Identitest

De IdentiTest is de meest gedetailleerde interessetest van Nederland. Na het maken van de test heb je niet alleen een overzicht van erg veel sectoren (interessegebieden) waarvoor je wel/geen belangstelling hebt, maar je krijgt ook te zien bij welk persoonlijkheidstype je hoort, en welke soorten werk voor jou waarschijnlijk interessant zijn.

Het komt erop neer dat je straks niet alleen weet welke opleidingen en beroepen je wel aanspreken, maar ook waarom dit zo is (omdat mensen van een bepaald type nu eenmaal voorkeuren hebben voor bepaalde werkzaamheden).

Je kunt deze test maken omdat je nog helemaal geen toekomstplannen hebt, maar ook als heroriëntatie, of als een laatste "controlepost", om er zeker van te zijn dat je geen interessante mogelijkheden over het hoofd hebt gezien.

Omdat de test erg gedetailleerd is, moet je er wel even de tijd voor nemen: er zijn drie onderdelen, met respectievelijk 50, 94 en 141 vragen. Het maken van de totale test neemt ongeveer een half uur in beslag.

N.B. 1: Maak de test rustig, geconcentreerd, en zonder bemoeienis van anderen. Hoe serieuzer je werkt, hoe betrouwbaarder het eindresultaat is!

N.B. 2: Ga bij het maken van de test niet uit van één toekomstwens die voor jou eigenlijk al vast ligt, maar stel je open voor alle activiteiten, en geef ze een eerlijke waardering. Als je dat niet doet, heeft de test geen zin, en doe je jezelf tekort.

N.B. 3: Deze test zegt alleen iets over je interesses, en niets over je capaciteiten.

Let op: Dit is de zogenaamde licentieversie. Maak deze alleen als je een zogenaamd licentie emailadres hebt ontvangen van je licentiehouder (decaan, loopbaanbegeleider, werkgever etc.) Vul minimaal het juiste licentie emailadres in en je volledige naam.


Onderdeel A: werksoorten

Geef van alle werksoorten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.
Het is dus niet de bedoeling dat je een waardering geeft voor de voorbeelden: deze zijn alleen bedoeld om duidelijker te maken aan welke concrete situaties je bij elke werksoort zou kunnen denken.

Soort werk

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

?

avontuurlijke dingen ondernemen (bijv. als bergbeklimmer, testpiloot of oorlogsverslaggever)

klanten helpen (bijv. in een winkel, bij een bank, bij een reisbureau)

je eigen grenzen verkennen (bijv. bij de mariniers, in extreme weersomstandigheden, in survivaltochten)

reparaties verrichten (bijv. aan motorvoertuigen, computers, wasmachines)

je fantasie gebruiken (bijv. bij het schrijven van verhalen, het inrichten van etalages, het maken van tekeningen)

natuurkundige of scheikundige verschijnselen bestuderen (bijv. magnetisme, kernfusie, broeikaseffect)

dingen controleren (bijv. belastingaangiften op fraude, levensmiddelen op verboden stoffen, juridische teksten op fouten)

in huis werkzaamheden verrichten (bijv. schilderen en behangen, koken, vloerbedekking leggen)

bouwen (bijv. huizen, kantoorgebouwen, stadswijken)

handelend optreden in risicovolle situaties (bijv. bij overvallen, branden, rellen)

artikelen lezen over exacte onderwerpen (bijv. over vorderingen in de medische wetenschap, de techniek, het ruimteonderzoek)

je inzetten voor het welzijn van bepaalde groepen (bijv. verslaafden, vluchtelingen, mensen in Derde Wereldlanden)

werkstukken maken over niet-exacte onderwerpen (bijv. voor geschiedenis, maatschappijleer, economie)

ontwerpen maken (bijv. voor posters, interieurs, meubels)

mensen benaderen met het doel om iets te verkopen (bijv. als vertegenwoordiger, telefonisch verkoper, verzekeringsagent)

precisiewerk leveren (bijv. keurig verzorgd typewerk op de computer, duidelijke overzichten van bedrijfsresultaten, heldere verslagen van vergaderingen)

je ideeën of gevoelens op een kunstzinnige manier weergeven (bijv. in tekeningen, op het toneel, in de muziek)

werkstukken maken over exacte onderwerpen (bijv. voor natuurkunde, scheikunde, biologie)

nieuwe uitdagingen opzoeken (bijv. een avontuurlijke baan aannemen, in het buitenland gaan werken, een stuk oerwoud of poolgebied verkennen)

technische apparatuur in elkaar zetten (bijv. motoren, computers, geluidsapparatuur)

dingen op een overzichtelijke manier op papier zetten (bijv. inkomsten en uitgaven van een bedrijf, bezienswaardigheden in een stad, programma’s van een televisieomroep)

onderzoek verrichten op exact gebied (bijv. op het gebied van vliegtuigbouw, bodemgesteenten, energiebronnen)

vragen van mensen beantwoorden (bijv. op een luchthaven, op een stad- of gemeentehuis, bij een helpdesk)

artikelen lezen over niet-exacte onderwerpen (bijv. archeologie, rechtspraak, filosofie)

administratief werk verrichten (bijv. bij een bank, op een kantoor, in een medisch centrum)

producten maken (bijv. levensmiddelen, kleding, gebruiksvoorwerpen)

hulpverlenend werk verrichten (bijv. in de gezinszorg, bij de kindertelefoon, in een therapeutisch centrum)

ordenen en sorteren (soort bij soort plaatsen) (bijv. post, cd’s, boeken)

met je handen werken (bijv. bij een supermarkt, bij een tuincentrum, bij een verhuisbedrijf)

leiding geven (bijv. aan een afdeling van een bedrijf, aan een politieke partij, aan een jongerenorganisatie)

verantwoordelijkheid dragen voor de goede gang van zaken (bijv. in een hotel, op een kantoor, bij een krant)

onderzoek verrichten op niet-exact gebied (bijv. op geschiedkundig, psychologisch of maatschappelijk terrein)

buiten bezig zijn (bijv. planten verzorgen, tuinen opknappen, dieren verzorgen)

activiteiten organiseren voor een bedrijf (bijv. reclamecampagnes, studiedagen, personeelsuitjes)

mensen adviezen geven (bijv. over het kopen van een woning, het vinden van een baan, het kiezen van een opleiding)

kunstmanifestaties bezoeken of bijwonen (bijv. exposities in een museum, fototentoonstellingen, toneelstukken)

een eigen bedrijf beginnen (bijv. een winkel, een restaurant, een reclamebureau)

oplossingen bedenken voor maatschappelijke of economische problemen (bijv. werkloosheid, criminaliteit, immigratie)

werken met machines of andere apparatuur (bijv. in de wegenbouw, in een laboratorium, op een luchthaven)

allerlei dingen regelen (voor bijv. tentoonstellingen, sportdagen, congressen)

mensen met een handicap helpen (bijv. als doventolk, als ergotherapeut, als logopedist)

mooie dingen maken (bijv. sieraden, modieuze kleding, cadeauartikelen)

mensen medisch verzorgen en begeleiden (bijv. in een gezondheidscentrum, in een ziekenhuis, in een praktijk voor fysiotherapie)

"doe-werk" verrichten (bijv. bestellingen bezorgen, voertuigen besturen, spullen verhuizen)

mensen informatie geven (bijv. over woninginrichting, gezonde voeding, uiterlijke verzorging)

technische klussen uitvoeren (bijv. elektriciteit aanleggen, cv installeren, timmerwerk verrichten)

dienstverlenend werk verrichten (bijv. in een restaurant, bij de klantenservice van een warenhuis, in een hotel)

technische verbeteringen bedenken (voor bijv. waterzuivering, ruimtevaart, computerprogramma's)

psychologische of maatschappelijke verschijnselen bestuderen (bijv. stress, verslaving, discriminatie)

jongeren begeleiden (bijv. in een gezinsvervangend tehuis, in de crisisopvang, bij het zelfstandig leren wonen)


Onderdeel B: werkterreinen

Geef van alle werkterreinen aan hoe aantrekkelijk het je lijkt om daarin werkzaam te zijn.

Werkterreinen

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

?

in een kapsalon

bij een vertaalbureau

op een agrarisch bedrijf

op het kantoor van een transportbedrijf

bij een modeontwerpbureau

in de pedagogiek (opvoedkunde)

bij een webwinkel

in de literatuur

bij de landmacht

bij een krant

in een restaurant

in het bodemonderzoek (naar ontstaan en samenstelling van aardlagen)

in een galerie (tentoonstellings- en verkoopruimte voor kunst)

in de woninginrichting

bij een softwarebedrijf

in de planologie (ruimtelijke ordening: indeling/inrichting van gebieden)

bij een cateringbedrijf of partyservice (voor het leveren van maaltijden, hapjes, enz.)

bij een stedenbouwkundig adviesbureau

op een accountantskantoor

bij Staatsbosbeheer

op zee

in een schoonheidssalon

op kantoor

bij een rechtbank

in de fotografie

bij een bank

in een kledingwinkel

op de afdeling verkoop van een bedrijf

op een advocatenkantoor

bij een attractiepark (bijv. de Efteling)

in de kraamverzorging

bij een drukkerij

bij een taleninstituut (voor het geven van talencursussen)

bij de luchtmacht

bij een toneelgezelschap

bij een reclamebureau (als tekenaar)

op een muziekschool

bij de politie

in een bedrijfslaboratorium

op een sportschool

in de leerlingbegeleiding

in een fotozaak

in een huisartsenpraktijk

bij een tuincentrum

bij een historisch museum

in het chemisch onderzoek

in het maatschappelijk werk

in een kerk, moskee, of ander godsdienstig centrum

bij een sportclub of -vereniging

in de theologie (studie van godsdienst of godsdiensten)

in een museum

bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (oorlogsarchieven)

bij een elektriciteitsbedrijf

bij de redactie van een tijdschrift of televisieprogramma

in de industriële vormgeving (het ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, zoals lampen, tassen, auto’s, enz.)

bij een jongerencentrum (voor het organiseren van allerlei activiteiten)

in een garagebedrijf

in de psychologie

in de wiskunde

bij een arbeids-, of loopbaanbegeleidingsbureau (mensen helpen aan een (betere) baan)

op een luchthaven

op een VVV-kantoor

bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (voor het omzetten van onderzoeksresultaten in grafieken en tabellen)

bij een ICT adviesbureau

in de elektronica

in de binnenhuisarchitectuur

in een dierentuin

in een verpleeg- of verzorgingstehuis

in een winkel

bij de marine

op een weerstation

bij een architectenbureau

bij een edelsmid (voor het maken van sieraden)

bij een school

bij een uitgeverij van romans en verhalen

in een hotel

in een theater (bijv. in toneel- of dansvoorstellingen)

in een staalfabriek

in de hulpverlening

bij een bouwbedrijf

bij een vereniging voor natuur- of milieubescherming

bij een reclamebureau (als tekstschrijver)

in een ziekenhuis

in de natuurkunde

bij een grafisch ontwerpbureau

in een band of orkest

in een dierenasiel of dierenpension

op de administratie van een bedrijf

bij het TNO (toegepast natuurkundig onderzoek naar bijv. nieuwe materialen en apparatuur)

in een teken- of schilderatelier

in de voedselproductie

bij de nieuwsredactie van een televisieomroep

bij een evenementenbureau (voor de organisatie van beurzen, festivals, concerten, enz.)

bij een reisbureau


Onderdeel C: activiteiten

Geef van alle activiteiten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.

Activiteiten

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

?

gebouwen inrichten (gordijnen, vloerbedekking, verlichting, enz. aanbrengen)

vrachtvliegtuigen besturen

vrachtvervoer voor schepen of vliegtuigen regelen

de vrede handhaven in oorlogsgebieden binnen een VN-leger

mensen weer leren lopen na een verkeersongeval

de huid van cliënten verzorgen en behandelen

met mensen praten over dingen die met godsdienst en geloof te maken hebben

kunstvoorwerpen uit vroegere culturen opgraven en bestuderen

berekenen welke hypotheken het gunstigst zijn voor bedrijven of particulieren

centrale verwarming installeren

groenten en fruit verbouwen

vee houden

websites maken voor bedrijven

motoren en machines ontwerpen

recensies (beoordelingen) van nieuwe romans en verhalenbundels schrijven voor een krant of tijdschrift

beurzen en andere evenementen organiseren

aardbevingen en vulkaanuitbarstingen registreren en onderzoeken

onderwerpen uit de middeleeuwen bestuderen

kleding inkopen voor een kledingzaak

zorgen dat een hotel er goed verzorgd en gezellig uitziet

artikelen schrijven voor een krant of tijdschrift

tournees en optredens van artiesten organiseren

mensen verdedigen die van een misdrijf beschuldigd zijn

sporttoernooien organiseren

personeelsfeesten en personeelsuitjes organiseren

dieren verzorgen op een boerderij

zieke dieren verzorgen en vervoeren bij de dierenambulance

een eigen bedrijf of winkel hebben

onderzoek doen naar allerlei vormen van menselijk gedrag (agressie, verliefdheid, verslaving, enz.)

kunstvoorwerpen uitzoeken voor pleinen, openbare gebouwen, enz.

met stadsbewoners praten over verbeteringen in hun wijk

nieuwe televisieprogramma’s bedenken of produceren

meewerken aan de bescherming van bedreigde planten en dieren

bijwerklessen geven aan kinderen met achterstanden

producten verkopen

planten en bomen kweken

economische of technische vraagstukken oplossen met behulp van wiskunde

nieuwe consumentenelektronica ontwikkelen (computers, geluidsapparatuur, enz.)

de samenstelling en eigenschappen van chemische stoffen onderzoeken

van alles regelen voor groepen toeristen in het buitenland

leerstof van een bepaald vak aan kinderen uitleggen

films, animaties of reclamespotjes maken voor bedrijven of instellingen

mensen met verslavingsproblemen opvangen en begeleiden

onderzoeken waar nieuwe wegen, kruispunten, rotondes, enz. het best aangelegd kunnen worden

adviezen geven over het gebruik van cosmetica (schoonheidsmiddelen)

een muziekinstrument bespelen

scheikundige proeven doen

onderzoeken waar jongeren in een probleemwijk behoefte aan hebben

de boekhouding van bedrijven verzorgen

muziek bedenken bij songteksten of gedichten

bedrijven financiële adviezen geven

medewerking verlenen aan godsdienstige bijeenkomsten

plannen maken voor de ligging van nieuwe woonwijken en industriegebieden

vrachten over zee vervoeren

kansberekeningen maken

klanten helpen bij een bank

beoefenaars van verschillende sporten trainen

relatiegeschenken bedenken en ontwerpen voor bedrijven

mensen of landschappen tekenen of schilderen

ringen, armbanden en kettingen maken

buitenlanders helpen bij het inburgeren in ons land

zorgen voor tijdige leveranties van groothandels aan winkels

verhalen schrijven

de criminaliteit bestrijden

andere talen spreken en schrijven

zorgen dat alle voorzieningen in een hotel (maaltijden, schoonmaak, enz.) goed geregeld zijn

je verdiepen in de bijbel, koran, of andere godsdienstige werken

bacteriën onderzoeken in een laboratorium

als tolk werken

als kok in een restaurant werken

met een filmcamera werken

gebruiksvoorwerpen uit vroegere eeuwen opgraven en bestuderen

meubels ontwerpen en maken

je verdiepen in taal, gewoontes en gebruiken van mensen in andere landen

brieven, verslagen, enz. typen op de computer

Nederlandse en buitenlandse romans lezen

de tekst en vormgeving van websites verzorgen

etalages inrichten

psychologische tests afnemen en bespreken

de geschiedenis van Nederland van de laatste vijftig jaar bestuderen

als vlieginstructeur werken

boeken, tijdschriften en kranten maken

acteren in films

schepen bouwen en onderhouden

tentoonstellingen in een museum organiseren

Rechtszaken tegen verdachten voorbereiden

de lay-out van brochures en reclamefolders verzorgen

mensen informeren over vakantiemogelijkheden en reizen

onderzoek doen naar klimaatverandering

patiënten thuis medisch verzorgen

vracht vervoeren per schip over rivieren en kanalen

als groepsleider in een gezinsvervangend tehuis werken

werken als telefonisch verkoper of vertegenwoordiger

tekeningen maken voor posters en flyers

een actualiteitenrubriek voor radio of tv verzorgen

in musicals of cabaretvoorstellingen spelen

orders (bestellingen) voor een bedrijf afhandelen

het gedrag van dieren in de natuur observeren

bouwtekeningen maken voor huizen en andere gebouwen

gasten bedienen in een restaurant

mensen begeleiden bij relatie- of opvoedingsproblemen

mensen met een handicap verzorgen

de orde handhaven waar dat nodig is

geluidsapparatuur en tv's repareren

ziekten vaststellen en geneeswijzen bepalen

tekeningen voor boeken of tijdschriften maken

maaltijden bereiden

kleding verkopen

plannen en werktekeningen voor stadsvernieuwing maken

zingen

onderzoek doen naar menselijke emoties (angst, boosheid, enz.)

onderzoek doen naar natuurkundige verschijnselen in het heelal (kosmische straling, gewichtloosheid, enz.)

een bos of natuurgebied beheren en onderhouden

wiskundige kennis toepassen in de informatica

portretfoto's en fotoreportages maken als fotograaf

tunnels en bruggen ontwerpen

onderzoek doen naar toepassingsmogelijkheden van laser, nanotechnologie en andere natuurkundige ontdekkingen

onderzoeken of mensen of bedrijven in strijd met de wet gehandeld hebben

computergames ontwikkelen

klanten helpen in een bibliotheek of informatiecentrum

timmeren en metselen

auto’s repareren

onderzoek doen naar de kleinste deeltjes in de natuurkunde

vorm, indeling, lettertype, enz. bepalen van teksten en advertenties in kranten, tijdschriften en brochures

patiënten onderzoeken en behandelen

mensen interviewen

een dierenarts of veearts assisteren

groepen toeristen rondleiden

littekens onzichtbaar maken

elektriciteit aanleggen

voedingsadviezen geven aan sportmensen, bejaarden, enz.

lesgeven

films of toneelstukken regisseren

patiënten in een ziekenhuis verzorgen

gymnastieklessen geven

kleding maken

ontwerpen maken voor de inrichting van woningen, kantoren, scholen, enz.

als systeembeheerder het computernetwerk van een bedrijf opzetten en onderhouden

vliegtuigen onderhouden en repareren

de zeebodem en oceaanstromingen onderzoeken

de inhoud van een tijdschrift bepalen


Hieronder staan nog een paar algemene vragen. Deze zijn nodig om het rapport nauwkeuriger te kunnen opstellen.

Geef verder je juiste email adres. Dit email adres wordt alleen gebruikt om je persoonlijk rapport- en betalingscodescodes toe te sturen.


Wat is je geslacht ?Je leeftijd ?Wat is je hoogst voltooide opleiding
of met welke opleiding ben je nu bezig ?

Wat is je huidige functie/beroep?
(volg je nog een opleiding vul dan student of scholier in):

Het licentie E-mail adres:

Je volledige naam (voor rapport identificatie):

Je eigen email adres:

Afdeling of klas: