Identitest

De IdentiTest is de meest gedetailleerde interessetest van Nederland. Na het maken van de test heb je niet alleen een overzicht van erg veel sectoren (interessegebieden) waarvoor je wel/geen belangstelling hebt, maar je krijgt ook te zien bij welk persoonlijkheidstype je hoort, en welke soorten werk voor jou waarschijnlijk interessant zijn.

Het komt erop neer dat je straks niet alleen weet welke opleidingen en beroepen je wel aanspreken, maar ook waarom dit zo is (omdat mensen van een bepaald type nu eenmaal voorkeuren hebben voor bepaalde werkzaamheden).

Je kunt deze test maken omdat je nog helemaal geen toekomstplannen hebt, maar ook als heroriëntatie, of als een laatste "controlepost", om er zeker van te zijn dat je geen interessante mogelijkheden over het hoofd hebt gezien.

Omdat de test erg gedetailleerd is, moet je er wel even de tijd voor nemen: er zijn drie onderdelen, met respectievelijk 50, 94 en 141 vragen. Het maken van de totale test neemt ongeveer een half uur in beslag.

N.B. 1: Maak de test rustig, geconcentreerd, en zonder bemoeienis van anderen. Hoe serieuzer je werkt, hoe betrouwbaarder het eindresultaat is!

N.B. 2: Ga bij het maken van de test niet uit van één toekomstwens die voor jou eigenlijk al vast ligt, maar stel je open voor alle activiteiten, en geef ze een eerlijke waardering. Als je dat niet doet, heeft de test geen zin, en doe je jezelf tekort.

N.B. 3: Deze test zegt alleen iets over je interesses, en niets over je capaciteiten.

Let op: Dit is de zogenaamde licentieversie. Maak deze alleen als je een zogenaamd licentie emailadres hebt ontvangen van je licentiehouder (decaan, loopbaanbegeleider, werkgever etc.) Vul minimaal het juiste licentie emailadres in en je volledige naam.


Onderdeel A: werksoorten

Geef van alle werksoorten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.
Het is dus niet de bedoeling dat je een waardering geeft voor de voorbeelden: deze zijn alleen bedoeld om duidelijker te maken aan welke concrete situaties je bij elke werksoort zou kunnen denken.

Soort werk

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

?

technische verbeteringen bedenken (voor bijv. waterzuivering, ruimtevaart, computerprogramma's)

jongeren begeleiden (bijv. in een gezinsvervangend tehuis, in de crisisopvang, bij het zelfstandig leren wonen)

mensen bellen of mailen, met het doel iets te verkopen (bijv. voor een verzekeringsmaatschappij, een energiebedrijf, een loterij)

mooie dingen maken (bijv. sieraden, modieuze kleding, cadeauartikelen)

producten maken (bijv. levensmiddelen, kleding, gebruiksvoorwerpen)

"doe-werk" verrichten (bijv. bestellingen bezorgen, voertuigen besturen, spullen verhuizen)

reparaties verrichten (bijv. aan motorvoertuigen, computers, wasmachines)

avontuurlijke dingen ondernemen (bijv. als bergbeklimmer, testpiloot of oorlogsverslaggever)

klanten helpen (bijv. in een winkel, bij een bank, bij een reisbureau)

je ideeën of gevoelens op een kunstzinnige manier weergeven (bijv. in tekeningen, op het toneel, in de muziek)

mensen informatie geven (bijv. over woninginrichting, gezonde voeding, uiterlijke verzorging)

hulpverlenend werk verrichten (bijv. in de gezinszorg, voor het Rode Kruis, in het maatschappelijk werk)

precisiewerk leveren (bijv. keurig verzorgd typewerk op de computer, duidelijke overzichten van bedrijfsresultaten, heldere verslagen van vergaderingen)

mensen medisch verzorgen en begeleiden (bijv. in een gezondheidscentrum, in een ziekenhuis, in een praktijk voor fysiotherapie)

leiding geven (bijv. aan een afdeling van een bedrijf, aan een basisschool, aan een jongerenorganisatie)

natuurkundige of scheikundige verschijnselen bestuderen (bijv. magnetisme, kernfusie, broeikaseffect)

technische klussen uitvoeren (bijv. elektriciteit aanleggen, cv installeren, timmerwerk verrichten)

werkstukken maken over niet-exacte onderwerpen (bijv. voor geschiedenis, maatschappijleer, economie)

in huis werkzaamheden verrichten (bijv. schilderen en behangen, koken, vloerbedekking leggen)

ontwerpen maken (bijv. voor posters, interieurs, meubels)

nieuwe uitdagingen opzoeken (bijv. een avontuurlijke baan aannemen, in het buitenland gaan werken, een stuk oerwoud of poolgebied verkennen)

dienstverlenend werk verrichten (bijv. in een restaurant, bij de klantenservice van een warenhuis, in een hotel)

dingen op een overzichtelijke manier op papier zetten (bijv. inkomsten en uitgaven van een bedrijf, bezienswaardigheden in een stad, programma’s van een televisieomroep)

artikelen lezen over exacte onderwerpen (bijv. over vorderingen in de medische wetenschap, de techniek, het ruimteonderzoek)

onderzoek verrichten op niet-exact gebied (bijv. op geschiedkundig, psychologisch of maatschappelijk terrein)

mensen met een handicap helpen (bijv. als doventolk, als ergotherapeut, als logopedist)

handelend optreden in risicovolle situaties (bijv. bij overvallen, branden, rellen)

werken met machines of andere apparatuur (bijv. in de wegenbouw, in een laboratorium, op een luchthaven)

psychologische of maatschappelijke verschijnselen bestuderen (bijv. stress, verslaving, discriminatie)

een eigen bedrijf beginnen (bijv. een winkel, een restaurant, een reclamebureau)

technische apparatuur in elkaar zetten (bijv. motoren, computers, geluidsapparatuur)

verantwoordelijkheid dragen voor de goede gang van zaken (bijv. in een hotel, op een kantoor, bij een krant)

ordenen en sorteren (soort bij soort plaatsen) (bijv. post, kleding, boeken)

buiten bezig zijn (bijv. planten verzorgen, tuinen opknappen, dieren verzorgen)

oplossingen bedenken voor maatschappelijke of economische problemen (bijv. werkloosheid, criminaliteit, immigratie)

werkstukken maken over exacte onderwerpen (bijv. voor natuurkunde, scheikunde, biologie)

je eigen grenzen verkennen (bijv. bij de mariniers, in extreme weersomstandigheden, in survivaltochten)

met je handen werken (bijv. bij een supermarkt, bij een tuincentrum, bij een verhuisbedrijf)

vragen van mensen beantwoorden (bijv. op een luchthaven, op een stad- of gemeentehuis, bij een helpdesk)

je inzetten voor het welzijn van bepaalde groepen (bijv. verslaafden, vluchtelingen, bejaarden)

kunstmanifestaties bezoeken of bijwonen (bijv. exposities in een museum, fototentoonstellingen, toneelstukken)

bouwen (bijv. huizen, kantoorgebouwen, stadswijken)

dingen controleren (bijv. belastingaangiften op fraude, levensmiddelen op verboden stoffen, juridische teksten op fouten)

activiteiten organiseren voor een bedrijf (bijv. reclamecampagnes, studiedagen, personeelsuitjes)

onderzoek verrichten op exact gebied (bijv. op het gebied van vliegtuigbouw, bodemgesteenten, energiebronnen)

artikelen lezen over niet-exacte onderwerpen (bijv. archeologie, rechtspraak, filosofie)

allerlei dingen regelen (voor bijv. tentoonstellingen, sportdagen, festivals)

mensen adviezen geven (bijv. over het kopen van een woning, het vinden van een baan, het kiezen van een opleiding)

je fantasie gebruiken (bijv. bij het schrijven van verhalen, het inrichten van etalages, het maken van tekeningen)

administratief werk verrichten (bijv. bij een bank, op een kantoor, in een medisch centrum)


Onderdeel B: werkterreinen

Geef van alle werkterreinen aan hoe aantrekkelijk het je lijkt om daarin werkzaam te zijn.

Werkterreinen

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

?

bij een modeontwerpbureau

in een laboratorium

bij een grafisch ontwerpbureau (voor het ontwerpen van posters, flyers, visitekaartjes, enz.)

in de elektronica

bij een reclamebureau (als tekstschrijver)

bij een krant

op de afdeling verkoop van een bedrijf

bij een softwarebedrijf

bij een drukkerij

in de binnenhuisarchitectuur

bij een bank

in een dierentuin

bij een rechtbank

in de wiskunde

bij een stedenbouwkundig adviesbureau

in een huisartsenpraktijk

in de planologie (de indeling/inrichting van gebieden)

bij de marine

bij een taleninstituut (voor het geven van talencursussen)

in een kledingwinkel

in een garagebedrijf

in een fotostudio

bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (voor het omzetten van onderzoeksresultaten in grafieken en tabellen)

in een restaurant

bij de VVV (in een informatiecentrum voor toeristen)

bij een historisch museum

bij een architectenbureau

in een filmstudio

bij het TNO (toegepast natuurkundig onderzoek naar bijv. nieuwe materialen en apparatuur)

bij een sportclub of -vereniging

in een hotel

in een winkel

bij een uitgeverij van romans en verhalen

in de hulpverlening

in een theater (bijv. in toneel- of dansvoorstellingen)

in je eigen teken- of schilderatelier

in een verpleeghuis

bij een reisbureau

op een muziekschool

bij de GGZ (geestelijke gezondheidszorg)

in de voedselproductie

bij een attractiepark (bijv. de Efteling)

bij een school

in het bodemonderzoek (naar ontstaan en samenstelling van aardlagen)

bij een webwinkel

in de natuurkunde

in de kraamverzorging

in de woninginrichting

in de archeologie

bij de landmacht

bij de redactie van een tijdschrift/magazine

op een luchthaven

op de administratie van een bedrijf

in de literatuur (het schrijven van verhalen, gedichten, enz.)

in een schoonheidssalon

bij een edelsmid (voor het maken van sieraden)

in een museum

in een band of orkest

bij een evenementenbureau (voor de organisatie van beurzen, festivals, concerten, enz.)

bij een tuincentrum

bij een bouwbedrijf

in een kerk, moskee, of ander godsdienstig centrum

op een weerstation

in de leerlingbegeleiding

bij het UWV (om mensen te helpen bij het vinden van een baan)

in de theologie (studie van godsdienst of godsdiensten)

op een sportschool

in een ziekenhuis

in een galerie (tentoonstellings- en verkoopruimte voor kunst)

bij een vertaalbureau

bij een cateringbedrijf of partyservice (voor het leveren van maaltijden, hapjes, enz.)

bij de luchtmacht

bij een ICT helpdesk

in de industriële vormgeving (het ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, zoals lampen, tassen, auto’s, enz.)

op het kantoor van een transportbedrijf

in het maatschappelijk werk

in een kapsalon

bij een elektriciteitsbedrijf

op een advocatenkantoor

in de psychologie

bij een toneelgezelschap

in de staalindustrie

in een dierenasiel of dierenpension

op een agrarisch bedrijf

op een accountantskantoor

bij een vereniging voor natuur- of milieubescherming

bij de politie

bij de nieuwsredactie van een televisieomroep of website

in het chemisch onderzoek

bij een jongerencentrum (voor het organiseren van allerlei activiteiten)

op zee

bij een reclamebureau (als tekenaar)

bij Staatsbosbeheer

op een kantoor


Onderdeel C: activiteiten

Geef van alle activiteiten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.

Activiteiten

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

?

mensen met een handicap verzorgen

recensies (beoordelingen) van nieuwe romans en verhalenbundels schrijven voor een krant, tijdschrift of website

onderzoek doen naar klimaatverandering

je verdiepen in de bijbel, koran, of andere godsdienstige werken

gasten bedienen in een restaurant

gymnastieklessen geven

acteren in films

een muziekinstrument bespelen

andere talen spreken en schrijven

voedingsadviezen geven aan sportmensen, bejaarden, enz.

plannen en werktekeningen voor stadsvernieuwing maken

Rechtszaken tegen verdachten voorbereiden

mensen met verslavingsproblemen opvangen en begeleiden

apps en games ontwerpen

de teksten voor de website van een bedrijf of instelling verzorgen

planten en bomen kweken

onderzoeken of mensen of bedrijven in strijd met de wet gehandeld hebben

de criminaliteit bestrijden

ringen, armbanden en kettingen maken

plannen maken voor de ligging van nieuwe woonwijken en industriegebieden

de huid van cliënten verzorgen en behandelen

verhalen schrijven

personeelsfeesten en personeelsuitjes organiseren

orders (bestellingen) voor een bedrijf afhandelen

ziekten vaststellen en geneeswijzen bepalen

mensen of landschappen tekenen of schilderen

kunstvoorwerpen uitzoeken voor pleinen, openbare gebouwen, enz.

de geschiedenis van Nederland van de laatste vijftig jaar bestuderen

werken als telefonisch verkoper of vertegenwoordiger

etalages inrichten

tekeningen voor boeken of tijdschriften maken

onderzoek doen naar allerlei vormen van menselijk gedrag (agressie, verliefdheid, verslaving, enz.)

op een containerschip werken

centrale verwarming installeren

als groepsleider in een gezinsvervangend tehuis werken

woningen (ver)bouwen

mensen verdedigen die van een misdrijf beschuldigd zijn

met stadsbewoners praten over verbeteringen in hun wijk

een dierenarts of veearts assisteren

de boekhouding van bedrijven verzorgen

dieren verzorgen op een boerderij

onderzoek doen naar de kleinste deeltjes in de natuurkunde

ontwerpen maken voor de inrichting van woningen, kantoren, scholen, enz.

computers en tv’s repareren

maaltijden bereiden

sporttoernooien organiseren

patiënten thuis medisch verzorgen

medewerking verlenen aan godsdienstige bijeenkomsten

auto’s repareren

patiënten in een ziekenhuis verzorgen

schepen bouwen en onderhouden

beoefenaars van verschillende sporten trainen

psychologische tests afnemen en bespreken

mensen informeren over vakantiemogelijkheden en reizen

boeken, tijdschriften en kranten drukken

onderzoeken waar nieuwe wegen, kruispunten, rotondes, enz. het best aangelegd kunnen worden

bedrijven financiële adviezen geven

onderzoek doen naar menselijke emoties (angst, boosheid, enz.)

elektriciteit aanleggen

in musicals of cabaretvoorstellingen spelen

activiteiten organiseren in een vakantiecentrum

werken in de wegenbouw

tentoonstellingen in een museum organiseren

reclameteksten voor een bedrijf schrijven

muziek bedenken bij songteksten of gedichten

economische of technische vraagstukken oplossen met behulp van wiskundige formules

vracht vervoeren per schip over rivieren en kanalen

je verdiepen in taal, gewoontes en gebruiken van mensen in andere landen

vee houden

films of toneelstukken regisseren

onderzoek doen naar planten en dieren in de natuur

patiënten onderzoeken en behandelen

brieven, verslagen en notulen typen op de computer

hypotheekadviezen geven

tekeningen maken voor posters en flyers

groepen toeristen rondleiden als gids

meubels ontwerpen en maken

nieuwe televisieprogramma’s bedenken of produceren

onderzoek doen naar toepassingsmogelijkheden van laser, nanotechnologie en andere natuurkundige ontdekkingen

wiskundige kennis toepassen in de informatica

gebouwen inrichten (gordijnen, vloerbedekking, verlichting, enz. aanbrengen)

jongeren begeleiden bij het vinden van een passende opleiding

vliegtuigen onderhouden en repareren

aardbevingen en vulkaanuitbarstingen registreren en onderzoeken

portretfoto's en fotoreportages maken als fotograaf

artikelen schrijven voor een krant, tijdschrift of website

nieuwe consumentenelektronica ontwikkelen (laptops, smartphones, digitale camera’s, enz.)

zieke dieren verzorgen en vervoeren bij de dierenambulance

onderzoeken of nieuwsfeiten echt kloppen

zingen

van alles regelen voor groepen toeristen in het buitenland

leerstof van een bepaald vak aan kinderen uitleggen

zorgen dat winkelvoorraden in orde zijn

werken in je eigen eetcafé

de samenstelling en eigenschappen van chemische stoffen onderzoeken

programmeren (computerprogramma’s maken)

kleding verkopen

zorgen dat alles in een hotel (maaltijden, schoonmaak, enz.) goed geregeld is

de vrede handhaven in oorlogsgebieden binnen een VN-vredesmacht

brochures en reclamefolders vorm geven

onderwerpen uit de middeleeuwen bestuderen

als tolk werken

als systeembeheerder het computernetwerk van een bedrijf opzetten en onderhouden

kansberekeningen maken

vrachtvliegtuigen besturen

mensen interviewen

kleding inkopen voor een kledingzaak

Nederlandse en buitenlandse romans lezen

een eigen bedrijf of winkel hebben

kleding maken

dames, heren en kinderen knippen

als kok in een restaurant werken

gebruiks- en siervoorwerpen maken van glas of metaal

motoren en machines ontwerpen

producten verkopen

groenten en fruit verbouwen

meewerken aan de bescherming van bedreigde planten en dieren

bijwerklessen geven aan kinderen met achterstanden

de zeebodem en oceaanstromingen onderzoeken

mensen weer leren lopen na een verkeersongeval

scheikundige proeven doen

een natuurgebied beheren en onderhouden

adviezen geven over het gebruik van cosmetica (schoonheidsmiddelen)

bacteriën onderzoeken in een laboratorium

vrachtvervoer voor schepen of vliegtuigen regelen

kunstvoorwerpen uit vroegere culturen opgraven en bestuderen

met mensen praten over dingen die met godsdienst en geloof te maken hebben

als vlieginstructeur werken

onderzoek doen naar natuurkundige verschijnselen in het heelal (kosmische straling, zwaartekracht, enz.)

buitenlanders helpen bij het inburgeren in ons land

lesgeven

klanten helpen in een bibliotheek of informatiecentrum

videofilmpjes maken

klanten helpen bij een bank

bouwtekeningen maken voor huizen en andere gebouwen

de orde handhaven waar dat nodig is

mensen begeleiden bij relatie- of opvoedingsproblemen

reclamespotjes maken voor bedrijven of instellingen

mooi verzorgde websites voor bedrijven maken

gebruiksvoorwerpen uit vroegere eeuwen opgraven en bestuderen

festivals en andere evenementen organiseren


Hieronder staan nog een paar algemene vragen. Deze zijn nodig om het rapport nauwkeuriger te kunnen opstellen.

Geef verder je juiste email adres. Dit email adres wordt alleen gebruikt om je persoonlijk rapport- en betalingscodescodes toe te sturen.


Wat is je geslacht ?Je leeftijd ?Wat is je hoogst voltooide opleiding
of met welke opleiding ben je nu bezig ?

Wat is je huidige functie/beroep?
(volg je nog een opleiding vul dan student of scholier in):

Het licentie E-mail adres:

Je volledige naam (voor rapport identificatie):

Je eigen email adres:

Afdeling of klas: