Identitest

De IdentiTest is de meest gedetailleerde interessetest van Nederland. Na het maken van de test heb je niet alleen een overzicht van erg veel sectoren (interessegebieden) waarvoor je wel/geen belangstelling hebt, maar je krijgt ook te zien bij welk persoonlijkheidstype je hoort, en welke soorten werk voor jou waarschijnlijk interessant zijn.

Het komt erop neer dat je straks niet alleen weet welke opleidingen en beroepen je wel aanspreken, maar ook waarom dit zo is (omdat mensen van een bepaald type nu eenmaal voorkeuren hebben voor bepaalde werkzaamheden).

Je kunt deze test maken omdat je nog helemaal geen toekomstplannen hebt, maar ook als heroriëntatie, of als een laatste "controlepost", om er zeker van te zijn dat je geen interessante mogelijkheden over het hoofd hebt gezien.

Omdat de test erg gedetailleerd is, moet je er wel even de tijd voor nemen: er zijn drie onderdelen, met respectievelijk 50, 94 en 141 vragen. Het maken van de totale test neemt ongeveer een half uur in beslag.

N.B. 1: Maak de test rustig, geconcentreerd, en zonder bemoeienis van anderen. Hoe serieuzer je werkt, hoe betrouwbaarder het eindresultaat is!

N.B. 2: Ga bij het maken van de test niet uit van één toekomstwens die voor jou eigenlijk al vast ligt, maar stel je open voor alle activiteiten, en geef ze een eerlijke waardering. Als je dat niet doet, heeft de test geen zin, en doe je jezelf tekort.

N.B. 3: Deze test zegt alleen iets over je interesses, en niets over je capaciteiten.

Let op: Dit is de zogenaamde licentieversie. Maak deze alleen als je een zogenaamd licentie emailadres hebt ontvangen van je licentiehouder (decaan, loopbaanbegeleider, werkgever etc.) Vul minimaal het juiste licentie emailadres in en je volledige naam.


Onderdeel A: werksoorten

Geef van alle werksoorten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.
Het is dus niet de bedoeling dat je een waardering geeft voor de voorbeelden: deze zijn alleen bedoeld om duidelijker te maken aan welke concrete situaties je bij elke werksoort zou kunnen denken.

Soort werk

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

?

avontuurlijke dingen ondernemen (bijv. als bergbeklimmer, testpiloot of oorlogsverslaggever)

ordenen en sorteren (soort bij soort plaatsen) (bijv. post, kleding, boeken)

je ideeën of gevoelens op een kunstzinnige manier weergeven (bijv. in tekeningen, op het toneel, in de muziek)

bouwen (bijv. huizen, kantoorgebouwen, stadswijken)

verantwoordelijkheid dragen voor de goede gang van zaken (bijv. in een hotel, op een kantoor, bij een krant)

mooie dingen maken (bijv. sieraden, modieuze kleding, cadeauartikelen)

klanten helpen (bijv. in een winkel, bij een bank, bij een reisbureau)

handelend optreden in risicovolle situaties (bijv. bij overvallen, branden, rellen)

nieuwe uitdagingen opzoeken (bijv. een avontuurlijke baan aannemen, in het buitenland gaan werken, een stuk oerwoud of poolgebied verkennen)

leiding geven (bijv. aan een afdeling van een bedrijf, aan een basisschool, aan een jongerenorganisatie)

artikelen lezen over niet-exacte onderwerpen (bijv. archeologie, rechtspraak, filosofie)

artikelen lezen over exacte onderwerpen (bijv. over vorderingen in de medische wetenschap, de techniek, het ruimteonderzoek)

hulpverlenend werk verrichten (bijv. in de gezinszorg, voor het Rode Kruis, in het maatschappelijk werk)

onderzoek verrichten op niet-exact gebied (bijv. op geschiedkundig, psychologisch of maatschappelijk terrein)

werken met machines of andere apparatuur (bijv. in de wegenbouw, in een laboratorium, op een luchthaven)

mensen met een handicap helpen (bijv. als doventolk, als ergotherapeut, als logopedist)

kunstmanifestaties bezoeken of bijwonen (bijv. exposities in een museum, fototentoonstellingen, toneelstukken)

jongeren begeleiden (bijv. in een gezinsvervangend tehuis, in de crisisopvang, bij het zelfstandig leren wonen)

je fantasie gebruiken (bijv. bij het schrijven van verhalen, het inrichten van etalages, het maken van tekeningen)

technische apparatuur in elkaar zetten (bijv. motoren, computers, geluidsapparatuur)

mensen informatie geven (bijv. over woninginrichting, gezonde voeding, uiterlijke verzorging)

vragen van mensen beantwoorden (bijv. op een luchthaven, op een stad- of gemeentehuis, bij een helpdesk)

onderzoek verrichten op exact gebied (bijv. op het gebied van vliegtuigbouw, bodemgesteenten, energiebronnen)

producten maken (bijv. levensmiddelen, kleding, gebruiksvoorwerpen)

reparaties verrichten (bijv. aan motorvoertuigen, computers, wasmachines)

mensen adviezen geven (bijv. over het kopen van een woning, het vinden van een baan, het kiezen van een opleiding)

je inzetten voor het welzijn van bepaalde groepen (bijv. verslaafden, vluchtelingen, bejaarden)

dingen controleren (bijv. belastingaangiften op fraude, levensmiddelen op verboden stoffen, juridische teksten op fouten)

administratief werk verrichten (bijv. bij een bank, op een kantoor, in een medisch centrum)

precisiewerk leveren (bijv. keurig verzorgd typewerk op de computer, duidelijke overzichten van bedrijfsresultaten, heldere verslagen van vergaderingen)

technische verbeteringen bedenken (voor bijv. waterzuivering, ruimtevaart, computerprogramma's)

een eigen bedrijf beginnen (bijv. een winkel, een restaurant, een reclamebureau)

mensen medisch verzorgen en begeleiden (bijv. in een gezondheidscentrum, in een ziekenhuis, in een praktijk voor fysiotherapie)

dienstverlenend werk verrichten (bijv. in een restaurant, bij de klantenservice van een warenhuis, in een hotel)

je eigen grenzen verkennen (bijv. bij de mariniers, in extreme weersomstandigheden, in survivaltochten)

met je handen werken (bijv. bij een supermarkt, bij een tuincentrum, bij een verhuisbedrijf)

werkstukken maken over niet-exacte onderwerpen (bijv. voor geschiedenis, maatschappijleer, economie)

dingen op een overzichtelijke manier op papier zetten (bijv. inkomsten en uitgaven van een bedrijf, bezienswaardigheden in een stad, programma’s van een televisieomroep)

activiteiten organiseren voor een bedrijf (bijv. reclamecampagnes, studiedagen, personeelsuitjes)

oplossingen bedenken voor maatschappelijke of economische problemen (bijv. werkloosheid, criminaliteit, immigratie)

technische klussen uitvoeren (bijv. elektriciteit aanleggen, cv installeren, timmerwerk verrichten)

psychologische of maatschappelijke verschijnselen bestuderen (bijv. stress, verslaving, discriminatie)

werkstukken maken over exacte onderwerpen (bijv. voor natuurkunde, scheikunde, biologie)

in huis werkzaamheden verrichten (bijv. schilderen en behangen, koken, vloerbedekking leggen)

allerlei dingen regelen (voor bijv. tentoonstellingen, sportdagen, festivals)

natuurkundige of scheikundige verschijnselen bestuderen (bijv. magnetisme, kernfusie, broeikaseffect)

"doe-werk" verrichten (bijv. bestellingen bezorgen, voertuigen besturen, spullen verhuizen)

mensen bellen of mailen, met het doel iets te verkopen (bijv. voor een verzekeringsmaatschappij, een energiebedrijf, een loterij)

buiten bezig zijn (bijv. planten verzorgen, tuinen opknappen, dieren verzorgen)

ontwerpen maken (bijv. voor posters, interieurs, meubels)


Onderdeel B: werkterreinen

Geef van alle werkterreinen aan hoe aantrekkelijk het je lijkt om daarin werkzaam te zijn.

Werkterreinen

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

?

in een museum

bij een toneelgezelschap

in de theologie (studie van godsdienst of godsdiensten)

bij een bank

in een schoonheidssalon

in een galerie (tentoonstellings- en verkoopruimte voor kunst)

bij een grafisch ontwerpbureau (voor het ontwerpen van posters, flyers, visitekaartjes, enz.)

bij een taleninstituut (voor het geven van talencursussen)

bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (voor het omzetten van onderzoeksresultaten in grafieken en tabellen)

bij een modeontwerpbureau

bij een uitgeverij van romans en verhalen

in een filmstudio

in de wiskunde

in een hotel

bij het TNO (toegepast natuurkundig onderzoek naar bijv. nieuwe materialen en apparatuur)

op een advocatenkantoor

bij een historisch museum

in de hulpverlening

bij een stedenbouwkundig adviesbureau

bij de landmacht

bij de redactie van een tijdschrift/magazine

bij de politie

in de staalindustrie

bij een sportclub of -vereniging

in een huisartsenpraktijk

in de kraamverzorging

in een kledingwinkel

in een fotostudio

in een restaurant

bij het UWV (om mensen te helpen bij het vinden van een baan)

in de voedselproductie

op het kantoor van een transportbedrijf

bij een bouwbedrijf

bij een drukkerij

in een winkel

bij een tuincentrum

bij een vertaalbureau

in de literatuur (het schrijven van verhalen, gedichten, enz.)

in het maatschappelijk werk

bij de VVV (in een informatiecentrum voor toeristen)

op de administratie van een bedrijf

in een dierentuin

in een band of orkest

in een garagebedrijf

in een ziekenhuis

bij een reclamebureau (als tekstschrijver)

op een weerstation

bij een cateringbedrijf of partyservice (voor het leveren van maaltijden, hapjes, enz.)

bij een webwinkel

bij de GGZ (geestelijke gezondheidszorg)

bij een reisbureau

op een accountantskantoor

in een kapsalon

bij een ICT helpdesk

op een agrarisch bedrijf

op de afdeling verkoop van een bedrijf

in een theater (bijv. in toneel- of dansvoorstellingen)

bij een edelsmid (voor het maken van sieraden)

op een kantoor

bij een evenementenbureau (voor de organisatie van beurzen, festivals, concerten, enz.)

in een verpleeghuis

bij een jongerencentrum (voor het organiseren van allerlei activiteiten)

in de psychologie

bij een reclamebureau (als tekenaar)

bij Staatsbosbeheer

in een dierenasiel of dierenpension

op een muziekschool

in de binnenhuisarchitectuur

in de industriële vormgeving (het ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, zoals lampen, tassen, auto’s, enz.)

in een kerk, moskee, of ander godsdienstig centrum

bij een attractiepark (bijv. de Efteling)

bij de nieuwsredactie van een televisieomroep of website

bij een krant

in het bodemonderzoek (naar ontstaan en samenstelling van aardlagen)

op een sportschool

in het chemisch onderzoek

bij een softwarebedrijf

bij de luchtmacht

in de natuurkunde

in je eigen teken- of schilderatelier

in een laboratorium

bij een architectenbureau

op zee

bij een rechtbank

op een luchthaven

bij een school

bij de marine

in de elektronica

in de woninginrichting

bij een elektriciteitsbedrijf

in de planologie (de indeling/inrichting van gebieden)

in de archeologie

in de leerlingbegeleiding

bij een vereniging voor natuur- of milieubescherming


Onderdeel C: activiteiten

Geef van alle activiteiten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.

Activiteiten

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

?

patiënten thuis medisch verzorgen

wiskundige kennis toepassen in de informatica

sporttoernooien organiseren

groepen toeristen rondleiden als gids

met mensen praten over dingen die met godsdienst en geloof te maken hebben

festivals en andere evenementen organiseren

als groepsleider in een gezinsvervangend tehuis werken

mensen informeren over vakantiemogelijkheden en reizen

activiteiten organiseren in een vakantiecentrum

vrachtvervoer voor schepen of vliegtuigen regelen

meubels ontwerpen en maken

een natuurgebied beheren en onderhouden

centrale verwarming installeren

als tolk werken

personeelsfeesten en personeelsuitjes organiseren

portretfoto's en fotoreportages maken als fotograaf

acteren in films

reclameteksten voor een bedrijf schrijven

groenten en fruit verbouwen

brieven, verslagen en notulen typen op de computer

onderzoek doen naar de kleinste deeltjes in de natuurkunde

videofilmpjes maken

tekeningen voor boeken of tijdschriften maken

mensen of landschappen tekenen of schilderen

tekeningen maken voor posters en flyers

je verdiepen in de bijbel, koran, of andere godsdienstige werken

apps en games ontwerpen

onderzoeken waar nieuwe wegen, kruispunten, rotondes, enz. het best aangelegd kunnen worden

de samenstelling en eigenschappen van chemische stoffen onderzoeken

kleding maken

orders (bestellingen) voor een bedrijf afhandelen

bacteriën onderzoeken in een laboratorium

gasten bedienen in een restaurant

onderzoeken of nieuwsfeiten echt kloppen

met stadsbewoners praten over verbeteringen in hun wijk

mensen verdedigen die van een misdrijf beschuldigd zijn

voedingsadviezen geven aan sportmensen, bejaarden, enz.

de geschiedenis van Nederland van de laatste vijftig jaar bestuderen

van alles regelen voor groepen toeristen in het buitenland

scheikundige proeven doen

vliegtuigen onderhouden en repareren

brochures en reclamefolders vorm geven

in musicals of cabaretvoorstellingen spelen

lesgeven

aardbevingen en vulkaanuitbarstingen registreren en onderzoeken

films of toneelstukken regisseren

gebruiks- en siervoorwerpen maken van glas of metaal

elektriciteit aanleggen

auto’s repareren

psychologische tests afnemen en bespreken

als vlieginstructeur werken

kansberekeningen maken

plannen maken voor de ligging van nieuwe woonwijken en industriegebieden

de criminaliteit bestrijden

zieke dieren verzorgen en vervoeren bij de dierenambulance

mensen weer leren lopen na een verkeersongeval

mensen interviewen

patiënten in een ziekenhuis verzorgen

onderwerpen uit de middeleeuwen bestuderen

planten en bomen kweken

programmeren (computerprogramma’s maken)

dieren verzorgen op een boerderij

ringen, armbanden en kettingen maken

als kok in een restaurant werken

bouwtekeningen maken voor huizen en andere gebouwen

woningen (ver)bouwen

leerstof van een bepaald vak aan kinderen uitleggen

zorgen dat alles in een hotel (maaltijden, schoonmaak, enz.) goed geregeld is

artikelen schrijven voor een krant, tijdschrift of website

producten verkopen

mensen begeleiden bij relatie- of opvoedingsproblemen

kunstvoorwerpen uitzoeken voor pleinen, openbare gebouwen, enz.

vee houden

werken in de wegenbouw

als systeembeheerder het computernetwerk van een bedrijf opzetten en onderhouden

onderzoek doen naar menselijke emoties (angst, boosheid, enz.)

gebruiksvoorwerpen uit vroegere eeuwen opgraven en bestuderen

een eigen bedrijf of winkel hebben

maaltijden bereiden

patiënten onderzoeken en behandelen

schepen bouwen en onderhouden

onderzoek doen naar natuurkundige verschijnselen in het heelal (kosmische straling, zwaartekracht, enz.)

muziek bedenken bij songteksten of gedichten

buitenlanders helpen bij het inburgeren in ons land

motoren en machines ontwerpen

werken in je eigen eetcafé

meewerken aan de bescherming van bedreigde planten en dieren

onderzoeken of mensen of bedrijven in strijd met de wet gehandeld hebben

de teksten voor de website van een bedrijf of instelling verzorgen

computers en tv’s repareren

de orde handhaven waar dat nodig is

boeken, tijdschriften en kranten drukken

je verdiepen in taal, gewoontes en gebruiken van mensen in andere landen

etalages inrichten

klanten helpen bij een bank

recensies (beoordelingen) van nieuwe romans en verhalenbundels schrijven voor een krant, tijdschrift of website

de huid van cliënten verzorgen en behandelen

bedrijven financiële adviezen geven

een dierenarts of veearts assisteren

vrachtvliegtuigen besturen

hypotheekadviezen geven

kleding verkopen

reclamespotjes maken voor bedrijven of instellingen

onderzoek doen naar planten en dieren in de natuur

andere talen spreken en schrijven

onderzoek doen naar klimaatverandering

vracht vervoeren per schip over rivieren en kanalen

Rechtszaken tegen verdachten voorbereiden

de boekhouding van bedrijven verzorgen

adviezen geven over het gebruik van cosmetica (schoonheidsmiddelen)

zingen

gymnastieklessen geven

Nederlandse en buitenlandse romans lezen

plannen en werktekeningen voor stadsvernieuwing maken

kunstvoorwerpen uit vroegere culturen opgraven en bestuderen

mensen met verslavingsproblemen opvangen en begeleiden

verhalen schrijven

mooi verzorgde websites voor bedrijven maken

onderzoek doen naar allerlei vormen van menselijk gedrag (agressie, verliefdheid, verslaving, enz.)

economische of technische vraagstukken oplossen met behulp van wiskundige formules

jongeren begeleiden bij het vinden van een passende opleiding

een muziekinstrument bespelen

dames, heren en kinderen knippen

tentoonstellingen in een museum organiseren

mensen met een handicap verzorgen

zorgen dat winkelvoorraden in orde zijn

medewerking verlenen aan godsdienstige bijeenkomsten

bijwerklessen geven aan kinderen met achterstanden

nieuwe consumentenelektronica ontwikkelen (laptops, smartphones, digitale camera’s, enz.)

op een containerschip werken

kleding inkopen voor een kledingzaak

de zeebodem en oceaanstromingen onderzoeken

onderzoek doen naar toepassingsmogelijkheden van laser, nanotechnologie en andere natuurkundige ontdekkingen

werken als telefonisch verkoper of vertegenwoordiger

gebouwen inrichten (gordijnen, vloerbedekking, verlichting, enz. aanbrengen)

klanten helpen in een bibliotheek of informatiecentrum

de vrede handhaven in oorlogsgebieden binnen een VN-vredesmacht

nieuwe televisieprogramma’s bedenken of produceren

ontwerpen maken voor de inrichting van woningen, kantoren, scholen, enz.

beoefenaars van verschillende sporten trainen

ziekten vaststellen en geneeswijzen bepalen


Hieronder staan nog een paar algemene vragen. Deze zijn nodig om het rapport nauwkeuriger te kunnen opstellen.

Geef verder je juiste email adres. Dit email adres wordt alleen gebruikt om je persoonlijk rapport- en betalingscodescodes toe te sturen.


Wat is je geslacht ?Je leeftijd ?Wat is je hoogst voltooide opleiding
of met welke opleiding ben je nu bezig ?

Wat is je huidige functie/beroep?
(volg je nog een opleiding vul dan student of scholier in):

Het licentie E-mail adres:

Je volledige naam (voor rapport identificatie):

Je eigen email adres:

Afdeling of klas: