Identitest

De IdentiTest is de meest gedetailleerde interessetest van Nederland. Na het maken van de test heb je niet alleen een overzicht van erg veel sectoren (interessegebieden) waarvoor je wel/geen belangstelling hebt, maar je krijgt ook te zien bij welk persoonlijkheidstype je hoort, en welke soorten werk voor jou waarschijnlijk interessant zijn.

Het komt erop neer dat je straks niet alleen weet welke opleidingen en beroepen je wel aanspreken, maar ook waarom dit zo is (omdat mensen van een bepaald type nu eenmaal voorkeuren hebben voor bepaalde werkzaamheden).

Je kunt deze test maken omdat je nog helemaal geen toekomstplannen hebt, maar ook als heroriëntatie, of als een laatste "controlepost", om er zeker van te zijn dat je geen interessante mogelijkheden over het hoofd hebt gezien.

Omdat de test erg gedetailleerd is, moet je er wel even de tijd voor nemen: er zijn drie onderdelen, met respectievelijk 50, 94 en 141 vragen. Het maken van de totale test neemt ongeveer een half uur in beslag.

N.B. 1: Maak de test rustig, geconcentreerd, en zonder bemoeienis van anderen. Hoe serieuzer je werkt, hoe betrouwbaarder het eindresultaat is!

N.B. 2: Ga bij het maken van de test niet uit van één toekomstwens die voor jou eigenlijk al vast ligt, maar stel je open voor alle activiteiten, en geef ze een eerlijke waardering. Als je dat niet doet, heeft de test geen zin, en doe je jezelf tekort.

N.B. 3: Deze test zegt alleen iets over je interesses, en niets over je capaciteiten.

Let op: Dit is de zogenaamde licentieversie. Maak deze alleen als je een zogenaamd licentie emailadres hebt ontvangen van je licentiehouder (decaan, loopbaanbegeleider, werkgever etc.) Vul minimaal het juiste licentie emailadres in en je volledige naam.


Onderdeel A: werksoorten

Geef van alle werksoorten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.
Het is dus niet de bedoeling dat je een waardering geeft voor de voorbeelden: deze zijn alleen bedoeld om duidelijker te maken aan welke concrete situaties je bij elke werksoort zou kunnen denken.

Soort werk

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

?

onderzoek verrichten op exact gebied (bijv. op het gebied van vliegtuigbouw, bodemgesteenten, energiebronnen)

vragen van mensen beantwoorden (bijv. op een luchthaven, op een stad- of gemeentehuis, bij een helpdesk)

avontuurlijke dingen ondernemen (bijv. als bergbeklimmer, testpiloot of oorlogsverslaggever)

precisiewerk leveren (bijv. keurig verzorgd typewerk op de computer, duidelijke overzichten van bedrijfsresultaten, heldere verslagen van vergaderingen)

mensen informatie geven (bijv. over woninginrichting, gezonde voeding, uiterlijke verzorging)

hulpverlenend werk verrichten (bijv. in de gezinszorg, voor het Rode Kruis, in het maatschappelijk werk)

reparaties verrichten (bijv. aan motorvoertuigen, computers, wasmachines)

technische apparatuur in elkaar zetten (bijv. motoren, computers, geluidsapparatuur)

dienstverlenend werk verrichten (bijv. in een restaurant, bij de klantenservice van een warenhuis, in een hotel)

jongeren begeleiden (bijv. in een gezinsvervangend tehuis, in de crisisopvang, bij het zelfstandig leren wonen)

dingen op een overzichtelijke manier op papier zetten (bijv. inkomsten en uitgaven van een bedrijf, bezienswaardigheden in een stad, programma’s van een televisieomroep)

ordenen en sorteren (soort bij soort plaatsen) (bijv. post, kleding, boeken)

allerlei dingen regelen (voor bijv. tentoonstellingen, sportdagen, festivals)

psychologische of maatschappelijke verschijnselen bestuderen (bijv. stress, verslaving, discriminatie)

je fantasie gebruiken (bijv. bij het schrijven van verhalen, het inrichten van etalages, het maken van tekeningen)

dingen controleren (bijv. belastingaangiften op fraude, levensmiddelen op verboden stoffen, juridische teksten op fouten)

leiding geven (bijv. aan een afdeling van een bedrijf, aan een basisschool, aan een jongerenorganisatie)

activiteiten organiseren voor een bedrijf (bijv. reclamecampagnes, studiedagen, personeelsuitjes)

"doe-werk" verrichten (bijv. bestellingen bezorgen, voertuigen besturen, spullen verhuizen)

met je handen werken (bijv. bij een supermarkt, bij een tuincentrum, bij een verhuisbedrijf)

mensen bellen of mailen, met het doel iets te verkopen (bijv. voor een verzekeringsmaatschappij, een energiebedrijf, een loterij)

artikelen lezen over niet-exacte onderwerpen (bijv. archeologie, rechtspraak, filosofie)

je ideeën of gevoelens op een kunstzinnige manier weergeven (bijv. in tekeningen, op het toneel, in de muziek)

handelend optreden in risicovolle situaties (bijv. bij overvallen, branden, rellen)

een eigen bedrijf beginnen (bijv. een winkel, een restaurant, een reclamebureau)

verantwoordelijkheid dragen voor de goede gang van zaken (bijv. in een hotel, op een kantoor, bij een krant)

mensen medisch verzorgen en begeleiden (bijv. in een gezondheidscentrum, in een ziekenhuis, in een praktijk voor fysiotherapie)

werkstukken maken over exacte onderwerpen (bijv. voor natuurkunde, scheikunde, biologie)

onderzoek verrichten op niet-exact gebied (bijv. op geschiedkundig, psychologisch of maatschappelijk terrein)

administratief werk verrichten (bijv. bij een bank, op een kantoor, in een medisch centrum)

je inzetten voor het welzijn van bepaalde groepen (bijv. verslaafden, vluchtelingen, bejaarden)

mooie dingen maken (bijv. sieraden, modieuze kleding, cadeauartikelen)

mensen met een handicap helpen (bijv. als doventolk, als ergotherapeut, als logopedist)

bouwen (bijv. huizen, kantoorgebouwen, stadswijken)

werken met machines of andere apparatuur (bijv. in de wegenbouw, in een laboratorium, op een luchthaven)

mensen adviezen geven (bijv. over het kopen van een woning, het vinden van een baan, het kiezen van een opleiding)

natuurkundige of scheikundige verschijnselen bestuderen (bijv. magnetisme, kernfusie, broeikaseffect)

technische verbeteringen bedenken (voor bijv. waterzuivering, ruimtevaart, computerprogramma's)

ontwerpen maken (bijv. voor posters, interieurs, meubels)

werkstukken maken over niet-exacte onderwerpen (bijv. voor geschiedenis, maatschappijleer, economie)

oplossingen bedenken voor maatschappelijke of economische problemen (bijv. werkloosheid, criminaliteit, immigratie)

in huis werkzaamheden verrichten (bijv. schilderen en behangen, koken, vloerbedekking leggen)

buiten bezig zijn (bijv. planten verzorgen, tuinen opknappen, dieren verzorgen)

nieuwe uitdagingen opzoeken (bijv. een avontuurlijke baan aannemen, in het buitenland gaan werken, een stuk oerwoud of poolgebied verkennen)

artikelen lezen over exacte onderwerpen (bijv. over vorderingen in de medische wetenschap, de techniek, het ruimteonderzoek)

klanten helpen (bijv. in een winkel, bij een bank, bij een reisbureau)

technische klussen uitvoeren (bijv. elektriciteit aanleggen, cv installeren, timmerwerk verrichten)

je eigen grenzen verkennen (bijv. bij de mariniers, in extreme weersomstandigheden, in survivaltochten)

producten maken (bijv. levensmiddelen, kleding, gebruiksvoorwerpen)

kunstmanifestaties bezoeken of bijwonen (bijv. exposities in een museum, fototentoonstellingen, toneelstukken)


Onderdeel B: werkterreinen

Geef van alle werkterreinen aan hoe aantrekkelijk het je lijkt om daarin werkzaam te zijn.

Werkterreinen

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

?

bij een evenementenbureau (voor de organisatie van beurzen, festivals, concerten, enz.)

in de binnenhuisarchitectuur

bij een bouwbedrijf

op de administratie van een bedrijf

bij een toneelgezelschap

in een dierenasiel of dierenpension

op zee

bij een cateringbedrijf of partyservice (voor het leveren van maaltijden, hapjes, enz.)

op een advocatenkantoor

in de voedselproductie

in een ziekenhuis

op een luchthaven

bij een architectenbureau

in een filmstudio

bij een vertaalbureau

in een kapsalon

in een garagebedrijf

bij een grafisch ontwerpbureau (voor het ontwerpen van posters, flyers, visitekaartjes, enz.)

in de literatuur (het schrijven van verhalen, gedichten, enz.)

bij het TNO (toegepast natuurkundig onderzoek naar bijv. nieuwe materialen en apparatuur)

bij een uitgeverij van romans en verhalen

bij een reclamebureau (als tekstschrijver)

in een kerk, moskee, of ander godsdienstig centrum

bij Staatsbosbeheer

bij het UWV (om mensen te helpen bij het vinden van een baan)

in een dierentuin

in de psychologie

in de kraamverzorging

bij een elektriciteitsbedrijf

bij de redactie van een tijdschrift/magazine

bij een rechtbank

bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (voor het omzetten van onderzoeksresultaten in grafieken en tabellen)

in de staalindustrie

in een kledingwinkel

bij de marine

op een sportschool

in een fotostudio

bij een taleninstituut (voor het geven van talencursussen)

bij een tuincentrum

in een restaurant

in de wiskunde

in het chemisch onderzoek

in een museum

in de woninginrichting

bij een drukkerij

bij een edelsmid (voor het maken van sieraden)

bij de luchtmacht

in je eigen teken- of schilderatelier

op een accountantskantoor

in de elektronica

in een galerie (tentoonstellings- en verkoopruimte voor kunst)

op een kantoor

in het maatschappelijk werk

bij een reisbureau

bij de landmacht

bij een sportclub of -vereniging

bij een krant

in een schoonheidssalon

bij een vereniging voor natuur- of milieubescherming

op het kantoor van een transportbedrijf

op de afdeling verkoop van een bedrijf

bij de VVV (in een informatiecentrum voor toeristen)

bij een stedenbouwkundig adviesbureau

bij de politie

bij de nieuwsredactie van een televisieomroep of website

bij een historisch museum

in de hulpverlening

in de leerlingbegeleiding

in het bodemonderzoek (naar ontstaan en samenstelling van aardlagen)

bij een reclamebureau (als tekenaar)

op een weerstation

bij een softwarebedrijf

in de archeologie

in een theater (bijv. in toneel- of dansvoorstellingen)

bij een school

bij een jongerencentrum (voor het organiseren van allerlei activiteiten)

in de theologie (studie van godsdienst of godsdiensten)

op een muziekschool

in de industriële vormgeving (het ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, zoals lampen, tassen, auto’s, enz.)

bij een webwinkel

in een laboratorium

in een huisartsenpraktijk

bij een bank

bij de GGZ (geestelijke gezondheidszorg)

bij een modeontwerpbureau

in een winkel

bij een ICT helpdesk

in een hotel

bij een attractiepark (bijv. de Efteling)

op een agrarisch bedrijf

in een verpleeghuis

in een band of orkest

in de planologie (de indeling/inrichting van gebieden)

in de natuurkunde


Onderdeel C: activiteiten

Geef van alle activiteiten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.

Activiteiten

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

?

wiskundige kennis toepassen in de informatica

mensen of landschappen tekenen of schilderen

psychologische tests afnemen en bespreken

kleding inkopen voor een kledingzaak

programmeren (computerprogramma’s maken)

nieuwe televisieprogramma’s bedenken of produceren

adviezen geven over het gebruik van cosmetica (schoonheidsmiddelen)

als groepsleider in een gezinsvervangend tehuis werken

lesgeven

mensen verdedigen die van een misdrijf beschuldigd zijn

reclamespotjes maken voor bedrijven of instellingen

beoefenaars van verschillende sporten trainen

een muziekinstrument bespelen

onderzoek doen naar toepassingsmogelijkheden van laser, nanotechnologie en andere natuurkundige ontdekkingen

ringen, armbanden en kettingen maken

als kok in een restaurant werken

elektriciteit aanleggen

orders (bestellingen) voor een bedrijf afhandelen

onderzoeken of mensen of bedrijven in strijd met de wet gehandeld hebben

boeken, tijdschriften en kranten drukken

leerstof van een bepaald vak aan kinderen uitleggen

klanten helpen bij een bank

de huid van cliënten verzorgen en behandelen

vliegtuigen onderhouden en repareren

apps en games ontwerpen

een dierenarts of veearts assisteren

reclameteksten voor een bedrijf schrijven

aardbevingen en vulkaanuitbarstingen registreren en onderzoeken

als vlieginstructeur werken

je verdiepen in de bijbel, koran, of andere godsdienstige werken

de criminaliteit bestrijden

Rechtszaken tegen verdachten voorbereiden

met stadsbewoners praten over verbeteringen in hun wijk

kunstvoorwerpen uit vroegere culturen opgraven en bestuderen

portretfoto's en fotoreportages maken als fotograaf

onderzoek doen naar planten en dieren in de natuur

als tolk werken

woningen (ver)bouwen

mensen weer leren lopen na een verkeersongeval

centrale verwarming installeren

motoren en machines ontwerpen

patiënten thuis medisch verzorgen

plannen en werktekeningen voor stadsvernieuwing maken

mooi verzorgde websites voor bedrijven maken

de teksten voor de website van een bedrijf of instelling verzorgen

vrachtvliegtuigen besturen

jongeren begeleiden bij het vinden van een passende opleiding

bedrijven financiële adviezen geven

gasten bedienen in een restaurant

klanten helpen in een bibliotheek of informatiecentrum

van alles regelen voor groepen toeristen in het buitenland

zorgen dat alles in een hotel (maaltijden, schoonmaak, enz.) goed geregeld is

onderwerpen uit de middeleeuwen bestuderen

artikelen schrijven voor een krant, tijdschrift of website

hypotheekadviezen geven

nieuwe consumentenelektronica ontwikkelen (laptops, smartphones, digitale camera’s, enz.)

in musicals of cabaretvoorstellingen spelen

verhalen schrijven

medewerking verlenen aan godsdienstige bijeenkomsten

recensies (beoordelingen) van nieuwe romans en verhalenbundels schrijven voor een krant, tijdschrift of website

kansberekeningen maken

andere talen spreken en schrijven

gebruiksvoorwerpen uit vroegere eeuwen opgraven en bestuderen

tekeningen voor boeken of tijdschriften maken

scheikundige proeven doen

onderzoek doen naar menselijke emoties (angst, boosheid, enz.)

tekeningen maken voor posters en flyers

vrachtvervoer voor schepen of vliegtuigen regelen

muziek bedenken bij songteksten of gedichten

de samenstelling en eigenschappen van chemische stoffen onderzoeken

mensen met een handicap verzorgen

schepen bouwen en onderhouden

maaltijden bereiden

acteren in films

onderzoek doen naar klimaatverandering

onderzoek doen naar natuurkundige verschijnselen in het heelal (kosmische straling, zwaartekracht, enz.)

de orde handhaven waar dat nodig is

brieven, verslagen en notulen typen op de computer

kunstvoorwerpen uitzoeken voor pleinen, openbare gebouwen, enz.

patiënten in een ziekenhuis verzorgen

onderzoeken of nieuwsfeiten echt kloppen

sporttoernooien organiseren

etalages inrichten

mensen met verslavingsproblemen opvangen en begeleiden

gymnastieklessen geven

vracht vervoeren per schip over rivieren en kanalen

onderzoek doen naar de kleinste deeltjes in de natuurkunde

groepen toeristen rondleiden als gids

de vrede handhaven in oorlogsgebieden binnen een VN-vredesmacht

economische of technische vraagstukken oplossen met behulp van wiskundige formules

werken als telefonisch verkoper of vertegenwoordiger

bouwtekeningen maken voor huizen en andere gebouwen

films of toneelstukken regisseren

werken in je eigen eetcafé

tentoonstellingen in een museum organiseren

een natuurgebied beheren en onderhouden

videofilmpjes maken

als systeembeheerder het computernetwerk van een bedrijf opzetten en onderhouden

computers en tv’s repareren

mensen begeleiden bij relatie- of opvoedingsproblemen

producten verkopen

patiënten onderzoeken en behandelen

ontwerpen maken voor de inrichting van woningen, kantoren, scholen, enz.

brochures en reclamefolders vorm geven

bijwerklessen geven aan kinderen met achterstanden

voedingsadviezen geven aan sportmensen, bejaarden, enz.

kleding maken

festivals en andere evenementen organiseren

dames, heren en kinderen knippen

Nederlandse en buitenlandse romans lezen

meubels ontwerpen en maken

zorgen dat winkelvoorraden in orde zijn

plannen maken voor de ligging van nieuwe woonwijken en industriegebieden

activiteiten organiseren in een vakantiecentrum

bacteriën onderzoeken in een laboratorium

de geschiedenis van Nederland van de laatste vijftig jaar bestuderen

de zeebodem en oceaanstromingen onderzoeken

buitenlanders helpen bij het inburgeren in ons land

mensen informeren over vakantiemogelijkheden en reizen

je verdiepen in taal, gewoontes en gebruiken van mensen in andere landen

auto’s repareren

onderzoek doen naar allerlei vormen van menselijk gedrag (agressie, verliefdheid, verslaving, enz.)

zingen

groenten en fruit verbouwen

de boekhouding van bedrijven verzorgen

werken in de wegenbouw

mensen interviewen

personeelsfeesten en personeelsuitjes organiseren

ziekten vaststellen en geneeswijzen bepalen

een eigen bedrijf of winkel hebben

dieren verzorgen op een boerderij

gebruiks- en siervoorwerpen maken van glas of metaal

op een containerschip werken

onderzoeken waar nieuwe wegen, kruispunten, rotondes, enz. het best aangelegd kunnen worden

planten en bomen kweken

gebouwen inrichten (gordijnen, vloerbedekking, verlichting, enz. aanbrengen)

meewerken aan de bescherming van bedreigde planten en dieren

vee houden

met mensen praten over dingen die met godsdienst en geloof te maken hebben

zieke dieren verzorgen en vervoeren bij de dierenambulance

kleding verkopen


Hieronder staan nog een paar algemene vragen. Deze zijn nodig om het rapport nauwkeuriger te kunnen opstellen.

Geef verder je juiste email adres. Dit email adres wordt alleen gebruikt om je persoonlijk rapport- en betalingscodescodes toe te sturen.


Wat is je geslacht ?Je leeftijd ?Wat is je hoogst voltooide opleiding
of met welke opleiding ben je nu bezig ?

Wat is je huidige functie/beroep?
(volg je nog een opleiding vul dan student of scholier in):

Het licentie E-mail adres:

Je volledige naam (voor rapport identificatie):

Je eigen email adres:

Afdeling of klas: