Identitest

De IdentiTest is de meest gedetailleerde interessetest van Nederland. Na het maken van de test heb je niet alleen een overzicht van erg veel sectoren (interessegebieden) waarvoor je wel/geen belangstelling hebt, maar je krijgt ook te zien bij welk persoonlijkheidstype je hoort, en welke soorten werk voor jou waarschijnlijk interessant zijn.

Het komt erop neer dat je straks niet alleen weet welke opleidingen en beroepen je wel aanspreken, maar ook waarom dit zo is (omdat mensen van een bepaald type nu eenmaal voorkeuren hebben voor bepaalde werkzaamheden).

Je kunt deze test maken omdat je nog helemaal geen toekomstplannen hebt, maar ook als heroriŽntatie, of als een laatste "controlepost", om er zeker van te zijn dat je geen interessante mogelijkheden over het hoofd hebt gezien.

Omdat de test erg gedetailleerd is, moet je er wel even de tijd voor nemen: er zijn drie onderdelen, met respectievelijk 50, 94 en 141 vragen. Het maken van de totale test neemt ongeveer een half uur in beslag.

N.B. 1: Maak de test rustig, geconcentreerd, en zonder bemoeienis van anderen. Hoe serieuzer je werkt, hoe betrouwbaarder het eindresultaat is!

N.B. 2: Ga bij het maken van de test niet uit van ťťn toekomstwens die voor jou eigenlijk al vast ligt, maar stel je open voor alle activiteiten, en geef ze een eerlijke waardering. Als je dat niet doet, heeft de test geen zin, en doe je jezelf tekort.

N.B. 3: Deze test zegt alleen iets over je interesses, en niets over je capaciteiten.

Let op: Dit is de zogenaamde licentieversie. Maak deze alleen als je een zogenaamd licentie emailadres hebt ontvangen van je licentiehouder (decaan, loopbaanbegeleider, werkgever etc.) Vul minimaal het juiste licentie emailadres in en je volledige naam.


Onderdeel A: werksoorten

Geef van alle werksoorten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.
Het is dus niet de bedoeling dat je een waardering geeft voor de voorbeelden: deze zijn alleen bedoeld om duidelijker te maken aan welke concrete situaties je bij elke werksoort zou kunnen denken.

Soort werk

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

klanten helpen (bijv. in een winkel, bij een bank, bij een reisbureau)

nieuwe uitdagingen opzoeken (bijv. een avontuurlijke baan aannemen, in het buitenland gaan werken, een stuk oerwoud of poolgebied verkennen)

onderzoek verrichten op exact gebied (bijv. op het gebied van vliegtuigbouw, bodemgesteenten, energiebronnen)

oplossingen bedenken voor maatschappelijke of economische problemen (bijv. werkloosheid, criminaliteit, immigratie)

in huis werkzaamheden verrichten (bijv. schilderen en behangen, koken, vloerbedekking leggen)

mooie dingen maken (bijv. sieraden, modieuze kleding, cadeauartikelen)

een eigen bedrijf beginnen (bijv. een winkel, een restaurant, een reclamebureau)

jongeren begeleiden (bijv. in een gezinsvervangend tehuis, in de crisisopvang, bij het zelfstandig leren wonen)

dingen controleren (bijv. belastingaangiften op fraude, levensmiddelen op verboden stoffen, juridische teksten op fouten)

technische klussen uitvoeren (bijv. elektriciteit aanleggen, cv installeren, timmerwerk verrichten)

werkstukken maken over exacte onderwerpen (bijv. voor natuurkunde, scheikunde, biologie)

hulpverlenend werk verrichten (bijv. in de gezinszorg, bij de kindertelefoon, in een therapeutisch centrum)

handelend optreden in risicovolle situaties (bijv. bij overvallen, branden, rellen)

buiten bezig zijn (bijv. planten verzorgen, tuinen opknappen, dieren verzorgen)

mensen medisch verzorgen en begeleiden (bijv. in een gezondheidscentrum, in een ziekenhuis, in een praktijk voor fysiotherapie)

onderzoek verrichten op niet-exact gebied (bijv. op geschiedkundig, psychologisch of maatschappelijk terrein)

werkstukken maken over niet-exacte onderwerpen (bijv. voor geschiedenis, maatschappijleer, economie)

je eigen grenzen verkennen (bijv. bij de mariniers, in extreme weersomstandigheden, in survivaltochten)

bouwen (bijv. huizen, kantoorgebouwen, stadswijken)

met je handen werken (bijv. bij een supermarkt, bij een tuincentrum, bij een verhuisbedrijf)

werken met machines of andere apparatuur (bijv. in de wegenbouw, in een laboratorium, op een luchthaven)

producten maken (bijv. levensmiddelen, kleding, gebruiksvoorwerpen)

ordenen en sorteren (soort bij soort plaatsen) (bijv. post, cdís, boeken)

psychologische of maatschappelijke verschijnselen bestuderen (bijv. stress, verslaving, discriminatie)

je inzetten voor het welzijn van bepaalde groepen (bijv. verslaafden, vluchtelingen, mensen in Derde Wereldlanden)

technische apparatuur in elkaar zetten (bijv. motoren, computers, geluidsapparatuur)

administratief werk verrichten (bijv. bij een bank, op een kantoor, in een medisch centrum)

kunstmanifestaties bezoeken of bijwonen (bijv. exposities in een museum, fototentoonstellingen, toneelstukken)

"doe-werk" verrichten (bijv. bestellingen bezorgen, voertuigen besturen, spullen verhuizen)

ontwerpen maken (bijv. voor posters, interieurs, meubels)

mensen met een handicap helpen (bijv. als doventolk, als ergotherapeut, als logopedist)

je fantasie gebruiken (bijv. bij het schrijven van verhalen, het inrichten van etalages, het maken van tekeningen)

reparaties verrichten (bijv. aan motorvoertuigen, computers, wasmachines)

technische verbeteringen bedenken (voor bijv. waterzuivering, ruimtevaart, computerprogramma's)

mensen adviezen geven (bijv. over het kopen van een woning, het vinden van een baan, het kiezen van een opleiding)

precisiewerk leveren (bijv. keurig verzorgd typewerk op de computer, duidelijke overzichten van bedrijfsresultaten, heldere verslagen van vergaderingen)

verantwoordelijkheid dragen voor de goede gang van zaken (bijv. in een hotel, op een kantoor, bij een krant)

dingen op een overzichtelijke manier op papier zetten (bijv. inkomsten en uitgaven van een bedrijf, bezienswaardigheden in een stad, programmaís van een televisieomroep)

dienstverlenend werk verrichten (bijv. in een restaurant, bij de klantenservice van een warenhuis, in een hotel)

mensen informatie geven (bijv. over woninginrichting, gezonde voeding, uiterlijke verzorging)

artikelen lezen over niet-exacte onderwerpen (bijv. archeologie, rechtspraak, filosofie)

vragen van mensen beantwoorden (bijv. op een luchthaven, op een stad- of gemeentehuis, bij een helpdesk)

mensen benaderen met het doel om iets te verkopen (bijv. als vertegenwoordiger, telefonisch verkoper, verzekeringsagent)

je ideeŽn of gevoelens op een kunstzinnige manier weergeven (bijv. in tekeningen, op het toneel, in de muziek)

allerlei dingen regelen (voor bijv. tentoonstellingen, sportdagen, congressen)

leiding geven (bijv. aan een afdeling van een bedrijf, aan een politieke partij, aan een jongerenorganisatie)

avontuurlijke dingen ondernemen (bijv. als bergbeklimmer, testpiloot of oorlogsverslaggever)

activiteiten organiseren voor een bedrijf (bijv. reclamecampagnes, studiedagen, personeelsuitjes)

artikelen lezen over exacte onderwerpen (bijv. over vorderingen in de medische wetenschap, de techniek, het ruimteonderzoek)

natuurkundige of scheikundige verschijnselen bestuderen (bijv. magnetisme, kernfusie, broeikaseffect)


Onderdeel B: werkterreinen

Geef van alle werkterreinen aan hoe aantrekkelijk het je lijkt om daarin werkzaam te zijn.

Werkterreinen

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

in de woninginrichting

in een schoonheidssalon

op het kantoor van een transportbedrijf

in een teken- of schilderatelier

bij een elektriciteitsbedrijf

in een garagebedrijf

bij de redactie van een tijdschrift of televisieprogramma

op een weerstation

in een hotel

op een luchthaven

bij een ICT adviesbureau

bij de nieuwsredactie van een televisieomroep

in het maatschappelijk werk

bij een vereniging voor natuur- of milieubescherming

in de theologie (studie van godsdienst of godsdiensten)

in de leerlingbegeleiding

bij een evenementenbureau (voor de organisatie van beurzen, festivals, concerten, enz.)

in het bodemonderzoek (naar ontstaan en samenstelling van aardlagen)

op een muziekschool

in een fotozaak

in een theater (bijv. in toneel- of dansvoorstellingen)

op een accountantskantoor

op een advocatenkantoor

bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (oorlogsarchieven)

bij een stedenbouwkundig adviesbureau

bij Staatsbosbeheer

in de pedagogiek (opvoedkunde)

bij een modeontwerpbureau

bij de landmacht

in de natuurkunde

bij een edelsmid (voor het maken van sieraden)

op een VVV-kantoor

in de elektronica

in een dierentuin

bij een tuincentrum

in een kledingwinkel

bij een krant

bij een bouwbedrijf

in een band of orkest

bij een rechtbank

in een winkel

bij de luchtmacht

in een restaurant

bij een sportclub of -vereniging

bij een drukkerij

in de fotografie

op zee

bij een softwarebedrijf

bij een reclamebureau (als tekenaar)

in de psychologie

bij een cateringbedrijf of partyservice (voor het leveren van maaltijden, hapjes, enz.)

in een kerk, moskee, of ander godsdienstig centrum

in een staalfabriek

in een kapsalon

in een bedrijfslaboratorium

op een agrarisch bedrijf

bij een webwinkel

bij een school

in een huisartsenpraktijk

bij een grafisch ontwerpbureau

in een verpleeg- of verzorgingstehuis

bij een attractiepark (bijv. de Efteling)

bij de marine

op de afdeling verkoop van een bedrijf

in het chemisch onderzoek

op de administratie van een bedrijf

bij een historisch museum

in de wiskunde

in een galerie (tentoonstellings- en verkoopruimte voor kunst)

in de kraamverzorging

in de voedselproductie

bij een architectenbureau

bij een toneelgezelschap

bij de politie

bij een arbeids-, of loopbaanbegeleidingsbureau (mensen helpen aan een (betere) baan)

bij een reclamebureau (als tekstschrijver)

in een museum

bij een taleninstituut (voor het geven van talencursussen)

in een dierenasiel of dierenpension

bij een reisbureau

op een sportschool

bij een jongerencentrum (voor het organiseren van allerlei activiteiten)

in de industriŽle vormgeving (het ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, zoals lampen, tassen, autoís, enz.)

bij het TNO (toegepast natuurkundig onderzoek naar bijv. nieuwe materialen en apparatuur)

in een ziekenhuis

bij een uitgeverij van romans en verhalen

bij een bank

in de planologie (ruimtelijke ordening: indeling/inrichting van gebieden)

bij een vertaalbureau

in de binnenhuisarchitectuur

in de hulpverlening

op kantoor

bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (voor het omzetten van onderzoeksresultaten in grafieken en tabellen)

in de literatuur


Onderdeel C: activiteiten

Geef van alle activiteiten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.

Activiteiten

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

groepen toeristen rondleiden

kansberekeningen maken

mensen weer leren lopen na een verkeersongeval

zorgen voor tijdige leveranties van groothandels aan winkels

als tolk werken

meubels ontwerpen en maken

beurzen en andere evenementen organiseren

kleding maken

autoís repareren

nieuwe consumentenelektronica ontwikkelen (computers, geluidsapparatuur, enz.)

websites maken voor bedrijven

mensen of landschappen tekenen of schilderen

boeken, tijdschriften en kranten maken

computergames ontwikkelen

vliegtuigen onderhouden en repareren

vrachtvervoer voor schepen of vliegtuigen regelen

kleding verkopen

elektriciteit aanleggen

producten verkopen

zorgen dat alle voorzieningen in een hotel (maaltijden, schoonmaak, enz.) goed geregeld zijn

onderzoek doen naar de kleinste deeltjes in de natuurkunde

mensen met een handicap verzorgen

in musicals of cabaretvoorstellingen spelen

kunstvoorwerpen uit vroegere culturen opgraven en bestuderen

onderzoek doen naar allerlei vormen van menselijk gedrag (agressie, verliefdheid, verslaving, enz.)

klanten helpen bij een bank

muziek bedenken bij songteksten of gedichten

plannen maken voor de ligging van nieuwe woonwijken en industriegebieden

als systeembeheerder het computernetwerk van een bedrijf opzetten en onderhouden

als kok in een restaurant werken

onderzoek doen naar natuurkundige verschijnselen in het heelal (kosmische straling, gewichtloosheid, enz.)

aardbevingen en vulkaanuitbarstingen registreren en onderzoeken

scheikundige proeven doen

beoefenaars van verschillende sporten trainen

sporttoernooien organiseren

portretfoto's en fotoreportages maken als fotograaf

economische of technische vraagstukken oplossen met behulp van wiskunde

vracht vervoeren per schip over rivieren en kanalen

artikelen schrijven voor een krant of tijdschrift

je verdiepen in de bijbel, koran, of andere godsdienstige werken

acteren in films

vrachten over zee vervoeren

onderzoek doen naar toepassingsmogelijkheden van laser, nanotechnologie en andere natuurkundige ontdekkingen

leerstof van een bepaald vak aan kinderen uitleggen

klanten helpen in een bibliotheek of informatiecentrum

berekenen welke hypotheken het gunstigst zijn voor bedrijven of particulieren

tekeningen voor boeken of tijdschriften maken

als vlieginstructeur werken

mensen verdedigen die van een misdrijf beschuldigd zijn

onderzoeken waar nieuwe wegen, kruispunten, rotondes, enz. het best aangelegd kunnen worden

werken als telefonisch verkoper of vertegenwoordiger

met een filmcamera werken

adviezen geven over het gebruik van cosmetica (schoonheidsmiddelen)

relatiegeschenken bedenken en ontwerpen voor bedrijven

maaltijden bereiden

vorm, indeling, lettertype, enz. bepalen van teksten en advertenties in kranten, tijdschriften en brochures

de vrede handhaven in oorlogsgebieden binnen een VN-leger

de boekhouding van bedrijven verzorgen

bouwtekeningen maken voor huizen en andere gebouwen

tunnels en bruggen ontwerpen

recensies (beoordelingen) van nieuwe romans en verhalenbundels schrijven voor een krant of tijdschrift

geluidsapparatuur en tv's repareren

gebouwen inrichten (gordijnen, vloerbedekking, verlichting, enz. aanbrengen)

kunstvoorwerpen uitzoeken voor pleinen, openbare gebouwen, enz.

met stadsbewoners praten over verbeteringen in hun wijk

onderzoeken of mensen of bedrijven in strijd met de wet gehandeld hebben

een dierenarts of veearts assisteren

voedingsadviezen geven aan sportmensen, bejaarden, enz.

films of toneelstukken regisseren

patiŽnten thuis medisch verzorgen

gymnastieklessen geven

je verdiepen in taal, gewoontes en gebruiken van mensen in andere landen

bacteriŽn onderzoeken in een laboratorium

plannen en werktekeningen voor stadsvernieuwing maken

tentoonstellingen in een museum organiseren

mensen informeren over vakantiemogelijkheden en reizen

medewerking verlenen aan godsdienstige bijeenkomsten

als groepsleider in een gezinsvervangend tehuis werken

wiskundige kennis toepassen in de informatica

zorgen dat een hotel er goed verzorgd en gezellig uitziet

bijwerklessen geven aan kinderen met achterstanden

nieuwe televisieprogrammaís bedenken of produceren

vrachtvliegtuigen besturen

Nederlandse en buitenlandse romans lezen

kleding inkopen voor een kledingzaak

orders (bestellingen) voor een bedrijf afhandelen

de samenstelling en eigenschappen van chemische stoffen onderzoeken

patiŽnten in een ziekenhuis verzorgen

meewerken aan de bescherming van bedreigde planten en dieren

de zeebodem en oceaanstromingen onderzoeken

de inhoud van een tijdschrift bepalen

onderzoek doen naar menselijke emoties (angst, boosheid, enz.)

mensen interviewen

onderwerpen uit de middeleeuwen bestuderen

ringen, armbanden en kettingen maken

ziekten vaststellen en geneeswijzen bepalen

ontwerpen maken voor de inrichting van woningen, kantoren, scholen, enz.

de criminaliteit bestrijden

tekeningen maken voor posters en flyers

brieven, verslagen, enz. typen op de computer

motoren en machines ontwerpen

een eigen bedrijf of winkel hebben

de lay-out van brochures en reclamefolders verzorgen

een actualiteitenrubriek voor radio of tv verzorgen

onderzoeken waar jongeren in een probleemwijk behoefte aan hebben

gasten bedienen in een restaurant

timmeren en metselen

mensen begeleiden bij relatie- of opvoedingsproblemen

zieke dieren verzorgen en vervoeren bij de dierenambulance

buitenlanders helpen bij het inburgeren in ons land

gebruiksvoorwerpen uit vroegere eeuwen opgraven en bestuderen

films, animaties of reclamespotjes maken voor bedrijven of instellingen

vee houden

met mensen praten over dingen die met godsdienst en geloof te maken hebben

de tekst en vormgeving van websites verzorgen

dieren verzorgen op een boerderij

mensen met verslavingsproblemen opvangen en begeleiden

onderzoek doen naar klimaatverandering

patiŽnten onderzoeken en behandelen

groenten en fruit verbouwen

schepen bouwen en onderhouden

van alles regelen voor groepen toeristen in het buitenland

etalages inrichten

personeelsfeesten en personeelsuitjes organiseren

een bos of natuurgebied beheren en onderhouden

bedrijven financiŽle adviezen geven

zingen

het gedrag van dieren in de natuur observeren

de geschiedenis van Nederland van de laatste vijftig jaar bestuderen

littekens onzichtbaar maken

verhalen schrijven

de orde handhaven waar dat nodig is

centrale verwarming installeren

psychologische tests afnemen en bespreken

planten en bomen kweken

een muziekinstrument bespelen

de huid van cliŽnten verzorgen en behandelen

lesgeven

tournees en optredens van artiesten organiseren

Rechtszaken tegen verdachten voorbereiden

andere talen spreken en schrijven


Hieronder staan nog een paar algemene vragen. Deze zijn nodig om het rapport nauwkeuriger te kunnen opstellen.

Geef verder je juiste email adres. Dit email adres wordt alleen gebruikt om je persoonlijk rapport- en betalingscodescodes toe te sturen.


Wat is je geslacht ?Je leeftijd ?Wat is je hoogst voltooide opleiding
of met welke opleiding ben je nu bezig ?

Wat is je huidige functie/beroep?
(volg je nog een opleiding vul dan student of scholier in):

Het licentie E-mail adres:

Je volledige naam (voor rapport identificatie):

Je eigen email adres:

Afdeling of klas: