Identitest

De IdentiTest is de meest gedetailleerde interessetest van Nederland. Na het maken van de test heb je niet alleen een overzicht van erg veel sectoren (interessegebieden) waarvoor je wel/geen belangstelling hebt, maar je krijgt ook te zien bij welk persoonlijkheidstype je hoort, en welke soorten werk voor jou waarschijnlijk interessant zijn.

Het komt erop neer dat je straks niet alleen weet welke opleidingen en beroepen je wel aanspreken, maar ook waarom dit zo is (omdat mensen van een bepaald type nu eenmaal voorkeuren hebben voor bepaalde werkzaamheden).

Je kunt deze test maken omdat je nog helemaal geen toekomstplannen hebt, maar ook als heroriëntatie, of als een laatste "controlepost", om er zeker van te zijn dat je geen interessante mogelijkheden over het hoofd hebt gezien.

Omdat de test erg gedetailleerd is, moet je er wel even de tijd voor nemen: er zijn drie onderdelen, met respectievelijk 50, 94 en 141 vragen. Het maken van de totale test neemt ongeveer een half uur in beslag.

N.B. 1: Maak de test rustig, geconcentreerd, en zonder bemoeienis van anderen. Hoe serieuzer je werkt, hoe betrouwbaarder het eindresultaat is!

N.B. 2: Ga bij het maken van de test niet uit van één toekomstwens die voor jou eigenlijk al vast ligt, maar stel je open voor alle activiteiten, en geef ze een eerlijke waardering. Als je dat niet doet, heeft de test geen zin, en doe je jezelf tekort.

N.B. 3: Deze test zegt alleen iets over je interesses, en niets over je capaciteiten.

Let op: Dit is de zogenaamde licentieversie. Maak deze alleen als je een zogenaamd licentie emailadres hebt ontvangen van je licentiehouder (decaan, loopbaanbegeleider, werkgever etc.) Vul minimaal het juiste licentie emailadres in en je volledige naam.


Onderdeel A: werksoorten

Geef van alle werksoorten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.
Het is dus niet de bedoeling dat je een waardering geeft voor de voorbeelden: deze zijn alleen bedoeld om duidelijker te maken aan welke concrete situaties je bij elke werksoort zou kunnen denken.

Soort werk

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

?

technische apparatuur in elkaar zetten (bijv. motoren, computers, geluidsapparatuur)

activiteiten organiseren voor een bedrijf (bijv. reclamecampagnes, studiedagen, personeelsuitjes)

reparaties verrichten (bijv. aan motorvoertuigen, computers, wasmachines)

nieuwe uitdagingen opzoeken (bijv. een avontuurlijke baan aannemen, in het buitenland gaan werken, een stuk oerwoud of poolgebied verkennen)

artikelen lezen over niet-exacte onderwerpen (bijv. archeologie, rechtspraak, filosofie)

verantwoordelijkheid dragen voor de goede gang van zaken (bijv. in een hotel, op een kantoor, bij een krant)

natuurkundige of scheikundige verschijnselen bestuderen (bijv. magnetisme, kernfusie, broeikaseffect)

mensen informatie geven (bijv. over woninginrichting, gezonde voeding, uiterlijke verzorging)

klanten helpen (bijv. in een winkel, bij een bank, bij een reisbureau)

technische klussen uitvoeren (bijv. elektriciteit aanleggen, cv installeren, timmerwerk verrichten)

je fantasie gebruiken (bijv. bij het schrijven van verhalen, het inrichten van etalages, het maken van tekeningen)

mensen met een handicap helpen (bijv. als doventolk, als ergotherapeut, als logopedist)

administratief werk verrichten (bijv. bij een bank, op een kantoor, in een medisch centrum)

leiding geven (bijv. aan een afdeling van een bedrijf, aan een basisschool, aan een jongerenorganisatie)

bouwen (bijv. huizen, kantoorgebouwen, stadswijken)

"doe-werk" verrichten (bijv. bestellingen bezorgen, voertuigen besturen, spullen verhuizen)

producten maken (bijv. levensmiddelen, kleding, gebruiksvoorwerpen)

technische verbeteringen bedenken (voor bijv. waterzuivering, ruimtevaart, computerprogramma's)

vragen van mensen beantwoorden (bijv. op een luchthaven, op een stad- of gemeentehuis, bij een helpdesk)

precisiewerk leveren (bijv. keurig verzorgd typewerk op de computer, duidelijke overzichten van bedrijfsresultaten, heldere verslagen van vergaderingen)

dingen controleren (bijv. belastingaangiften op fraude, levensmiddelen op verboden stoffen, juridische teksten op fouten)

artikelen lezen over exacte onderwerpen (bijv. over vorderingen in de medische wetenschap, de techniek, het ruimteonderzoek)

avontuurlijke dingen ondernemen (bijv. als bergbeklimmer, testpiloot of oorlogsverslaggever)

psychologische of maatschappelijke verschijnselen bestuderen (bijv. stress, verslaving, discriminatie)

in huis werkzaamheden verrichten (bijv. schilderen en behangen, koken, vloerbedekking leggen)

hulpverlenend werk verrichten (bijv. in de gezinszorg, voor het Rode Kruis, in het maatschappelijk werk)

ontwerpen maken (bijv. voor posters, interieurs, meubels)

ordenen en sorteren (soort bij soort plaatsen) (bijv. post, kleding, boeken)

je ideeën of gevoelens op een kunstzinnige manier weergeven (bijv. in tekeningen, op het toneel, in de muziek)

werkstukken maken over niet-exacte onderwerpen (bijv. voor geschiedenis, maatschappijleer, economie)

je inzetten voor het welzijn van bepaalde groepen (bijv. verslaafden, vluchtelingen, bejaarden)

jongeren begeleiden (bijv. in een gezinsvervangend tehuis, in de crisisopvang, bij het zelfstandig leren wonen)

dienstverlenend werk verrichten (bijv. in een restaurant, bij de klantenservice van een warenhuis, in een hotel)

met je handen werken (bijv. bij een supermarkt, bij een tuincentrum, bij een verhuisbedrijf)

buiten bezig zijn (bijv. planten verzorgen, tuinen opknappen, dieren verzorgen)

mensen adviezen geven (bijv. over het kopen van een woning, het vinden van een baan, het kiezen van een opleiding)

mensen bellen of mailen, met het doel iets te verkopen (bijv. voor een verzekeringsmaatschappij, een energiebedrijf, een loterij)

werkstukken maken over exacte onderwerpen (bijv. voor natuurkunde, scheikunde, biologie)

je eigen grenzen verkennen (bijv. bij de mariniers, in extreme weersomstandigheden, in survivaltochten)

allerlei dingen regelen (voor bijv. tentoonstellingen, sportdagen, festivals)

handelend optreden in risicovolle situaties (bijv. bij overvallen, branden, rellen)

dingen op een overzichtelijke manier op papier zetten (bijv. inkomsten en uitgaven van een bedrijf, bezienswaardigheden in een stad, programma’s van een televisieomroep)

mooie dingen maken (bijv. sieraden, modieuze kleding, cadeauartikelen)

oplossingen bedenken voor maatschappelijke of economische problemen (bijv. werkloosheid, criminaliteit, immigratie)

mensen medisch verzorgen en begeleiden (bijv. in een gezondheidscentrum, in een ziekenhuis, in een praktijk voor fysiotherapie)

onderzoek verrichten op niet-exact gebied (bijv. op geschiedkundig, psychologisch of maatschappelijk terrein)

kunstmanifestaties bezoeken of bijwonen (bijv. exposities in een museum, fototentoonstellingen, toneelstukken)

een eigen bedrijf beginnen (bijv. een winkel, een restaurant, een reclamebureau)

werken met machines of andere apparatuur (bijv. in de wegenbouw, in een laboratorium, op een luchthaven)

onderzoek verrichten op exact gebied (bijv. op het gebied van vliegtuigbouw, bodemgesteenten, energiebronnen)


Onderdeel B: werkterreinen

Geef van alle werkterreinen aan hoe aantrekkelijk het je lijkt om daarin werkzaam te zijn.

Werkterreinen

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

?

bij een reisbureau

bij een krant

in een fotostudio

bij de landmacht

op zee

op een luchthaven

in de voedselproductie

bij een softwarebedrijf

in de psychologie

in de leerlingbegeleiding

in de kraamverzorging

in het chemisch onderzoek

bij een taleninstituut (voor het geven van talencursussen)

bij een drukkerij

bij een school

bij een ICT helpdesk

bij een tuincentrum

in een museum

in de staalindustrie

in een ziekenhuis

bij een reclamebureau (als tekstschrijver)

bij een elektriciteitsbedrijf

op een accountantskantoor

in de wiskunde

in de theologie (studie van godsdienst of godsdiensten)

bij een edelsmid (voor het maken van sieraden)

in een restaurant

bij een toneelgezelschap

bij een modeontwerpbureau

bij een webwinkel

bij een uitgeverij van romans en verhalen

bij een jongerencentrum (voor het organiseren van allerlei activiteiten)

in een garagebedrijf

in een filmstudio

in een kledingwinkel

in de woninginrichting

bij een grafisch ontwerpbureau (voor het ontwerpen van posters, flyers, visitekaartjes, enz.)

in een huisartsenpraktijk

in de hulpverlening

op een muziekschool

op een advocatenkantoor

in een verpleeghuis

in een kapsalon

bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (voor het omzetten van onderzoeksresultaten in grafieken en tabellen)

bij een vertaalbureau

in een dierentuin

bij de nieuwsredactie van een televisieomroep of website

in een theater (bijv. in toneel- of dansvoorstellingen)

op de afdeling verkoop van een bedrijf

bij een evenementenbureau (voor de organisatie van beurzen, festivals, concerten, enz.)

bij een bank

in een winkel

bij het TNO (toegepast natuurkundig onderzoek naar bijv. nieuwe materialen en apparatuur)

in de planologie (de indeling/inrichting van gebieden)

op een weerstation

bij een historisch museum

in de archeologie

in een hotel

bij Staatsbosbeheer

op de administratie van een bedrijf

in een galerie (tentoonstellings- en verkoopruimte voor kunst)

in de binnenhuisarchitectuur

bij de redactie van een tijdschrift/magazine

in een laboratorium

bij een reclamebureau (als tekenaar)

bij het UWV (om mensen te helpen bij het vinden van een baan)

bij de luchtmacht

bij een sportclub of -vereniging

bij een stedenbouwkundig adviesbureau

op een kantoor

in een dierenasiel of dierenpension

in een band of orkest

op een agrarisch bedrijf

bij een cateringbedrijf of partyservice (voor het leveren van maaltijden, hapjes, enz.)

bij een architectenbureau

bij de VVV (in een informatiecentrum voor toeristen)

in de industriële vormgeving (het ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, zoals lampen, tassen, auto’s, enz.)

in de elektronica

in het bodemonderzoek (naar ontstaan en samenstelling van aardlagen)

bij een attractiepark (bijv. de Efteling)

in een kerk, moskee, of ander godsdienstig centrum

op een sportschool

in de natuurkunde

bij de marine

bij een bouwbedrijf

bij een rechtbank

in de literatuur (het schrijven van verhalen, gedichten, enz.)

bij de GGZ (geestelijke gezondheidszorg)

in het maatschappelijk werk

in je eigen teken- of schilderatelier

in een schoonheidssalon

op het kantoor van een transportbedrijf

bij een vereniging voor natuur- of milieubescherming

bij de politie


Onderdeel C: activiteiten

Geef van alle activiteiten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.

Activiteiten

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

?

de geschiedenis van Nederland van de laatste vijftig jaar bestuderen

motoren en machines ontwerpen

je verdiepen in de bijbel, koran, of andere godsdienstige werken

klanten helpen in een bibliotheek of informatiecentrum

je verdiepen in taal, gewoontes en gebruiken van mensen in andere landen

economische of technische vraagstukken oplossen met behulp van wiskundige formules

patiënten onderzoeken en behandelen

de boekhouding van bedrijven verzorgen

tentoonstellingen in een museum organiseren

muziek bedenken bij songteksten of gedichten

onderzoek doen naar allerlei vormen van menselijk gedrag (agressie, verliefdheid, verslaving, enz.)

producten verkopen

patiënten thuis medisch verzorgen

vracht vervoeren per schip over rivieren en kanalen

gymnastieklessen geven

onderzoek doen naar toepassingsmogelijkheden van laser, nanotechnologie en andere natuurkundige ontdekkingen

werken in je eigen eetcafé

vee houden

met stadsbewoners praten over verbeteringen in hun wijk

werken als telefonisch verkoper of vertegenwoordiger

in musicals of cabaretvoorstellingen spelen

sporttoernooien organiseren

een dierenarts of veearts assisteren

werken in de wegenbouw

artikelen schrijven voor een krant, tijdschrift of website

films of toneelstukken regisseren

brochures en reclamefolders vorm geven

orders (bestellingen) voor een bedrijf afhandelen

nieuwe televisieprogramma’s bedenken of produceren

schepen bouwen en onderhouden

mensen met een handicap verzorgen

bedrijven financiële adviezen geven

portretfoto's en fotoreportages maken als fotograaf

verhalen schrijven

acteren in films

meewerken aan de bescherming van bedreigde planten en dieren

de orde handhaven waar dat nodig is

kansberekeningen maken

onderzoek doen naar menselijke emoties (angst, boosheid, enz.)

ontwerpen maken voor de inrichting van woningen, kantoren, scholen, enz.

bijwerklessen geven aan kinderen met achterstanden

maaltijden bereiden

kleding maken

onderwerpen uit de middeleeuwen bestuderen

kleding inkopen voor een kledingzaak

als systeembeheerder het computernetwerk van een bedrijf opzetten en onderhouden

groepen toeristen rondleiden als gids

buitenlanders helpen bij het inburgeren in ons land

woningen (ver)bouwen

etalages inrichten

hypotheekadviezen geven

onderzoeken waar nieuwe wegen, kruispunten, rotondes, enz. het best aangelegd kunnen worden

boeken, tijdschriften en kranten drukken

activiteiten organiseren in een vakantiecentrum

gasten bedienen in een restaurant

nieuwe consumentenelektronica ontwikkelen (laptops, smartphones, digitale camera’s, enz.)

kunstvoorwerpen uitzoeken voor pleinen, openbare gebouwen, enz.

recensies (beoordelingen) van nieuwe romans en verhalenbundels schrijven voor een krant, tijdschrift of website

mensen interviewen

van alles regelen voor groepen toeristen in het buitenland

kunstvoorwerpen uit vroegere culturen opgraven en bestuderen

ringen, armbanden en kettingen maken

patiënten in een ziekenhuis verzorgen

mensen begeleiden bij relatie- of opvoedingsproblemen

reclameteksten voor een bedrijf schrijven

brieven, verslagen en notulen typen op de computer

onderzoek doen naar klimaatverandering

gebruiks- en siervoorwerpen maken van glas of metaal

ziekten vaststellen en geneeswijzen bepalen

festivals en andere evenementen organiseren

planten en bomen kweken

videofilmpjes maken

mensen informeren over vakantiemogelijkheden en reizen

adviezen geven over het gebruik van cosmetica (schoonheidsmiddelen)

mensen met verslavingsproblemen opvangen en begeleiden

Rechtszaken tegen verdachten voorbereiden

mensen verdedigen die van een misdrijf beschuldigd zijn

mooi verzorgde websites voor bedrijven maken

als vlieginstructeur werken

andere talen spreken en schrijven

gebruiksvoorwerpen uit vroegere eeuwen opgraven en bestuderen

zorgen dat winkelvoorraden in orde zijn

tekeningen maken voor posters en flyers

de teksten voor de website van een bedrijf of instelling verzorgen

groenten en fruit verbouwen

een eigen bedrijf of winkel hebben

programmeren (computerprogramma’s maken)

Nederlandse en buitenlandse romans lezen

dieren verzorgen op een boerderij

vrachtvliegtuigen besturen

auto’s repareren

op een containerschip werken

plannen maken voor de ligging van nieuwe woonwijken en industriegebieden

jongeren begeleiden bij het vinden van een passende opleiding

vrachtvervoer voor schepen of vliegtuigen regelen

beoefenaars van verschillende sporten trainen

kleding verkopen

als kok in een restaurant werken

lesgeven

de criminaliteit bestrijden

plannen en werktekeningen voor stadsvernieuwing maken

tekeningen voor boeken of tijdschriften maken

scheikundige proeven doen

meubels ontwerpen en maken

onderzoeken of nieuwsfeiten echt kloppen

onderzoek doen naar natuurkundige verschijnselen in het heelal (kosmische straling, zwaartekracht, enz.)

de zeebodem en oceaanstromingen onderzoeken

reclamespotjes maken voor bedrijven of instellingen

centrale verwarming installeren

zieke dieren verzorgen en vervoeren bij de dierenambulance

psychologische tests afnemen en bespreken

klanten helpen bij een bank

vliegtuigen onderhouden en repareren

een muziekinstrument bespelen

leerstof van een bepaald vak aan kinderen uitleggen

onderzoek doen naar planten en dieren in de natuur

zorgen dat alles in een hotel (maaltijden, schoonmaak, enz.) goed geregeld is

bacteriën onderzoeken in een laboratorium

onderzoeken of mensen of bedrijven in strijd met de wet gehandeld hebben

apps en games ontwerpen

personeelsfeesten en personeelsuitjes organiseren

mensen of landschappen tekenen of schilderen

met mensen praten over dingen die met godsdienst en geloof te maken hebben

als groepsleider in een gezinsvervangend tehuis werken

een natuurgebied beheren en onderhouden

aardbevingen en vulkaanuitbarstingen registreren en onderzoeken

gebouwen inrichten (gordijnen, vloerbedekking, verlichting, enz. aanbrengen)

als tolk werken

wiskundige kennis toepassen in de informatica

elektriciteit aanleggen

onderzoek doen naar de kleinste deeltjes in de natuurkunde

bouwtekeningen maken voor huizen en andere gebouwen

de vrede handhaven in oorlogsgebieden binnen een VN-vredesmacht

zingen

de samenstelling en eigenschappen van chemische stoffen onderzoeken

mensen weer leren lopen na een verkeersongeval

medewerking verlenen aan godsdienstige bijeenkomsten

de huid van cliënten verzorgen en behandelen

dames, heren en kinderen knippen

computers en tv’s repareren

voedingsadviezen geven aan sportmensen, bejaarden, enz.


Hieronder staan nog een paar algemene vragen. Deze zijn nodig om het rapport nauwkeuriger te kunnen opstellen.

Geef verder het juiste email adres op. Je persoonlijke email adres wordt alleen gebruikt om je persoonlijk rapport toe te sturen.
Het Licentie email adres is het email adres die je van je licentiehouder/decaan hebt gekregen.


Wat is je geslacht ?Je leeftijd ?Wat is je hoogst voltooide opleiding
of met welke opleiding ben je nu bezig ?

Wat is je huidige functie/beroep?
(volg je nog een opleiding vul dan student of scholier in):

Het licentie E-mail adres (niet je eigen email adres!):

Je volledige naam (voor rapport identificatie):

Je eigen email adres:

Afdeling of klas: