Identitest

De IdentiTest is de meest gedetailleerde interessetest van Nederland. Na het maken van de test heb je niet alleen een overzicht van erg veel sectoren (interessegebieden) waarvoor je wel/geen belangstelling hebt, maar je krijgt ook te zien bij welk persoonlijkheidstype je hoort, en welke soorten werk voor jou waarschijnlijk interessant zijn.

Het komt erop neer dat je straks niet alleen weet welke opleidingen en beroepen je wel aanspreken, maar ook waarom dit zo is (omdat mensen van een bepaald type nu eenmaal voorkeuren hebben voor bepaalde werkzaamheden).

Je kunt deze test maken omdat je nog helemaal geen toekomstplannen hebt, maar ook als heroriëntatie, of als een laatste "controlepost", om er zeker van te zijn dat je geen interessante mogelijkheden over het hoofd hebt gezien.

Omdat de test erg gedetailleerd is, moet je er wel even de tijd voor nemen: er zijn drie onderdelen, met respectievelijk 50, 94 en 141 vragen. Het maken van de totale test neemt ongeveer een half uur in beslag.

N.B. 1: Maak de test rustig, geconcentreerd, en zonder bemoeienis van anderen. Hoe serieuzer je werkt, hoe betrouwbaarder het eindresultaat is!

N.B. 2: Ga bij het maken van de test niet uit van één toekomstwens die voor jou eigenlijk al vast ligt, maar stel je open voor alle activiteiten, en geef ze een eerlijke waardering. Als je dat niet doet, heeft de test geen zin, en doe je jezelf tekort.

N.B. 3: Deze test zegt alleen iets over je interesses, en niets over je capaciteiten.

Let op: Dit is de zogenaamde licentieversie. Maak deze alleen als je een zogenaamd licentie emailadres hebt ontvangen van je licentiehouder (decaan, loopbaanbegeleider, werkgever etc.) Vul minimaal het juiste licentie emailadres in en je volledige naam.


Onderdeel A: werksoorten

Geef van alle werksoorten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.
Het is dus niet de bedoeling dat je een waardering geeft voor de voorbeelden: deze zijn alleen bedoeld om duidelijker te maken aan welke concrete situaties je bij elke werksoort zou kunnen denken.

Soort werk

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

?

allerlei dingen regelen (voor bijv. tentoonstellingen, sportdagen, festivals)

mensen met een handicap helpen (bijv. als doventolk, als ergotherapeut, als logopedist)

ordenen en sorteren (soort bij soort plaatsen) (bijv. post, kleding, boeken)

administratief werk verrichten (bijv. bij een bank, op een kantoor, in een medisch centrum)

artikelen lezen over exacte onderwerpen (bijv. over vorderingen in de medische wetenschap, de techniek, het ruimteonderzoek)

reparaties verrichten (bijv. aan motorvoertuigen, computers, wasmachines)

handelend optreden in risicovolle situaties (bijv. bij overvallen, branden, rellen)

werken met machines of andere apparatuur (bijv. in de wegenbouw, in een laboratorium, op een luchthaven)

oplossingen bedenken voor maatschappelijke of economische problemen (bijv. werkloosheid, criminaliteit, immigratie)

mensen informatie geven (bijv. over woninginrichting, gezonde voeding, uiterlijke verzorging)

bouwen (bijv. huizen, kantoorgebouwen, stadswijken)

avontuurlijke dingen ondernemen (bijv. als bergbeklimmer, testpiloot of oorlogsverslaggever)

je ideeën of gevoelens op een kunstzinnige manier weergeven (bijv. in tekeningen, op het toneel, in de muziek)

kunstmanifestaties bezoeken of bijwonen (bijv. exposities in een museum, fototentoonstellingen, toneelstukken)

precisiewerk leveren (bijv. keurig verzorgd typewerk op de computer, duidelijke overzichten van bedrijfsresultaten, heldere verslagen van vergaderingen)

hulpverlenend werk verrichten (bijv. in de gezinszorg, voor het Rode Kruis, in het maatschappelijk werk)

onderzoek verrichten op niet-exact gebied (bijv. op geschiedkundig, psychologisch of maatschappelijk terrein)

producten maken (bijv. levensmiddelen, kleding, gebruiksvoorwerpen)

met je handen werken (bijv. bij een supermarkt, bij een tuincentrum, bij een verhuisbedrijf)

technische klussen uitvoeren (bijv. elektriciteit aanleggen, cv installeren, timmerwerk verrichten)

buiten bezig zijn (bijv. planten verzorgen, tuinen opknappen, post bezorgen)

mensen medisch verzorgen en begeleiden (bijv. in een gezondheidscentrum, in een ziekenhuis, in een praktijk voor fysiotherapie)

psychologische of maatschappelijke verschijnselen bestuderen (bijv. stress, verslaving, discriminatie)

dingen op een overzichtelijke manier op papier zetten (bijv. inkomsten en uitgaven van een bedrijf, bezienswaardigheden in een stad, programma’s van een televisieomroep)

activiteiten organiseren voor een bedrijf (bijv. reclamecampagnes, studiedagen, personeelsuitjes)

dingen controleren (bijv. belastingaangiften op fraude, levensmiddelen op verboden stoffen, juridische teksten op fouten)

je inzetten voor het welzijn van bepaalde groepen (bijv. verslaafden, vluchtelingen, bejaarden)

werkstukken maken over niet-exacte onderwerpen (bijv. voor geschiedenis, maatschappijleer, economie)

je fantasie gebruiken (bijv. bij het schrijven van verhalen, het inrichten van etalages, het maken van tekeningen)

technische apparatuur in elkaar zetten (bijv. motoren, computers, geluidsapparatuur)

natuurkundige of scheikundige verschijnselen bestuderen (bijv. magnetisme, kernfusie, broeikaseffect)

dienstverlenend werk verrichten (bijv. in een restaurant, bij de klantenservice van een warenhuis, in een hotel)

onderzoek verrichten op exact gebied (bijv. op het gebied van vliegtuigbouw, bodemgesteenten, energiebronnen)

jongeren begeleiden (bijv. in een gezinsvervangend tehuis, in de crisisopvang, bij het zelfstandig leren wonen)

mensen bellen of mailen, met het doel iets te verkopen (bijv. voor een verzekeringsmaatschappij, een energiebedrijf, een loterij)

vragen van mensen beantwoorden (bijv. op een luchthaven, op een stad- of gemeentehuis, bij een helpdesk)

mensen adviezen geven (bijv. over het kopen van een woning, het vinden van een baan, het kiezen van een opleiding)

"doe-werk" verrichten (bijv. bestellingen bezorgen, voertuigen besturen, spullen verhuizen)

werkstukken maken over exacte onderwerpen (bijv. voor natuurkunde, scheikunde, biologie)

je eigen grenzen verkennen (bijv. bij de mariniers, in extreme weersomstandigheden, in survivaltochten)

nieuwe uitdagingen opzoeken (bijv. een avontuurlijke baan aannemen, in het buitenland gaan werken, een stuk oerwoud of poolgebied verkennen)

klanten helpen (bijv. in een winkel, bij een bank, bij een reisbureau)

in huis werkzaamheden verrichten (bijv. schilderen en behangen, koken, vloerbedekking leggen)

verantwoordelijkheid dragen voor de goede gang van zaken (bijv. in een hotel, op een kantoor, bij een krant)

mooie dingen maken (bijv. sieraden, modieuze kleding, cadeauartikelen)

artikelen lezen over niet-exacte onderwerpen (bijv. archeologie, rechtspraak, filosofie)

technische verbeteringen bedenken (voor bijv. waterzuivering, ruimtevaart, computerprogramma's)

een eigen bedrijf beginnen (bijv. een winkel, een restaurant, een reclamebureau)

ontwerpen maken (bijv. voor posters, interieurs, meubels)

leiding geven (bijv. aan een afdeling van een bedrijf, aan een basisschool, aan een jongerenorganisatie)


Onderdeel B: werkterreinen

Geef van alle werkterreinen aan hoe aantrekkelijk het je lijkt om daarin werkzaam te zijn.

Werkterreinen

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

?

bij de GGZ (geestelijke gezondheidszorg)

op een sportschool

bij het UWV (om mensen te helpen bij het vinden van een baan)

in de kraamverzorging

bij een grafisch ontwerpbureau (voor het ontwerpen van posters, flyers, visitekaartjes, enz.)

bij de marine

in een kerk, moskee, of ander godsdienstig centrum

in de hulpverlening

in een galerie (tentoonstellings- en verkoopruimte voor kunst)

bij de nieuwsredactie van een televisieomroep of website

bij een vertaalbureau

in de staalindustrie

in de elektronica

bij een architectenbureau

in een ziekenhuis

op zee

bij een elektriciteitsbedrijf

in een garagebedrijf

bij een sportclub of -vereniging

bij een modeontwerpbureau

bij een reclamebureau (als tekstschrijver)

in een dierenasiel of dierenpension

in een huisartsenpraktijk

in de literatuur (het schrijven van verhalen, gedichten, enz.)

in de planologie (de indeling/inrichting van gebieden)

op een accountantskantoor

bij de politie

in een verpleeghuis

op een muziekschool

op de administratie van een bedrijf

bij de landmacht

in een hotel

in de psychologie

bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (voor het omzetten van onderzoeksresultaten in grafieken en tabellen)

in een restaurant

bij een vereniging voor natuur- of milieubescherming

in de natuurkunde

in de binnenhuisarchitectuur

bij een drukkerij

op een kantoor

in een theater (bijv. in toneel- of dansvoorstellingen)

bij de redactie van een tijdschrift/magazine

in een filmstudio

bij een reisbureau

bij Staatsbosbeheer

in de archeologie

in een laboratorium

in het bodemonderzoek (naar ontstaan en samenstelling van aardlagen)

bij het TNO (toegepast natuurkundig onderzoek naar bijv. nieuwe materialen en apparatuur)

bij een bank

bij een ICT helpdesk

in het chemisch onderzoek

op een luchthaven

bij een stedenbouwkundig adviesbureau

bij een krant

in een fotostudio

bij een historisch museum

bij een toneelgezelschap

bij een cateringbedrijf of partyservice (voor het leveren van maaltijden, hapjes, enz.)

bij een jongerencentrum (voor het organiseren van allerlei activiteiten)

bij een evenementenbureau (voor de organisatie van beurzen, festivals, concerten, enz.)

bij een attractiepark (bijv. de Efteling)

bij een bouwbedrijf

in een schoonheidssalon

op het kantoor van een transportbedrijf

bij een webwinkel

op een agrarisch bedrijf

op een advocatenkantoor

bij een taleninstituut (voor het geven van talencursussen)

bij een school

in een band of orkest

bij de VVV (in een informatiecentrum voor toeristen)

in een kapsalon

in de woninginrichting

in het maatschappelijk werk

bij een edelsmid (voor het maken van sieraden)

in de theologie (studie van godsdienst of godsdiensten)

bij de luchtmacht

bij een rechtbank

in een museum

in de leerlingbegeleiding

bij een uitgeverij van romans en verhalen

in de voedselproductie

bij een reclamebureau (als tekenaar)

in een dierentuin

in je eigen teken- of schilderatelier

op een weerstation

in de industriële vormgeving (het ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, zoals lampen, tassen, auto’s, enz.)

op de afdeling verkoop van een bedrijf

in een winkel

in een kledingwinkel

bij een tuincentrum

bij een softwarebedrijf

in de wiskunde


Onderdeel C: activiteiten

Geef van alle activiteiten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.

Activiteiten

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

?

kleding maken

meubels ontwerpen en maken

medewerking verlenen aan godsdienstige bijeenkomsten

muziek bedenken bij songteksten of gedichten

maaltijden bereiden

centrale verwarming installeren

activiteiten organiseren in een vakantiecentrum

mensen of landschappen tekenen of schilderen

mensen interviewen

computers en tv’s repareren

andere talen spreken en schrijven

portretfoto's en fotoreportages maken als fotograaf

acteren in films

als vlieginstructeur werken

de samenstelling en eigenschappen van chemische stoffen onderzoeken

onderzoek doen naar natuurkundige verschijnselen in het heelal (kosmische straling, zwaartekracht, enz.)

mensen met verslavingsproblemen opvangen en begeleiden

mensen met een handicap verzorgen

plannen maken voor de ligging van nieuwe woonwijken en industriegebieden

zorgen dat alles in een hotel (maaltijden, schoonmaak, enz.) goed geregeld is

films of toneelstukken regisseren

als tolk werken

zingen

recensies (beoordelingen) van nieuwe romans en verhalenbundels schrijven voor een krant, tijdschrift of website

jongeren begeleiden bij het vinden van een passende opleiding

sporttoernooien organiseren

onderzoek doen naar de kleinste deeltjes in de natuurkunde

als systeembeheerder het computernetwerk van een bedrijf opzetten en onderhouden

onderzoeken of mensen of bedrijven in strijd met de wet gehandeld hebben

mensen weer leren lopen na een verkeersongeval

mensen informeren over vakantiemogelijkheden en reizen

werken in de wegenbouw

programmeren (computerprogramma’s maken)

tentoonstellingen in een museum organiseren

nieuwe televisieprogramma’s bedenken of produceren

dieren verzorgen op een boerderij

brieven, verslagen en notulen typen op de computer

aardbevingen en vulkaanuitbarstingen registreren en onderzoeken

met mensen praten over dingen die met godsdienst en geloof te maken hebben

ringen, armbanden en kettingen maken

voedingsadviezen geven aan sportmensen, bejaarden, enz.

groenten en fruit verbouwen

met stadsbewoners praten over verbeteringen in hun wijk

auto’s repareren

je verdiepen in taal, gewoontes en gebruiken van mensen in andere landen

onderzoek doen naar toepassingsmogelijkheden van laser, nanotechnologie en andere natuurkundige ontdekkingen

scheikundige proeven doen

orders (bestellingen) voor een bedrijf afhandelen

op een containerschip werken

meewerken aan de bescherming van bedreigde planten en dieren

ziekten vaststellen en geneeswijzen bepalen

personeelsfeesten en personeelsuitjes organiseren

brochures en reclamefolders vorm geven

werken als telefonisch verkoper of vertegenwoordiger

woningen (ver)bouwen

etalages inrichten

de criminaliteit bestrijden

een natuurgebied beheren en onderhouden

onderzoek doen naar allerlei vormen van menselijk gedrag (agressie, verliefdheid, verslaving, enz.)

gebruiks- en siervoorwerpen maken van glas of metaal

Nederlandse en buitenlandse romans lezen

een muziekinstrument bespelen

gasten bedienen in een restaurant

verhalen schrijven

elektriciteit aanleggen

de zeebodem en oceaanstromingen onderzoeken

groepen toeristen rondleiden als gids

onderwerpen uit de middeleeuwen bestuderen

videofilmpjes maken

lesgeven

beoefenaars van verschillende sporten trainen

onderzoek doen naar planten en dieren in de natuur

boeken, tijdschriften en kranten drukken

de orde handhaven waar dat nodig is

kunstvoorwerpen uit vroegere culturen opgraven en bestuderen

de huid van cliënten verzorgen en behandelen

de teksten voor de website van een bedrijf of instelling verzorgen

mensen begeleiden bij relatie- of opvoedingsproblemen

plannen en werktekeningen voor stadsvernieuwing maken

economische of technische vraagstukken oplossen met behulp van wiskundige formules

vracht vervoeren per schip over rivieren en kanalen

kleding inkopen voor een kledingzaak

tekeningen maken voor posters en flyers

kleding verkopen

bouwtekeningen maken voor huizen en andere gebouwen

je verdiepen in de bijbel, koran, of andere godsdienstige werken

de geschiedenis van Nederland van de laatste vijftig jaar bestuderen

psychologische tests afnemen en bespreken

vrachtvliegtuigen besturen

als kok in een restaurant werken

patiënten onderzoeken en behandelen

bedrijven financiële adviezen geven

bijwerklessen geven aan kinderen met achterstanden

dames, heren en kinderen knippen

reclameteksten voor een bedrijf schrijven

Rechtszaken tegen verdachten voorbereiden

apps en games ontwerpen

festivals en andere evenementen organiseren

onderzoek doen naar klimaatverandering

kansberekeningen maken

klanten helpen in een bibliotheek of informatiecentrum

buitenlanders helpen bij het inburgeren in ons land

vrachtvervoer voor schepen of vliegtuigen regelen

in musicals of cabaretvoorstellingen spelen

motoren en machines ontwerpen

onderzoeken of nieuwsfeiten echt kloppen

een dierenarts of veearts assisteren

schepen bouwen en onderhouden

ontwerpen maken voor de inrichting van woningen, kantoren, scholen, enz.

zorgen dat winkelvoorraden in orde zijn

de vrede handhaven in oorlogsgebieden binnen een VN-vredesmacht

bacteriën onderzoeken in een laboratorium

tekeningen voor boeken of tijdschriften maken

werken in je eigen eetcafé

vliegtuigen onderhouden en repareren

artikelen schrijven voor een krant, tijdschrift of website

mooi verzorgde websites voor bedrijven maken

zieke dieren verzorgen en vervoeren bij de dierenambulance

planten en bomen kweken

gebouwen inrichten (gordijnen, vloerbedekking, verlichting, enz. aanbrengen)

patiënten in een ziekenhuis verzorgen

een eigen bedrijf of winkel hebben

klanten helpen bij een bank

onderzoeken waar nieuwe wegen, kruispunten, rotondes, enz. het best aangelegd kunnen worden

reclamespotjes maken voor bedrijven of instellingen

werken voor een telecombedrijf (KPN, Ziggo, enz.)

mensen verdedigen die van een misdrijf beschuldigd zijn

de boekhouding van bedrijven verzorgen

kunstvoorwerpen uitzoeken voor pleinen, openbare gebouwen, enz.

patiënten thuis medisch verzorgen

adviezen geven over het gebruik van cosmetica (schoonheidsmiddelen)

vee houden

wiskundige kennis toepassen in de informatica

van alles regelen voor groepen toeristen in het buitenland

als groepsleider in een gezinsvervangend tehuis werken

gymnastieklessen geven

hypotheekadviezen geven

onderzoek doen naar menselijke emoties (angst, boosheid, enz.)

producten verkopen

gebruiksvoorwerpen uit vroegere eeuwen opgraven en bestuderen

leerstof van een bepaald vak aan kinderen uitleggen


Hieronder staan nog een paar algemene vragen. Deze zijn nodig om het rapport nauwkeuriger te kunnen opstellen.

Geef verder het juiste email adres op. Je persoonlijke email adres wordt alleen gebruikt om je persoonlijk rapport toe te sturen.
Het Licentie email adres is het email adres die je van je licentiehouder/decaan hebt gekregen.


Wat is je geslacht ?Je leeftijd ?Wat is je hoogst voltooide opleiding
of met welke opleiding ben je nu bezig ?

Wat is je huidige functie/beroep?
(volg je nog een opleiding vul dan student of scholier in):

Het licentie E-mail adres (niet je eigen email adres!):

Je volledige naam (voor rapport identificatie):

Je eigen email adres:

Afdeling of klas: