Identitest

De IdentiTest is de meest gedetailleerde interessetest van Nederland. Na het maken van de test heb je niet alleen een overzicht van erg veel sectoren (interessegebieden) waarvoor je wel/geen belangstelling hebt, maar je krijgt ook te zien bij welk persoonlijkheidstype je hoort, en welke soorten werk voor jou waarschijnlijk interessant zijn.

Het komt erop neer dat je straks niet alleen weet welke opleidingen en beroepen je wel aanspreken, maar ook waarom dit zo is (omdat mensen van een bepaald type nu eenmaal voorkeuren hebben voor bepaalde werkzaamheden).

Je kunt deze test maken omdat je nog helemaal geen toekomstplannen hebt, maar ook als heroriëntatie, of als een laatste "controlepost", om er zeker van te zijn dat je geen interessante mogelijkheden over het hoofd hebt gezien.

Omdat de test erg gedetailleerd is, moet je er wel even de tijd voor nemen: er zijn drie onderdelen, met respectievelijk 50, 94 en 141 vragen. Het maken van de totale test neemt ongeveer een half uur in beslag.

N.B. 1: Maak de test rustig, geconcentreerd, en zonder bemoeienis van anderen. Hoe serieuzer je werkt, hoe betrouwbaarder het eindresultaat is!

N.B. 2: Ga bij het maken van de test niet uit van één toekomstwens die voor jou eigenlijk al vast ligt, maar stel je open voor alle activiteiten, en geef ze een eerlijke waardering. Als je dat niet doet, heeft de test geen zin, en doe je jezelf tekort.

N.B. 3: Deze test zegt alleen iets over je interesses, en niets over je capaciteiten.

Let op: Dit is de zogenaamde licentieversie. Maak deze alleen als je een zogenaamd licentie emailadres hebt ontvangen van je licentiehouder (decaan, loopbaanbegeleider, werkgever etc.) Vul minimaal het juiste licentie emailadres in en je volledige naam.


Onderdeel A: werksoorten

Geef van alle werksoorten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.
Het is dus niet de bedoeling dat je een waardering geeft voor de voorbeelden: deze zijn alleen bedoeld om duidelijker te maken aan welke concrete situaties je bij elke werksoort zou kunnen denken.

Soort werk

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

?

een eigen bedrijf beginnen (bijv. een winkel, een restaurant, een reclamebureau)

jongeren begeleiden (bijv. in een gezinsvervangend tehuis, in de crisisopvang, bij het zelfstandig leren wonen)

dienstverlenend werk verrichten (bijv. in een restaurant, bij de klantenservice van een warenhuis, in een hotel)

"doe-werk" verrichten (bijv. bestellingen bezorgen, voertuigen besturen, spullen verhuizen)

producten maken (bijv. levensmiddelen, kleding, gebruiksvoorwerpen)

mensen informatie geven (bijv. over woninginrichting, gezonde voeding, uiterlijke verzorging)

in huis werkzaamheden verrichten (bijv. schilderen en behangen, koken, vloerbedekking leggen)

mensen medisch verzorgen en begeleiden (bijv. in een gezondheidscentrum, in een ziekenhuis, in een praktijk voor fysiotherapie)

leiding geven (bijv. aan een afdeling van een bedrijf, aan een basisschool, aan een jongerenorganisatie)

je ideeën of gevoelens op een kunstzinnige manier weergeven (bijv. in tekeningen, op het toneel, in de muziek)

oplossingen bedenken voor maatschappelijke of economische problemen (bijv. werkloosheid, criminaliteit, immigratie)

activiteiten organiseren voor een bedrijf (bijv. reclamecampagnes, studiedagen, personeelsuitjes)

natuurkundige of scheikundige verschijnselen bestuderen (bijv. magnetisme, kernfusie, broeikaseffect)

artikelen lezen over exacte onderwerpen (bijv. over vorderingen in de medische wetenschap, de techniek, het ruimteonderzoek)

onderzoek verrichten op niet-exact gebied (bijv. op geschiedkundig, psychologisch of maatschappelijk terrein)

dingen controleren (bijv. belastingaangiften op fraude, levensmiddelen op verboden stoffen, juridische teksten op fouten)

werkstukken maken over exacte onderwerpen (bijv. voor natuurkunde, scheikunde, biologie)

mensen met een handicap helpen (bijv. als doventolk, als ergotherapeut, als logopedist)

bouwen (bijv. huizen, kantoorgebouwen, stadswijken)

klanten helpen (bijv. in een winkel, bij een bank, bij een reisbureau)

je inzetten voor het welzijn van bepaalde groepen (bijv. verslaafden, vluchtelingen, bejaarden)

mooie dingen maken (bijv. sieraden, modieuze kleding, cadeauartikelen)

reparaties verrichten (bijv. aan motorvoertuigen, computers, wasmachines)

buiten bezig zijn (bijv. planten verzorgen, tuinen opknappen, dieren verzorgen)

precisiewerk leveren (bijv. keurig verzorgd typewerk op de computer, duidelijke overzichten van bedrijfsresultaten, heldere verslagen van vergaderingen)

ordenen en sorteren (soort bij soort plaatsen) (bijv. post, kleding, boeken)

artikelen lezen over niet-exacte onderwerpen (bijv. archeologie, rechtspraak, filosofie)

kunstmanifestaties bezoeken of bijwonen (bijv. exposities in een museum, fototentoonstellingen, toneelstukken)

je eigen grenzen verkennen (bijv. bij de mariniers, in extreme weersomstandigheden, in survivaltochten)

nieuwe uitdagingen opzoeken (bijv. een avontuurlijke baan aannemen, in het buitenland gaan werken, een stuk oerwoud of poolgebied verkennen)

avontuurlijke dingen ondernemen (bijv. als bergbeklimmer, testpiloot of oorlogsverslaggever)

administratief werk verrichten (bijv. bij een bank, op een kantoor, in een medisch centrum)

verantwoordelijkheid dragen voor de goede gang van zaken (bijv. in een hotel, op een kantoor, bij een krant)

mensen adviezen geven (bijv. over het kopen van een woning, het vinden van een baan, het kiezen van een opleiding)

hulpverlenend werk verrichten (bijv. in de gezinszorg, voor het Rode Kruis, in het maatschappelijk werk)

psychologische of maatschappelijke verschijnselen bestuderen (bijv. stress, verslaving, discriminatie)

technische verbeteringen bedenken (voor bijv. waterzuivering, ruimtevaart, computerprogramma's)

je fantasie gebruiken (bijv. bij het schrijven van verhalen, het inrichten van etalages, het maken van tekeningen)

ontwerpen maken (bijv. voor posters, interieurs, meubels)

met je handen werken (bijv. bij een supermarkt, bij een tuincentrum, bij een verhuisbedrijf)

mensen bellen of mailen, met het doel iets te verkopen (bijv. voor een verzekeringsmaatschappij, een energiebedrijf, een loterij)

werkstukken maken over niet-exacte onderwerpen (bijv. voor geschiedenis, maatschappijleer, economie)

allerlei dingen regelen (voor bijv. tentoonstellingen, sportdagen, festivals)

technische apparatuur in elkaar zetten (bijv. motoren, computers, geluidsapparatuur)

vragen van mensen beantwoorden (bijv. op een luchthaven, op een stad- of gemeentehuis, bij een helpdesk)

technische klussen uitvoeren (bijv. elektriciteit aanleggen, cv installeren, timmerwerk verrichten)

werken met machines of andere apparatuur (bijv. in de wegenbouw, in een laboratorium, op een luchthaven)

dingen op een overzichtelijke manier op papier zetten (bijv. inkomsten en uitgaven van een bedrijf, bezienswaardigheden in een stad, programma’s van een televisieomroep)

onderzoek verrichten op exact gebied (bijv. op het gebied van vliegtuigbouw, bodemgesteenten, energiebronnen)

handelend optreden in risicovolle situaties (bijv. bij overvallen, branden, rellen)


Onderdeel B: werkterreinen

Geef van alle werkterreinen aan hoe aantrekkelijk het je lijkt om daarin werkzaam te zijn.

Werkterreinen

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

?

in een huisartsenpraktijk

in de hulpverlening

bij de VVV (in een informatiecentrum voor toeristen)

bij de marine

in een theater (bijv. in toneel- of dansvoorstellingen)

in de wiskunde

in het chemisch onderzoek

op zee

in een galerie (tentoonstellings- en verkoopruimte voor kunst)

bij een attractiepark (bijv. de Efteling)

bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (voor het omzetten van onderzoeksresultaten in grafieken en tabellen)

bij een vereniging voor natuur- of milieubescherming

in een filmstudio

bij het UWV (om mensen te helpen bij het vinden van een baan)

bij een sportclub of -vereniging

bij een modeontwerpbureau

bij een taleninstituut (voor het geven van talencursussen)

op een sportschool

bij een grafisch ontwerpbureau (voor het ontwerpen van posters, flyers, visitekaartjes, enz.)

bij de nieuwsredactie van een televisieomroep of website

in de psychologie

bij het TNO (toegepast natuurkundig onderzoek naar bijv. nieuwe materialen en apparatuur)

op het kantoor van een transportbedrijf

in een schoonheidssalon

bij een historisch museum

op een luchthaven

bij de redactie van een tijdschrift/magazine

in je eigen teken- of schilderatelier

op een agrarisch bedrijf

bij een architectenbureau

bij een cateringbedrijf of partyservice (voor het leveren van maaltijden, hapjes, enz.)

bij een bank

bij de luchtmacht

bij een uitgeverij van romans en verhalen

in een museum

in een restaurant

in de planologie (de indeling/inrichting van gebieden)

in een dierenasiel of dierenpension

in het bodemonderzoek (naar ontstaan en samenstelling van aardlagen)

bij een rechtbank

bij een toneelgezelschap

in een ziekenhuis

in de literatuur (het schrijven van verhalen, gedichten, enz.)

in de elektronica

bij een evenementenbureau (voor de organisatie van beurzen, festivals, concerten, enz.)

in de staalindustrie

in een garagebedrijf

in het maatschappelijk werk

bij een krant

op een accountantskantoor

bij een school

in een fotostudio

in de woninginrichting

bij Staatsbosbeheer

in een verpleeghuis

in de theologie (studie van godsdienst of godsdiensten)

op de administratie van een bedrijf

bij de GGZ (geestelijke gezondheidszorg)

bij een softwarebedrijf

op een muziekschool

in een kapsalon

op de afdeling verkoop van een bedrijf

in de binnenhuisarchitectuur

bij een tuincentrum

in de industriële vormgeving (het ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, zoals lampen, tassen, auto’s, enz.)

bij een reclamebureau (als tekenaar)

bij een bouwbedrijf

in de natuurkunde

in een kerk, moskee, of ander godsdienstig centrum

bij een vertaalbureau

bij een ICT helpdesk

in een dierentuin

in een laboratorium

in een hotel

bij een drukkerij

op een advocatenkantoor

bij een stedenbouwkundig adviesbureau

bij de politie

in een band of orkest

in de kraamverzorging

bij de landmacht

in de voedselproductie

op een weerstation

bij een edelsmid (voor het maken van sieraden)

in de archeologie

in de leerlingbegeleiding

bij een webwinkel

bij een jongerencentrum (voor het organiseren van allerlei activiteiten)

bij een reclamebureau (als tekstschrijver)

bij een reisbureau

bij een elektriciteitsbedrijf

in een winkel

in een kledingwinkel

op een kantoor


Onderdeel C: activiteiten

Geef van alle activiteiten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.

Activiteiten

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

?

bouwtekeningen maken voor huizen en andere gebouwen

als systeembeheerder het computernetwerk van een bedrijf opzetten en onderhouden

meubels ontwerpen en maken

Nederlandse en buitenlandse romans lezen

vliegtuigen onderhouden en repareren

jongeren begeleiden bij het vinden van een passende opleiding

zorgen dat winkelvoorraden in orde zijn

de zeebodem en oceaanstromingen onderzoeken

mensen begeleiden bij relatie- of opvoedingsproblemen

brieven, verslagen en notulen typen op de computer

zieke dieren verzorgen en vervoeren bij de dierenambulance

mensen informeren over vakantiemogelijkheden en reizen

dieren verzorgen op een boerderij

werken in de wegenbouw

kleding maken

de geschiedenis van Nederland van de laatste vijftig jaar bestuderen

je verdiepen in de bijbel, koran, of andere godsdienstige werken

woningen (ver)bouwen

brochures en reclamefolders vorm geven

gebruiksvoorwerpen uit vroegere eeuwen opgraven en bestuderen

onderzoek doen naar planten en dieren in de natuur

patiënten thuis medisch verzorgen

wiskundige kennis toepassen in de informatica

van alles regelen voor groepen toeristen in het buitenland

de boekhouding van bedrijven verzorgen

onderzoek doen naar natuurkundige verschijnselen in het heelal (kosmische straling, zwaartekracht, enz.)

motoren en machines ontwerpen

meewerken aan de bescherming van bedreigde planten en dieren

de orde handhaven waar dat nodig is

een eigen bedrijf of winkel hebben

onderzoeken waar nieuwe wegen, kruispunten, rotondes, enz. het best aangelegd kunnen worden

als kok in een restaurant werken

ringen, armbanden en kettingen maken

mensen of landschappen tekenen of schilderen

sporttoernooien organiseren

met stadsbewoners praten over verbeteringen in hun wijk

onderzoek doen naar de kleinste deeltjes in de natuurkunde

programmeren (computerprogramma’s maken)

zorgen dat alles in een hotel (maaltijden, schoonmaak, enz.) goed geregeld is

nieuwe televisieprogramma’s bedenken of produceren

beoefenaars van verschillende sporten trainen

festivals en andere evenementen organiseren

mensen met verslavingsproblemen opvangen en begeleiden

onderzoek doen naar klimaatverandering

nieuwe consumentenelektronica ontwikkelen (laptops, smartphones, digitale camera’s, enz.)

klanten helpen in een bibliotheek of informatiecentrum

als tolk werken

als groepsleider in een gezinsvervangend tehuis werken

voedingsadviezen geven aan sportmensen, bejaarden, enz.

activiteiten organiseren in een vakantiecentrum

bacteriën onderzoeken in een laboratorium

werken als telefonisch verkoper of vertegenwoordiger

als vlieginstructeur werken

gasten bedienen in een restaurant

recensies (beoordelingen) van nieuwe romans en verhalenbundels schrijven voor een krant, tijdschrift of website

acteren in films

orders (bestellingen) voor een bedrijf afhandelen

kunstvoorwerpen uit vroegere culturen opgraven en bestuderen

psychologische tests afnemen en bespreken

de huid van cliënten verzorgen en behandelen

videofilmpjes maken

vee houden

mensen weer leren lopen na een verkeersongeval

gebouwen inrichten (gordijnen, vloerbedekking, verlichting, enz. aanbrengen)

patiënten onderzoeken en behandelen

mensen verdedigen die van een misdrijf beschuldigd zijn

dames, heren en kinderen knippen

mensen met een handicap verzorgen

auto’s repareren

ontwerpen maken voor de inrichting van woningen, kantoren, scholen, enz.

vracht vervoeren per schip over rivieren en kanalen

tentoonstellingen in een museum organiseren

leerstof van een bepaald vak aan kinderen uitleggen

andere talen spreken en schrijven

schepen bouwen en onderhouden

boeken, tijdschriften en kranten drukken

groepen toeristen rondleiden als gids

lesgeven

kansberekeningen maken

buitenlanders helpen bij het inburgeren in ons land

de vrede handhaven in oorlogsgebieden binnen een VN-vredesmacht

patiënten in een ziekenhuis verzorgen

je verdiepen in taal, gewoontes en gebruiken van mensen in andere landen

mensen interviewen

groenten en fruit verbouwen

de samenstelling en eigenschappen van chemische stoffen onderzoeken

een dierenarts of veearts assisteren

reclameteksten voor een bedrijf schrijven

op een containerschip werken

kleding verkopen

Rechtszaken tegen verdachten voorbereiden

personeelsfeesten en personeelsuitjes organiseren

plannen maken voor de ligging van nieuwe woonwijken en industriegebieden

hypotheekadviezen geven

tekeningen maken voor posters en flyers

vrachtvliegtuigen besturen

economische of technische vraagstukken oplossen met behulp van wiskundige formules

scheikundige proeven doen

portretfoto's en fotoreportages maken als fotograaf

etalages inrichten

artikelen schrijven voor een krant, tijdschrift of website

medewerking verlenen aan godsdienstige bijeenkomsten

planten en bomen kweken

werken in je eigen eetcafé

elektriciteit aanleggen

de criminaliteit bestrijden

adviezen geven over het gebruik van cosmetica (schoonheidsmiddelen)

een natuurgebied beheren en onderhouden

onderzoeken of nieuwsfeiten echt kloppen

aardbevingen en vulkaanuitbarstingen registreren en onderzoeken

centrale verwarming installeren

gebruiks- en siervoorwerpen maken van glas of metaal

de teksten voor de website van een bedrijf of instelling verzorgen

met mensen praten over dingen die met godsdienst en geloof te maken hebben

ziekten vaststellen en geneeswijzen bepalen

onderzoek doen naar menselijke emoties (angst, boosheid, enz.)

producten verkopen

zingen

kunstvoorwerpen uitzoeken voor pleinen, openbare gebouwen, enz.

computers en tv’s repareren

plannen en werktekeningen voor stadsvernieuwing maken

films of toneelstukken regisseren

klanten helpen bij een bank

een muziekinstrument bespelen

tekeningen voor boeken of tijdschriften maken

bijwerklessen geven aan kinderen met achterstanden

reclamespotjes maken voor bedrijven of instellingen

kleding inkopen voor een kledingzaak

gymnastieklessen geven

apps en games ontwerpen

bedrijven financiële adviezen geven

mooi verzorgde websites voor bedrijven maken

onderzoek doen naar allerlei vormen van menselijk gedrag (agressie, verliefdheid, verslaving, enz.)

muziek bedenken bij songteksten of gedichten

onderzoek doen naar toepassingsmogelijkheden van laser, nanotechnologie en andere natuurkundige ontdekkingen

maaltijden bereiden

onderwerpen uit de middeleeuwen bestuderen

in musicals of cabaretvoorstellingen spelen

verhalen schrijven

onderzoeken of mensen of bedrijven in strijd met de wet gehandeld hebben

vrachtvervoer voor schepen of vliegtuigen regelen


Hieronder staan nog een paar algemene vragen. Deze zijn nodig om het rapport nauwkeuriger te kunnen opstellen.

Geef verder het juiste email adres op. Je persoonlijke email adres wordt alleen gebruikt om je persoonlijk rapport toe te sturen.
Het Licentie email adres is het email adres die je van je licentiehouder/decaan hebt gekregen.


Wat is je geslacht ?Je leeftijd ?Wat is je hoogst voltooide opleiding
of met welke opleiding ben je nu bezig ?

Wat is je huidige functie/beroep?
(volg je nog een opleiding vul dan student of scholier in):

Het licentie E-mail adres (niet je eigen email adres!):

Je volledige naam (voor rapport identificatie):

Je eigen email adres:

Afdeling of klas: