)

jongeren begeleiden (bijv. in een gezinsvervangend tehuis, in de crisisopvang, bij het zelfstandig leren wonen)

bouwen (bijv. huizen, kantoorgebouwen, stadswijken)

artikelen lezen over niet-exacte onderwerpen (bijv. archeologie, rechtspraak, filosofie)

mensen informatie geven (bijv. over woninginrichting, gezonde voeding, uiterlijke verzorging)

buiten bezig zijn (bijv. planten verzorgen, tuinen opknappen, dieren verzorgen)

mensen adviezen geven (bijv. over het kopen van een woning, het vinden van een baan, het kiezen van een opleiding)

klanten helpen (bijv. in een winkel, bij een bank, bij een reisbureau)

dingen op een overzichtelijke manier op papier zetten (bijv. inkomsten en uitgaven van een bedrijf, bezienswaardigheden in een stad, programma’s van een televisieomroep)

nieuwe uitdagingen opzoeken (bijv. een avontuurlijke baan aannemen, in het buitenland gaan werken, een stuk oerwoud of poolgebied verkennen)

ordenen en sorteren (soort bij soort plaatsen) (bijv. post, kleding, boeken)

kunstmanifestaties bezoeken of bijwonen (bijv. exposities in een museum, fototentoonstellingen, toneelstukken)

mooie dingen maken (bijv. sieraden, modieuze kleding, cadeauartikelen)

werkstukken maken over exacte onderwerpen (bijv. voor natuurkunde, scheikunde, biologie)

allerlei dingen regelen (voor bijv. tentoonstellingen, sportdagen, festivals)

technische apparatuur in elkaar zetten (bijv. motoren, computers, geluidsapparatuur)

je fantasie gebruiken (bijv. bij het schrijven van verhalen, het inrichten van etalages, het maken van tekeningen)

oplossingen bedenken voor maatschappelijke of economische problemen (bijv. werkloosheid, criminaliteit, immigratie)

verantwoordelijkheid dragen voor de goede gang van zaken (bijv. in een hotel, op een kantoor, bij een krant)

je eigen grenzen verkennen (bijv. bij de mariniers, in extreme weersomstandigheden, in survivaltochten)

mensen met een handicap helpen (bijv. als doventolk, als ergotherapeut, als logopedist)

artikelen lezen over exacte onderwerpen (bijv. over vorderingen in de medische wetenschap, de techniek, het ruimteonderzoek)

technische verbeteringen bedenken (voor bijv. waterzuivering, ruimtevaart, computerprogramma's)

werken met machines of andere apparatuur (bijv. in de wegenbouw, in een laboratorium, op een luchthaven)

een eigen bedrijf beginnen (bijv. een winkel, een restaurant, een reclamebureau)

dienstverlenend werk verrichten (bijv. in een restaurant, bij de klantenservice van een warenhuis, in een hotel)

handelend optreden in risicovolle situaties (bijv. bij overvallen, branden, rellen)

"doe-werk" verrichten (bijv. bestellingen bezorgen, voertuigen besturen, spullen verhuizen)

mensen bellen of mailen, met het doel iets te verkopen (bijv. voor een verzekeringsmaatschappij, een energiebedrijf, een loterij)

reparaties verrichten (bijv. aan motorvoertuigen, computers, wasmachines)


Onderdeel B: werkterreinen

Geef van alle werkterreinen aan hoe aantrekkelijk het je lijkt om daarin werkzaam te zijn.

Werkterreinen

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

?

in de natuurkunde

in de leerlingbegeleiding

in een verpleeghuis

in een kapsalon

bij een bank

in een fotostudio

in een kledingwinkel

bij een reisbureau

in de industriële vormgeving (het ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, zoals lampen, tassen, auto’s, enz.)

in een dierentuin

op een accountantskantoor

bij een toneelgezelschap

bij de landmacht

bij een softwarebedrijf

op zee

bij de nieuwsredactie van een televisieomroep of website

in je eigen teken- of schilderatelier

op een weerstation

bij een jongerencentrum (voor het organiseren van allerlei activiteiten)

bij een architectenbureau

in een band of orkest

in de psychologie

in de elektronica

bij een reclamebureau (als tekenaar)

in de wiskunde

in de woninginrichting

bij een ICT helpdesk

bij het UWV (om mensen te helpen bij het vinden van een baan)

bij een cateringbedrijf of partyservice (voor het leveren van maaltijden, hapjes, enz.)

bij een sportclub of -vereniging

in de kraamverzorging

in een galerie (tentoonstellings- en verkoopruimte voor kunst)

bij de luchtmacht

bij een school

op een muziekschool

in een huisartsenpraktijk

bij een historisch museum

bij een modeontwerpbureau

op een luchthaven

op het kantoor van een transportbedrijf

in de literatuur (het schrijven van verhalen, gedichten, enz.)

in de theologie (studie van godsdienst of godsdiensten)

op een kantoor

bij de politie

op een advocatenkantoor

bij een rechtbank

bij een edelsmid (voor het maken van sieraden)

bij een uitgeverij van romans en verhalen

in een filmstudio

bij de redactie van een tijdschrift/magazine

op de administratie van een bedrijf

bij de marine

bij een attractiepark (bijv. de Efteling)

op de afdeling verkoop van een bedrijf

in een winkel

in een schoonheidssalon

in de binnenhuisarchitectuur

bij een reclamebureau (als tekstschrijver)

in de voedselproductie

in de planologie (de indeling/inrichting van gebieden)

bij een webwinkel

in de archeologie

in het chemisch onderzoek

bij de VVV (in een informatiecentrum voor toeristen)

bij een vertaalbureau

bij een taleninstituut (voor het geven van talencursussen)

in de hulpverlening

bij een grafisch ontwerpbureau (voor het ontwerpen van posters, flyers, visitekaartjes, enz.)

bij een tuincentrum

bij een vereniging voor natuur- of milieubescherming

bij een stedenbouwkundig adviesbureau

bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (voor het omzetten van onderzoeksresultaten in grafieken en tabellen)

bij de GGZ (geestelijke gezondheidszorg)

in de staalindustrie

bij Staatsbosbeheer

in een restaurant

in het bodemonderzoek (naar ontstaan en samenstelling van aardlagen)

bij een krant

op een sportschool

in een hotel

bij een bouwbedrijf

in een theater (bijv. in toneel- of dansvoorstellingen)

in een kerk, moskee, of ander godsdienstig centrum

bij een elektriciteitsbedrijf

bij een drukkerij

bij een evenementenbureau (voor de organisatie van beurzen, festivals, concerten, enz.)

in een dierenasiel of dierenpension

in een ziekenhuis

in een museum

op een agrarisch bedrijf

in het maatschappelijk werk

in een laboratorium

bij het TNO (toegepast natuurkundig onderzoek naar bijv. nieuwe materialen en apparatuur)

in een garagebedrijf


Onderdeel C: activiteiten

Geef van alle activiteiten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.

Activiteiten

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

?

werken als telefonisch verkoper of vertegenwoordiger

acteren in films

een muziekinstrument bespelen

brieven, verslagen en notulen typen op de computer

de huid van cliënten verzorgen en behandelen

videofilmpjes maken

beoefenaars van verschillende sporten trainen

woningen (ver)bouwen

boeken, tijdschriften en kranten drukken

mensen met een handicap verzorgen

onderzoek doen naar natuurkundige verschijnselen in het heelal (kosmische straling, zwaartekracht, enz.)

je verdiepen in de bijbel, koran, of andere godsdienstige werken

de vrede handhaven in oorlogsgebieden binnen een VN-vredesmacht

vrachtvervoer voor schepen of vliegtuigen regelen

zieke dieren verzorgen en vervoeren bij de dierenambulance

dames, heren en kinderen knippen

reclamespotjes maken voor bedrijven of instellingen

kunstvoorwerpen uit vroegere culturen opgraven en bestuderen

de orde handhaven waar dat nodig is

apps en games ontwerpen

activiteiten organiseren in een vakantiecentrum

tekeningen maken voor posters en flyers

de samenstelling en eigenschappen van chemische stoffen onderzoeken

economische of technische vraagstukken oplossen met behulp van wiskundige formules

onderzoek doen naar planten en dieren in de natuur

motoren en machines ontwerpen

gebruiksvoorwerpen uit vroegere eeuwen opgraven en bestuderen

scheikundige proeven doen

etalages inrichten

sporttoernooien organiseren

mensen of landschappen tekenen of schilderen

mensen weer leren lopen na een verkeersongeval

een eigen bedrijf of winkel hebben

wiskundige kennis toepassen in de informatica

orders (bestellingen) voor een bedrijf afhandelen

gebruiks- en siervoorwerpen maken van glas of metaal

andere talen spreken en schrijven

patiënten thuis medisch verzorgen

meewerken aan de bescherming van bedreigde planten en dieren

mensen begeleiden bij relatie- of opvoedingsproblemen

met mensen praten over dingen die met godsdienst en geloof te maken hebben

gymnastieklessen geven

buitenlanders helpen bij het inburgeren in ons land

kansberekeningen maken

muziek bedenken bij songteksten of gedichten

de zeebodem en oceaanstromingen onderzoeken

je verdiepen in taal, gewoontes en gebruiken van mensen in andere landen

portretfoto's en fotoreportages maken als fotograaf

vee houden

kleding maken

klanten helpen in een bibliotheek of informatiecentrum

als groepsleider in een gezinsvervangend tehuis werken

onderzoek doen naar klimaatverandering

planten en bomen kweken

met stadsbewoners praten over verbeteringen in hun wijk

aardbevingen en vulkaanuitbarstingen registreren en onderzoeken

als vlieginstructeur werken

bouwtekeningen maken voor huizen en andere gebouwen

brochures en reclamefolders vorm geven

voedingsadviezen geven aan sportmensen, bejaarden, enz.

onderzoek doen naar de kleinste deeltjes in de natuurkunde

psychologische tests afnemen en bespreken

gebouwen inrichten (gordijnen, vloerbedekking, verlichting, enz. aanbrengen)

lesgeven

zingen

kleding inkopen voor een kledingzaak

onderzoek doen naar toepassingsmogelijkheden van laser, nanotechnologie en andere natuurkundige ontdekkingen

medewerking verlenen aan godsdienstige bijeenkomsten

kleding verkopen

de criminaliteit bestrijden

vliegtuigen onderhouden en repareren

de boekhouding van bedrijven verzorgen

elektriciteit aanleggen

de teksten voor de website van een bedrijf of instelling verzorgen

onderzoeken of nieuwsfeiten echt kloppen

mooi verzorgde websites voor bedrijven maken

als tolk werken

patiënten onderzoeken en behandelen

zorgen dat winkelvoorraden in orde zijn

plannen maken voor de ligging van nieuwe woonwijken en industriegebieden

als kok in een restaurant werken

computers en tv’s repareren

werken in je eigen eetcafé

leerstof van een bepaald vak aan kinderen uitleggen

hypotheekadviezen geven

nieuwe consumentenelektronica ontwikkelen (laptops, smartphones, digitale camera’s, enz.)

klanten helpen bij een bank

producten verkopen

verhalen schrijven

films of toneelstukken regisseren

bedrijven financiële adviezen geven

Nederlandse en buitenlandse romans lezen

onderwerpen uit de middeleeuwen bestuderen

artikelen schrijven voor een krant, tijdschrift of website

patiënten in een ziekenhuis verzorgen

meubels ontwerpen en maken

een dierenarts of veearts assisteren

ringen, armbanden en kettingen maken

onderzoek doen naar menselijke emoties (angst, boosheid, enz.)

in musicals of cabaretvoorstellingen spelen

Rechtszaken tegen verdachten voorbereiden

als systeembeheerder het computernetwerk van een bedrijf opzetten en onderhouden

centrale verwarming installeren

personeelsfeesten en personeelsuitjes organiseren

onderzoeken waar nieuwe wegen, kruispunten, rotondes, enz. het best aangelegd kunnen worden

groenten en fruit verbouwen

mensen met verslavingsproblemen opvangen en begeleiden

de geschiedenis van Nederland van de laatste vijftig jaar bestuderen

schepen bouwen en onderhouden

bacteriën onderzoeken in een laboratorium

mensen informeren over vakantiemogelijkheden en reizen

op een containerschip werken

gasten bedienen in een restaurant

tentoonstellingen in een museum organiseren

kunstvoorwerpen uitzoeken voor pleinen, openbare gebouwen, enz.

vrachtvliegtuigen besturen

een natuurgebied beheren en onderhouden

bijwerklessen geven aan kinderen met achterstanden

groepen toeristen rondleiden als gids

zorgen dat alles in een hotel (maaltijden, schoonmaak, enz.) goed geregeld is

vracht vervoeren per schip over rivieren en kanalen

mensen interviewen

werken in de wegenbouw

van alles regelen voor groepen toeristen in het buitenland

ontwerpen maken voor de inrichting van woningen, kantoren, scholen, enz.

onderzoeken of mensen of bedrijven in strijd met de wet gehandeld hebben

plannen en werktekeningen voor stadsvernieuwing maken

auto’s repareren

onderzoek doen naar allerlei vormen van menselijk gedrag (agressie, verliefdheid, verslaving, enz.)

dieren verzorgen op een boerderij

jongeren begeleiden bij het vinden van een passende opleiding

recensies (beoordelingen) van nieuwe romans en verhalenbundels schrijven voor een krant, tijdschrift of website

nieuwe televisieprogramma’s bedenken of produceren

programmeren (computerprogramma’s maken)

maaltijden bereiden

adviezen geven over het gebruik van cosmetica (schoonheidsmiddelen)

reclameteksten voor een bedrijf schrijven

festivals en andere evenementen organiseren

tekeningen voor boeken of tijdschriften maken

mensen verdedigen die van een misdrijf beschuldigd zijn

ziekten vaststellen en geneeswijzen bepalen


Hieronder staan nog een paar algemene vragen. Deze zijn nodig om het rapport nauwkeuriger te kunnen opstellen.

Geef verder je juiste email adres. Dit email adres wordt alleen gebruikt om je persoonlijk rapport- en betalingscodescodes toe te sturen.


Wat is je geslacht ?Je leeftijd ?Wat is je hoogst voltooide opleiding
of met welke opleiding ben je nu bezig ?

Wat is je huidige functie/beroep?
(volg je nog een opleiding vul dan student of scholier in):

Het licentie E-mail adres:

Je volledige naam (voor rapport identificatie):

Je eigen email adres:

Afdeling of klas: