Identitest

De IdentiTest is de meest gedetailleerde interessetest van Nederland. Na het maken van de test heb je niet alleen een overzicht van erg veel sectoren (interessegebieden) waarvoor je wel/geen belangstelling hebt, maar je krijgt ook te zien bij welk persoonlijkheidstype je hoort, en welke soorten werk voor jou waarschijnlijk interessant zijn.

Het komt erop neer dat je straks niet alleen weet welke opleidingen en beroepen je wel aanspreken, maar ook waarom dit zo is (omdat mensen van een bepaald type nu eenmaal voorkeuren hebben voor bepaalde werkzaamheden).

Je kunt deze test maken omdat je nog helemaal geen toekomstplannen hebt, maar ook als heroriëntatie, of als een laatste "controlepost", om er zeker van te zijn dat je geen interessante mogelijkheden over het hoofd hebt gezien.

Omdat de test erg gedetailleerd is, moet je er wel even de tijd voor nemen: er zijn drie onderdelen, met respectievelijk 50, 94 en 141 vragen. Het maken van de totale test neemt ongeveer een half uur in beslag.

N.B. 1: Maak de test rustig, geconcentreerd, en zonder bemoeienis van anderen. Hoe serieuzer je werkt, hoe betrouwbaarder het eindresultaat is!

N.B. 2: Ga bij het maken van de test niet uit van één toekomstwens die voor jou eigenlijk al vast ligt, maar stel je open voor alle activiteiten, en geef ze een eerlijke waardering. Als je dat niet doet, heeft de test geen zin, en doe je jezelf tekort.

N.B. 3: Deze test zegt alleen iets over je interesses, en niets over je capaciteiten.

Let op: Dit is de zogenaamde licentieversie. Maak deze alleen als je een zogenaamd licentie emailadres hebt ontvangen van je licentiehouder (decaan, loopbaanbegeleider, werkgever etc.) Vul minimaal het juiste licentie emailadres in en je volledige naam.


Onderdeel A: werksoorten

Geef van alle werksoorten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.
Het is dus niet de bedoeling dat je een waardering geeft voor de voorbeelden: deze zijn alleen bedoeld om duidelijker te maken aan welke concrete situaties je bij elke werksoort zou kunnen denken.

Soort werk

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

?

ontwerpen maken (bijv. voor posters, interieurs, meubels)

je inzetten voor het welzijn van bepaalde groepen (bijv. verslaafden, vluchtelingen, bejaarden)

hulpverlenend werk verrichten (bijv. in de gezinszorg, voor het Rode Kruis, in het maatschappelijk werk)

werkstukken maken over exacte onderwerpen (bijv. voor natuurkunde, scheikunde, biologie)

met je handen werken (bijv. bij een supermarkt, bij een tuincentrum, bij een verhuisbedrijf)

technische apparatuur in elkaar zetten (bijv. motoren, computers, geluidsapparatuur)

mensen met een handicap helpen (bijv. als doventolk, als ergotherapeut, als logopedist)

je eigen grenzen verkennen (bijv. bij de mariniers, in extreme weersomstandigheden, in survivaltochten)

een eigen bedrijf beginnen (bijv. een winkel, een restaurant, een reclamebureau)

klanten helpen (bijv. in een winkel, bij een bank, bij een reisbureau)

onderzoek verrichten op exact gebied (bijv. op het gebied van vliegtuigbouw, bodemgesteenten, energiebronnen)

vragen van mensen beantwoorden (bijv. op een luchthaven, op een stad- of gemeentehuis, bij een helpdesk)

administratief werk verrichten (bijv. bij een bank, op een kantoor, in een medisch centrum)

mooie dingen maken (bijv. sieraden, modieuze kleding, cadeauartikelen)

ordenen en sorteren (soort bij soort plaatsen) (bijv. post, kleding, boeken)

dingen controleren (bijv. belastingaangiften op fraude, levensmiddelen op verboden stoffen, juridische teksten op fouten)

"doe-werk" verrichten (bijv. bestellingen bezorgen, voertuigen besturen, spullen verhuizen)

artikelen lezen over exacte onderwerpen (bijv. over vorderingen in de medische wetenschap, de techniek, het ruimteonderzoek)

jongeren begeleiden (bijv. in een gezinsvervangend tehuis, in de crisisopvang, bij het zelfstandig leren wonen)

reparaties verrichten (bijv. aan motorvoertuigen, computers, wasmachines)

buiten bezig zijn (bijv. planten verzorgen, tuinen opknappen, post bezorgen)

nieuwe uitdagingen opzoeken (bijv. een avontuurlijke baan aannemen, in het buitenland gaan werken, een stuk oerwoud of poolgebied verkennen)

mensen medisch verzorgen en begeleiden (bijv. in een gezondheidscentrum, in een ziekenhuis, in een praktijk voor fysiotherapie)

technische klussen uitvoeren (bijv. elektriciteit aanleggen, cv installeren, timmerwerk verrichten)

avontuurlijke dingen ondernemen (bijv. als bergbeklimmer, testpiloot of oorlogsverslaggever)

verantwoordelijkheid dragen voor de goede gang van zaken (bijv. in een hotel, op een kantoor, bij een krant)

werken met machines of andere apparatuur (bijv. in de wegenbouw, in een laboratorium, op een luchthaven)

je ideeën of gevoelens op een kunstzinnige manier weergeven (bijv. in tekeningen, op het toneel, in de muziek)

mensen adviezen geven (bijv. over het kopen van een woning, het vinden van een baan, het kiezen van een opleiding)

je fantasie gebruiken (bijv. bij het schrijven van verhalen, het inrichten van etalages, het maken van tekeningen)

leiding geven (bijv. aan een afdeling van een bedrijf, aan een basisschool, aan een jongerenorganisatie)

allerlei dingen regelen (voor bijv. tentoonstellingen, sportdagen, festivals)

dingen op een overzichtelijke manier op papier zetten (bijv. inkomsten en uitgaven van een bedrijf, bezienswaardigheden in een stad, programma’s van een televisieomroep)

precisiewerk leveren (bijv. keurig verzorgd typewerk op de computer, duidelijke overzichten van bedrijfsresultaten, heldere verslagen van vergaderingen)

psychologische of maatschappelijke verschijnselen bestuderen (bijv. stress, verslaving, discriminatie)

technische verbeteringen bedenken (voor bijv. waterzuivering, ruimtevaart, computerprogramma's)

producten maken (bijv. levensmiddelen, kleding, gebruiksvoorwerpen)

onderzoek verrichten op niet-exact gebied (bijv. op geschiedkundig, psychologisch of maatschappelijk terrein)

oplossingen bedenken voor maatschappelijke of economische problemen (bijv. werkloosheid, criminaliteit, immigratie)

kunstmanifestaties bezoeken of bijwonen (bijv. exposities in een museum, fototentoonstellingen, toneelstukken)

mensen bellen of mailen, met het doel iets te verkopen (bijv. voor een verzekeringsmaatschappij, een energiebedrijf, een loterij)

in huis werkzaamheden verrichten (bijv. schilderen en behangen, koken, vloerbedekking leggen)

handelend optreden in risicovolle situaties (bijv. bij overvallen, branden, rellen)

artikelen lezen over niet-exacte onderwerpen (bijv. archeologie, rechtspraak, filosofie)

activiteiten organiseren voor een bedrijf (bijv. reclamecampagnes, studiedagen, personeelsuitjes)

dienstverlenend werk verrichten (bijv. in een restaurant, bij de klantenservice van een warenhuis, in een hotel)

werkstukken maken over niet-exacte onderwerpen (bijv. voor geschiedenis, maatschappijleer, economie)

natuurkundige of scheikundige verschijnselen bestuderen (bijv. magnetisme, kernfusie, broeikaseffect)

mensen informatie geven (bijv. over woninginrichting, gezonde voeding, uiterlijke verzorging)

bouwen (bijv. huizen, kantoorgebouwen, stadswijken)


Onderdeel B: werkterreinen

Geef van alle werkterreinen aan hoe aantrekkelijk het je lijkt om daarin werkzaam te zijn.

Werkterreinen

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

?

bij de landmacht

in een schoonheidssalon

in een kledingwinkel

bij een jongerencentrum (voor het organiseren van allerlei activiteiten)

in een kapsalon

in de hulpverlening

bij de redactie van een tijdschrift/magazine

in een winkel

bij een webwinkel

bij een uitgeverij van romans en verhalen

op het kantoor van een transportbedrijf

op een accountantskantoor

bij een softwarebedrijf

op de afdeling verkoop van een bedrijf

bij een reclamebureau (als tekstschrijver)

bij de VVV (in een informatiecentrum voor toeristen)

in de binnenhuisarchitectuur

bij het UWV (om mensen te helpen bij het vinden van een baan)

in een restaurant

in de woninginrichting

in een huisartsenpraktijk

bij een stedenbouwkundig adviesbureau

in de kraamverzorging

in het chemisch onderzoek

in de natuurkunde

in de theologie (studie van godsdienst of godsdiensten)

in het bodemonderzoek (naar ontstaan en samenstelling van aardlagen)

bij een elektriciteitsbedrijf

in de leerlingbegeleiding

bij een rechtbank

in de staalindustrie

in een fotostudio

op een agrarisch bedrijf

bij een taleninstituut (voor het geven van talencursussen)

bij een bank

bij een tuincentrum

in een verpleeghuis

in de archeologie

op een advocatenkantoor

bij de politie

bij de luchtmacht

bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (voor het omzetten van onderzoeksresultaten in grafieken en tabellen)

bij een school

op een muziekschool

bij een bouwbedrijf

in een laboratorium

in een dierenasiel of dierenpension

in de voedselproductie

bij een evenementenbureau (voor de organisatie van beurzen, festivals, concerten, enz.)

bij Staatsbosbeheer

op een weerstation

in de elektronica

bij een edelsmid (voor het maken van sieraden)

in een theater (bijv. in toneel- of dansvoorstellingen)

in een garagebedrijf

bij een cateringbedrijf of partyservice (voor het leveren van maaltijden, hapjes, enz.)

in de planologie (de indeling/inrichting van gebieden)

bij een reisbureau

in een kerk, moskee, of ander godsdienstig centrum

bij de GGZ (geestelijke gezondheidszorg)

bij het TNO (toegepast natuurkundig onderzoek naar bijv. nieuwe materialen en apparatuur)

bij een krant

bij een historisch museum

in een hotel

op een kantoor

in een band of orkest

bij een attractiepark (bijv. de Efteling)

bij een ICT helpdesk

bij een reclamebureau (als tekenaar)

in het maatschappelijk werk

bij een grafisch ontwerpbureau (voor het ontwerpen van posters, flyers, visitekaartjes, enz.)

bij een sportclub of -vereniging

in je eigen teken- of schilderatelier

bij een vertaalbureau

bij een toneelgezelschap

bij de marine

in een museum

bij een modeontwerpbureau

in de literatuur (het schrijven van verhalen, gedichten, enz.)

in de psychologie

bij een drukkerij

op een luchthaven

op een sportschool

bij een architectenbureau

in een galerie (tentoonstellings- en verkoopruimte voor kunst)

in een ziekenhuis

in de wiskunde

op de administratie van een bedrijf

in een filmstudio

in de industriële vormgeving (het ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, zoals lampen, tassen, auto’s, enz.)

bij een vereniging voor natuur- of milieubescherming

in een dierentuin

op zee

bij de nieuwsredactie van een televisieomroep of website


Onderdeel C: activiteiten

Geef van alle activiteiten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.

Activiteiten

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

?

bedrijven financiële adviezen geven

van alles regelen voor groepen toeristen in het buitenland

gasten bedienen in een restaurant

de orde handhaven waar dat nodig is

planten en bomen kweken

tekeningen maken voor posters en flyers

artikelen schrijven voor een krant, tijdschrift of website

mooi verzorgde websites voor bedrijven maken

lesgeven

meubels ontwerpen en maken

kleding verkopen

economische of technische vraagstukken oplossen met behulp van wiskundige formules

festivals en andere evenementen organiseren

buitenlanders helpen bij het inburgeren in ons land

als kok in een restaurant werken

mensen weer leren lopen na een verkeersongeval

mensen begeleiden bij relatie- of opvoedingsproblemen

onderzoeken waar nieuwe wegen, kruispunten, rotondes, enz. het best aangelegd kunnen worden

de huid van cliënten verzorgen en behandelen

bouwtekeningen maken voor huizen en andere gebouwen

vrachtvervoer voor schepen of vliegtuigen regelen

patiënten onderzoeken en behandelen

op een containerschip werken

onderzoek doen naar de kleinste deeltjes in de natuurkunde

videofilmpjes maken

kunstvoorwerpen uit vroegere culturen opgraven en bestuderen

medewerking verlenen aan godsdienstige bijeenkomsten

onderwerpen uit de middeleeuwen bestuderen

een muziekinstrument bespelen

dames, heren en kinderen knippen

jongeren begeleiden bij het vinden van een passende opleiding

gebruiks- en siervoorwerpen maken van glas of metaal

werken in de wegenbouw

andere talen spreken en schrijven

ringen, armbanden en kettingen maken

etalages inrichten

woningen (ver)bouwen

centrale verwarming installeren

werken in je eigen eetcafé

films of toneelstukken regisseren

mensen met een handicap verzorgen

ontwerpen maken voor de inrichting van woningen, kantoren, scholen, enz.

boeken, tijdschriften en kranten drukken

je verdiepen in taal, gewoontes en gebruiken van mensen in andere landen

de zeebodem en oceaanstromingen onderzoeken

dieren verzorgen op een boerderij

activiteiten organiseren in een vakantiecentrum

onderzoek doen naar menselijke emoties (angst, boosheid, enz.)

tekeningen voor boeken of tijdschriften maken

plannen maken voor de ligging van nieuwe woonwijken en industriegebieden

voedingsadviezen geven aan sportmensen, bejaarden, enz.

motoren en machines ontwerpen

apps en games ontwerpen

reclamespotjes maken voor bedrijven of instellingen

brochures en reclamefolders vorm geven

programmeren (computerprogramma’s maken)

Rechtszaken tegen verdachten voorbereiden

klanten helpen in een bibliotheek of informatiecentrum

onderzoeken of nieuwsfeiten echt kloppen

gymnastieklessen geven

zieke dieren verzorgen en vervoeren bij de dierenambulance

kunstvoorwerpen uitzoeken voor pleinen, openbare gebouwen, enz.

mensen met verslavingsproblemen opvangen en begeleiden

zorgen dat alles in een hotel (maaltijden, schoonmaak, enz.) goed geregeld is

een natuurgebied beheren en onderhouden

orders (bestellingen) voor een bedrijf afhandelen

werken voor een telecombedrijf (KPN, Ziggo, enz.)

patiënten thuis medisch verzorgen

mensen verdedigen die van een misdrijf beschuldigd zijn

groepen toeristen rondleiden als gids

recensies (beoordelingen) van nieuwe romans en verhalenbundels schrijven voor een krant, tijdschrift of website

de geschiedenis van Nederland van de laatste vijftig jaar bestuderen

muziek bedenken bij songteksten of gedichten

bacteriën onderzoeken in een laboratorium

de samenstelling en eigenschappen van chemische stoffen onderzoeken

elektriciteit aanleggen

Nederlandse en buitenlandse romans lezen

zorgen dat winkelvoorraden in orde zijn

als systeembeheerder het computernetwerk van een bedrijf opzetten en onderhouden

werken als telefonisch verkoper of vertegenwoordiger

verhalen schrijven

personeelsfeesten en personeelsuitjes organiseren

mensen informeren over vakantiemogelijkheden en reizen

bijwerklessen geven aan kinderen met achterstanden

onderzoek doen naar klimaatverandering

de teksten voor de website van een bedrijf of instelling verzorgen

meewerken aan de bescherming van bedreigde planten en dieren

vracht vervoeren per schip over rivieren en kanalen

met stadsbewoners praten over verbeteringen in hun wijk

de boekhouding van bedrijven verzorgen

als groepsleider in een gezinsvervangend tehuis werken

vliegtuigen onderhouden en repareren

tentoonstellingen in een museum organiseren

patiënten in een ziekenhuis verzorgen

plannen en werktekeningen voor stadsvernieuwing maken

ziekten vaststellen en geneeswijzen bepalen

computers en tv’s repareren

als vlieginstructeur werken

de vrede handhaven in oorlogsgebieden binnen een VN-vredesmacht

maaltijden bereiden

kleding maken

nieuwe televisieprogramma’s bedenken of produceren

brieven, verslagen en notulen typen op de computer

onderzoek doen naar allerlei vormen van menselijk gedrag (agressie, verliefdheid, verslaving, enz.)

mensen interviewen

onderzoek doen naar toepassingsmogelijkheden van laser, nanotechnologie en andere natuurkundige ontdekkingen

wiskundige kennis toepassen in de informatica

klanten helpen bij een bank

portretfoto's en fotoreportages maken als fotograaf

onderzoek doen naar natuurkundige verschijnselen in het heelal (kosmische straling, zwaartekracht, enz.)

een eigen bedrijf of winkel hebben

beoefenaars van verschillende sporten trainen

leerstof van een bepaald vak aan kinderen uitleggen

aardbevingen en vulkaanuitbarstingen registreren en onderzoeken

een dierenarts of veearts assisteren

hypotheekadviezen geven

de criminaliteit bestrijden

gebruiksvoorwerpen uit vroegere eeuwen opgraven en bestuderen

kleding inkopen voor een kledingzaak

adviezen geven over het gebruik van cosmetica (schoonheidsmiddelen)

met mensen praten over dingen die met godsdienst en geloof te maken hebben

mensen of landschappen tekenen of schilderen

acteren in films

je verdiepen in de bijbel, koran, of andere godsdienstige werken

producten verkopen

als tolk werken

auto’s repareren

kansberekeningen maken

vrachtvliegtuigen besturen

groenten en fruit verbouwen

psychologische tests afnemen en bespreken

gebouwen inrichten (gordijnen, vloerbedekking, verlichting, enz. aanbrengen)

vee houden

zingen

onderzoek doen naar planten en dieren in de natuur

reclameteksten voor een bedrijf schrijven

onderzoeken of mensen of bedrijven in strijd met de wet gehandeld hebben

in musicals of cabaretvoorstellingen spelen

scheikundige proeven doen

sporttoernooien organiseren

schepen bouwen en onderhouden


Hieronder staan nog een paar algemene vragen. Deze zijn nodig om het rapport nauwkeuriger te kunnen opstellen.

Geef verder het juiste email adres op. Je persoonlijke email adres wordt alleen gebruikt om je persoonlijk rapport toe te sturen.
Het Licentie email adres is het email adres die je van je licentiehouder/decaan hebt gekregen.


Wat is je geslacht ?Je leeftijd ?Wat is je hoogst voltooide opleiding
of met welke opleiding ben je nu bezig ?

Wat is je huidige functie/beroep?
(volg je nog een opleiding vul dan student of scholier in):

Het licentie E-mail adres (niet je eigen email adres!):

Je volledige naam (voor rapport identificatie):

Je eigen email adres:

Afdeling of klas: