Identitest

De IdentiTest is de meest gedetailleerde interessetest van Nederland. Na het maken van de test heb je niet alleen een overzicht van erg veel sectoren (interessegebieden) waarvoor je wel/geen belangstelling hebt, maar je krijgt ook te zien bij welk persoonlijkheidstype je hoort, en welke soorten werk voor jou waarschijnlijk interessant zijn.

Het komt erop neer dat je straks niet alleen weet welke opleidingen en beroepen je wel aanspreken, maar ook waarom dit zo is (omdat mensen van een bepaald type nu eenmaal voorkeuren hebben voor bepaalde werkzaamheden).

Je kunt deze test maken omdat je nog helemaal geen toekomstplannen hebt, maar ook als heroriëntatie, of als een laatste "controlepost", om er zeker van te zijn dat je geen interessante mogelijkheden over het hoofd hebt gezien.

Omdat de test erg gedetailleerd is, moet je er wel even de tijd voor nemen: er zijn drie onderdelen, met respectievelijk 50, 94 en 141 vragen. Het maken van de totale test neemt ongeveer een half uur in beslag.

N.B. 1: Maak de test rustig, geconcentreerd, en zonder bemoeienis van anderen. Hoe serieuzer je werkt, hoe betrouwbaarder het eindresultaat is!

N.B. 2: Ga bij het maken van de test niet uit van één toekomstwens die voor jou eigenlijk al vast ligt, maar stel je open voor alle activiteiten, en geef ze een eerlijke waardering. Als je dat niet doet, heeft de test geen zin, en doe je jezelf tekort.

N.B. 3: Deze test zegt alleen iets over je interesses, en niets over je capaciteiten.

Let op: Dit is de zogenaamde licentieversie. Maak deze alleen als je een zogenaamd licentie emailadres hebt ontvangen van je licentiehouder (decaan, loopbaanbegeleider, werkgever etc.) Vul minimaal het juiste licentie emailadres in en je volledige naam.


Onderdeel A: werksoorten

Geef van alle werksoorten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.
Het is dus niet de bedoeling dat je een waardering geeft voor de voorbeelden: deze zijn alleen bedoeld om duidelijker te maken aan welke concrete situaties je bij elke werksoort zou kunnen denken.

Soort werk

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

?

technische klussen uitvoeren (bijv. elektriciteit aanleggen, cv installeren, timmerwerk verrichten)

oplossingen bedenken voor maatschappelijke of economische problemen (bijv. werkloosheid, criminaliteit, immigratie)

artikelen lezen over exacte onderwerpen (bijv. over vorderingen in de medische wetenschap, de techniek, het ruimteonderzoek)

werken met machines of andere apparatuur (bijv. in de wegenbouw, in een laboratorium, op een luchthaven)

klanten helpen (bijv. in een winkel, bij een bank, bij een reisbureau)

technische apparatuur in elkaar zetten (bijv. motoren, computers, geluidsapparatuur)

precisiewerk leveren (bijv. keurig verzorgd typewerk op de computer, duidelijke overzichten van bedrijfsresultaten, heldere verslagen van vergaderingen)

natuurkundige of scheikundige verschijnselen bestuderen (bijv. magnetisme, kernfusie, broeikaseffect)

mensen informatie geven (bijv. over woninginrichting, gezonde voeding, uiterlijke verzorging)

mooie dingen maken (bijv. sieraden, modieuze kleding, cadeauartikelen)

je eigen grenzen verkennen (bijv. bij de mariniers, in extreme weersomstandigheden, in survivaltochten)

activiteiten organiseren voor een bedrijf (bijv. reclamecampagnes, studiedagen, personeelsuitjes)

je ideeën of gevoelens op een kunstzinnige manier weergeven (bijv. in tekeningen, op het toneel, in de muziek)

mensen medisch verzorgen en begeleiden (bijv. in een gezondheidscentrum, in een ziekenhuis, in een praktijk voor fysiotherapie)

vragen van mensen beantwoorden (bijv. op een luchthaven, op een stad- of gemeentehuis, bij een helpdesk)

buiten bezig zijn (bijv. planten verzorgen, tuinen opknappen, dieren verzorgen)

handelend optreden in risicovolle situaties (bijv. bij overvallen, branden, rellen)

bouwen (bijv. huizen, kantoorgebouwen, stadswijken)

in huis werkzaamheden verrichten (bijv. schilderen en behangen, koken, vloerbedekking leggen)

kunstmanifestaties bezoeken of bijwonen (bijv. exposities in een museum, fototentoonstellingen, toneelstukken)

dingen op een overzichtelijke manier op papier zetten (bijv. inkomsten en uitgaven van een bedrijf, bezienswaardigheden in een stad, programma’s van een televisieomroep)

leiding geven (bijv. aan een afdeling van een bedrijf, aan een basisschool, aan een jongerenorganisatie)

mensen adviezen geven (bijv. over het kopen van een woning, het vinden van een baan, het kiezen van een opleiding)

met je handen werken (bijv. bij een supermarkt, bij een tuincentrum, bij een verhuisbedrijf)

jongeren begeleiden (bijv. in een gezinsvervangend tehuis, in de crisisopvang, bij het zelfstandig leren wonen)

je inzetten voor het welzijn van bepaalde groepen (bijv. verslaafden, vluchtelingen, bejaarden)

een eigen bedrijf beginnen (bijv. een winkel, een restaurant, een reclamebureau)

reparaties verrichten (bijv. aan motorvoertuigen, computers, wasmachines)

"doe-werk" verrichten (bijv. bestellingen bezorgen, voertuigen besturen, spullen verhuizen)

werkstukken maken over exacte onderwerpen (bijv. voor natuurkunde, scheikunde, biologie)

allerlei dingen regelen (voor bijv. tentoonstellingen, sportdagen, festivals)

verantwoordelijkheid dragen voor de goede gang van zaken (bijv. in een hotel, op een kantoor, bij een krant)

ontwerpen maken (bijv. voor posters, interieurs, meubels)

onderzoek verrichten op niet-exact gebied (bijv. op geschiedkundig, psychologisch of maatschappelijk terrein)

ordenen en sorteren (soort bij soort plaatsen) (bijv. post, kleding, boeken)

hulpverlenend werk verrichten (bijv. in de gezinszorg, voor het Rode Kruis, in het maatschappelijk werk)

psychologische of maatschappelijke verschijnselen bestuderen (bijv. stress, verslaving, discriminatie)

onderzoek verrichten op exact gebied (bijv. op het gebied van vliegtuigbouw, bodemgesteenten, energiebronnen)

dienstverlenend werk verrichten (bijv. in een restaurant, bij de klantenservice van een warenhuis, in een hotel)

dingen controleren (bijv. belastingaangiften op fraude, levensmiddelen op verboden stoffen, juridische teksten op fouten)

technische verbeteringen bedenken (voor bijv. waterzuivering, ruimtevaart, computerprogramma's)

avontuurlijke dingen ondernemen (bijv. als bergbeklimmer, testpiloot of oorlogsverslaggever)

producten maken (bijv. levensmiddelen, kleding, gebruiksvoorwerpen)

nieuwe uitdagingen opzoeken (bijv. een avontuurlijke baan aannemen, in het buitenland gaan werken, een stuk oerwoud of poolgebied verkennen)

je fantasie gebruiken (bijv. bij het schrijven van verhalen, het inrichten van etalages, het maken van tekeningen)

mensen bellen of mailen, met het doel iets te verkopen (bijv. voor een verzekeringsmaatschappij, een energiebedrijf, een loterij)

mensen met een handicap helpen (bijv. als doventolk, als ergotherapeut, als logopedist)

administratief werk verrichten (bijv. bij een bank, op een kantoor, in een medisch centrum)

artikelen lezen over niet-exacte onderwerpen (bijv. archeologie, rechtspraak, filosofie)

werkstukken maken over niet-exacte onderwerpen (bijv. voor geschiedenis, maatschappijleer, economie)


Onderdeel B: werkterreinen

Geef van alle werkterreinen aan hoe aantrekkelijk het je lijkt om daarin werkzaam te zijn.

Werkterreinen

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

?

in de woninginrichting

bij Staatsbosbeheer

in een hotel

bij een jongerencentrum (voor het organiseren van allerlei activiteiten)

in een galerie (tentoonstellings- en verkoopruimte voor kunst)

bij de landmacht

bij een modeontwerpbureau

bij een drukkerij

bij een reclamebureau (als tekenaar)

in een verpleeghuis

bij de politie

bij een elektriciteitsbedrijf

in de literatuur (het schrijven van verhalen, gedichten, enz.)

bij een sportclub of -vereniging

in een huisartsenpraktijk

bij de marine

in een fotostudio

op een weerstation

bij een architectenbureau

in een kerk, moskee, of ander godsdienstig centrum

op een muziekschool

bij een attractiepark (bijv. de Efteling)

op een luchthaven

bij een vertaalbureau

in een restaurant

bij een stedenbouwkundig adviesbureau

in een schoonheidssalon

op een kantoor

in het chemisch onderzoek

in een garagebedrijf

bij de luchtmacht

bij de VVV (in een informatiecentrum voor toeristen)

bij een edelsmid (voor het maken van sieraden)

in je eigen teken- of schilderatelier

bij een uitgeverij van romans en verhalen

in de theologie (studie van godsdienst of godsdiensten)

bij een historisch museum

in een kledingwinkel

in de planologie (de indeling/inrichting van gebieden)

in de staalindustrie

bij een bank

bij een toneelgezelschap

in een ziekenhuis

bij de redactie van een tijdschrift/magazine

bij een webwinkel

bij een grafisch ontwerpbureau (voor het ontwerpen van posters, flyers, visitekaartjes, enz.)

in een band of orkest

bij het UWV (om mensen te helpen bij het vinden van een baan)

op een sportschool

bij een krant

bij een bouwbedrijf

in een dierenasiel of dierenpension

in de hulpverlening

op het kantoor van een transportbedrijf

bij een vereniging voor natuur- of milieubescherming

op een advocatenkantoor

bij een school

bij een evenementenbureau (voor de organisatie van beurzen, festivals, concerten, enz.)

in een winkel

bij een reclamebureau (als tekstschrijver)

bij een reisbureau

in de elektronica

in de wiskunde

in de natuurkunde

in de binnenhuisarchitectuur

op een accountantskantoor

in een filmstudio

in de kraamverzorging

in een theater (bijv. in toneel- of dansvoorstellingen)

in een laboratorium

bij een softwarebedrijf

op de afdeling verkoop van een bedrijf

bij een ICT helpdesk

in de leerlingbegeleiding

in een dierentuin

op zee

in de voedselproductie

in de archeologie

in een museum

bij een taleninstituut (voor het geven van talencursussen)

bij de GGZ (geestelijke gezondheidszorg)

bij een cateringbedrijf of partyservice (voor het leveren van maaltijden, hapjes, enz.)

bij het TNO (toegepast natuurkundig onderzoek naar bijv. nieuwe materialen en apparatuur)

in de industriële vormgeving (het ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, zoals lampen, tassen, auto’s, enz.)

bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (voor het omzetten van onderzoeksresultaten in grafieken en tabellen)

in de psychologie

in een kapsalon

bij een rechtbank

op een agrarisch bedrijf

in het bodemonderzoek (naar ontstaan en samenstelling van aardlagen)

bij een tuincentrum

in het maatschappelijk werk

op de administratie van een bedrijf

bij de nieuwsredactie van een televisieomroep of website


Onderdeel C: activiteiten

Geef van alle activiteiten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.

Activiteiten

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

?

reclameteksten voor een bedrijf schrijven

muziek bedenken bij songteksten of gedichten

de teksten voor de website van een bedrijf of instelling verzorgen

portretfoto's en fotoreportages maken als fotograaf

onderzoeken of nieuwsfeiten echt kloppen

zieke dieren verzorgen en vervoeren bij de dierenambulance

economische of technische vraagstukken oplossen met behulp van wiskundige formules

programmeren (computerprogramma’s maken)

nieuwe consumentenelektronica ontwikkelen (laptops, smartphones, digitale camera’s, enz.)

kunstvoorwerpen uit vroegere culturen opgraven en bestuderen

boeken, tijdschriften en kranten drukken

vracht vervoeren per schip over rivieren en kanalen

zingen

schepen bouwen en onderhouden

gymnastieklessen geven

als kok in een restaurant werken

personeelsfeesten en personeelsuitjes organiseren

als systeembeheerder het computernetwerk van een bedrijf opzetten en onderhouden

klanten helpen in een bibliotheek of informatiecentrum

medewerking verlenen aan godsdienstige bijeenkomsten

ziekten vaststellen en geneeswijzen bepalen

kleding verkopen

films of toneelstukken regisseren

de samenstelling en eigenschappen van chemische stoffen onderzoeken

buitenlanders helpen bij het inburgeren in ons land

de criminaliteit bestrijden

bijwerklessen geven aan kinderen met achterstanden

psychologische tests afnemen en bespreken

onderzoek doen naar klimaatverandering

ontwerpen maken voor de inrichting van woningen, kantoren, scholen, enz.

mensen verdedigen die van een misdrijf beschuldigd zijn

Rechtszaken tegen verdachten voorbereiden

kleding maken

onderzoeken waar nieuwe wegen, kruispunten, rotondes, enz. het best aangelegd kunnen worden

etalages inrichten

meubels ontwerpen en maken

leerstof van een bepaald vak aan kinderen uitleggen

groenten en fruit verbouwen

werken als telefonisch verkoper of vertegenwoordiger

mensen interviewen

mensen informeren over vakantiemogelijkheden en reizen

onderzoek doen naar toepassingsmogelijkheden van laser, nanotechnologie en andere natuurkundige ontdekkingen

vee houden

elektriciteit aanleggen

onderzoek doen naar de kleinste deeltjes in de natuurkunde

tekeningen maken voor posters en flyers

onderwerpen uit de middeleeuwen bestuderen

patiënten in een ziekenhuis verzorgen

onderzoek doen naar natuurkundige verschijnselen in het heelal (kosmische straling, zwaartekracht, enz.)

plannen maken voor de ligging van nieuwe woonwijken en industriegebieden

hypotheekadviezen geven

werken in je eigen eetcafé

tekeningen voor boeken of tijdschriften maken

je verdiepen in taal, gewoontes en gebruiken van mensen in andere landen

je verdiepen in de bijbel, koran, of andere godsdienstige werken

kansberekeningen maken

bacteriën onderzoeken in een laboratorium

mensen met verslavingsproblemen opvangen en begeleiden

videofilmpjes maken

een dierenarts of veearts assisteren

groepen toeristen rondleiden als gids

bedrijven financiële adviezen geven

zorgen dat winkelvoorraden in orde zijn

de geschiedenis van Nederland van de laatste vijftig jaar bestuderen

gasten bedienen in een restaurant

aardbevingen en vulkaanuitbarstingen registreren en onderzoeken

gebouwen inrichten (gordijnen, vloerbedekking, verlichting, enz. aanbrengen)

brochures en reclamefolders vorm geven

plannen en werktekeningen voor stadsvernieuwing maken

mensen of landschappen tekenen of schilderen

beoefenaars van verschillende sporten trainen

planten en bomen kweken

van alles regelen voor groepen toeristen in het buitenland

dieren verzorgen op een boerderij

de boekhouding van bedrijven verzorgen

gebruiks- en siervoorwerpen maken van glas of metaal

Nederlandse en buitenlandse romans lezen

de huid van cliënten verzorgen en behandelen

andere talen spreken en schrijven

orders (bestellingen) voor een bedrijf afhandelen

centrale verwarming installeren

de orde handhaven waar dat nodig is

artikelen schrijven voor een krant, tijdschrift of website

bouwtekeningen maken voor huizen en andere gebouwen

reclamespotjes maken voor bedrijven of instellingen

motoren en machines ontwerpen

in musicals of cabaretvoorstellingen spelen

met stadsbewoners praten over verbeteringen in hun wijk

als groepsleider in een gezinsvervangend tehuis werken

brieven, verslagen en notulen typen op de computer

computers en tv’s repareren

als tolk werken

onderzoek doen naar planten en dieren in de natuur

kleding inkopen voor een kledingzaak

dames, heren en kinderen knippen

sporttoernooien organiseren

mooi verzorgde websites voor bedrijven maken

scheikundige proeven doen

de vrede handhaven in oorlogsgebieden binnen een VN-vredesmacht

acteren in films

met mensen praten over dingen die met godsdienst en geloof te maken hebben

mensen met een handicap verzorgen

producten verkopen

kunstvoorwerpen uitzoeken voor pleinen, openbare gebouwen, enz.

mensen begeleiden bij relatie- of opvoedingsproblemen

tentoonstellingen in een museum organiseren

activiteiten organiseren in een vakantiecentrum

onderzoek doen naar allerlei vormen van menselijk gedrag (agressie, verliefdheid, verslaving, enz.)

patiënten onderzoeken en behandelen

als vlieginstructeur werken

vrachtvervoer voor schepen of vliegtuigen regelen

adviezen geven over het gebruik van cosmetica (schoonheidsmiddelen)

woningen (ver)bouwen

lesgeven

vrachtvliegtuigen besturen

een muziekinstrument bespelen

ringen, armbanden en kettingen maken

auto’s repareren

maaltijden bereiden

mensen weer leren lopen na een verkeersongeval

gebruiksvoorwerpen uit vroegere eeuwen opgraven en bestuderen

onderzoek doen naar menselijke emoties (angst, boosheid, enz.)

wiskundige kennis toepassen in de informatica

recensies (beoordelingen) van nieuwe romans en verhalenbundels schrijven voor een krant, tijdschrift of website

nieuwe televisieprogramma’s bedenken of produceren

patiënten thuis medisch verzorgen

festivals en andere evenementen organiseren

werken in de wegenbouw

onderzoeken of mensen of bedrijven in strijd met de wet gehandeld hebben

vliegtuigen onderhouden en repareren

verhalen schrijven

een natuurgebied beheren en onderhouden

jongeren begeleiden bij het vinden van een passende opleiding

apps en games ontwerpen

zorgen dat alles in een hotel (maaltijden, schoonmaak, enz.) goed geregeld is

op een containerschip werken

een eigen bedrijf of winkel hebben

de zeebodem en oceaanstromingen onderzoeken

voedingsadviezen geven aan sportmensen, bejaarden, enz.

klanten helpen bij een bank

meewerken aan de bescherming van bedreigde planten en dieren


Hieronder staan nog een paar algemene vragen. Deze zijn nodig om het rapport nauwkeuriger te kunnen opstellen.

Geef verder je juiste email adres. Dit email adres wordt alleen gebruikt om je persoonlijk rapport- en betalingscodescodes toe te sturen.


Wat is je geslacht ?Je leeftijd ?Wat is je hoogst voltooide opleiding
of met welke opleiding ben je nu bezig ?

Wat is je huidige functie/beroep?
(volg je nog een opleiding vul dan student of scholier in):

Het licentie E-mail adres:

Je volledige naam (voor rapport identificatie):

Je eigen email adres:

Afdeling of klas: