Identitest

De IdentiTest is de meest gedetailleerde interessetest van Nederland. Na het maken van de test heb je niet alleen een overzicht van erg veel sectoren (interessegebieden) waarvoor je wel/geen belangstelling hebt, maar je krijgt ook te zien bij welk persoonlijkheidstype je hoort, en welke soorten werk voor jou waarschijnlijk interessant zijn.

Het komt erop neer dat je straks niet alleen weet welke opleidingen en beroepen je wel aanspreken, maar ook waarom dit zo is (omdat mensen van een bepaald type nu eenmaal voorkeuren hebben voor bepaalde werkzaamheden).

Je kunt deze test maken omdat je nog helemaal geen toekomstplannen hebt, maar ook als heroriëntatie, of als een laatste "controlepost", om er zeker van te zijn dat je geen interessante mogelijkheden over het hoofd hebt gezien.

Omdat de test erg gedetailleerd is, moet je er wel even de tijd voor nemen: er zijn drie onderdelen, met respectievelijk 50, 94 en 141 vragen. Het maken van de totale test neemt ongeveer een half uur in beslag.

N.B. 1: Maak de test rustig, geconcentreerd, en zonder bemoeienis van anderen. Hoe serieuzer je werkt, hoe betrouwbaarder het eindresultaat is!

N.B. 2: Ga bij het maken van de test niet uit van één toekomstwens die voor jou eigenlijk al vast ligt, maar stel je open voor alle activiteiten, en geef ze een eerlijke waardering. Als je dat niet doet, heeft de test geen zin, en doe je jezelf tekort.

N.B. 3: Deze test zegt alleen iets over je interesses, en niets over je capaciteiten.

Let op: Dit is de zogenaamde licentieversie. Maak deze alleen als je een zogenaamd licentie emailadres hebt ontvangen van je licentiehouder (decaan, loopbaanbegeleider, werkgever etc.) Vul minimaal het juiste licentie emailadres in en je volledige naam.


Onderdeel A: werksoorten

Geef van alle werksoorten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.
Het is dus niet de bedoeling dat je een waardering geeft voor de voorbeelden: deze zijn alleen bedoeld om duidelijker te maken aan welke concrete situaties je bij elke werksoort zou kunnen denken.

Soort werk

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

?

klanten helpen (bijv. in een winkel, bij een bank, bij een reisbureau)

onderzoek verrichten op niet-exact gebied (bijv. op geschiedkundig, psychologisch of maatschappelijk terrein)

je fantasie gebruiken (bijv. bij het schrijven van verhalen, het inrichten van etalages, het maken van tekeningen)

nieuwe uitdagingen opzoeken (bijv. een avontuurlijke baan aannemen, in het buitenland gaan werken, een stuk oerwoud of poolgebied verkennen)

je ideeën of gevoelens op een kunstzinnige manier weergeven (bijv. in tekeningen, op het toneel, in de muziek)

werkstukken maken over exacte onderwerpen (bijv. voor natuurkunde, scheikunde, biologie)

mensen adviezen geven (bijv. over het kopen van een woning, het vinden van een baan, het kiezen van een opleiding)

met je handen werken (bijv. bij een supermarkt, bij een tuincentrum, bij een verhuisbedrijf)

ontwerpen maken (bijv. voor posters, interieurs, meubels)

dingen controleren (bijv. belastingaangiften op fraude, levensmiddelen op verboden stoffen, juridische teksten op fouten)

producten maken (bijv. levensmiddelen, kleding, gebruiksvoorwerpen)

mensen bellen of mailen, met het doel iets te verkopen (bijv. voor een verzekeringsmaatschappij, een energiebedrijf, een loterij)

dingen op een overzichtelijke manier op papier zetten (bijv. inkomsten en uitgaven van een bedrijf, bezienswaardigheden in een stad, programma’s van een televisieomroep)

werken met machines of andere apparatuur (bijv. in de wegenbouw, in een laboratorium, op een luchthaven)

"doe-werk" verrichten (bijv. bestellingen bezorgen, voertuigen besturen, spullen verhuizen)

administratief werk verrichten (bijv. bij een bank, op een kantoor, in een medisch centrum)

leiding geven (bijv. aan een afdeling van een bedrijf, aan een basisschool, aan een jongerenorganisatie)

je inzetten voor het welzijn van bepaalde groepen (bijv. verslaafden, vluchtelingen, bejaarden)

je eigen grenzen verkennen (bijv. bij de mariniers, in extreme weersomstandigheden, in survivaltochten)

artikelen lezen over exacte onderwerpen (bijv. over vorderingen in de medische wetenschap, de techniek, het ruimteonderzoek)

artikelen lezen over niet-exacte onderwerpen (bijv. archeologie, rechtspraak, filosofie)

psychologische of maatschappelijke verschijnselen bestuderen (bijv. stress, verslaving, discriminatie)

dienstverlenend werk verrichten (bijv. in een restaurant, bij de klantenservice van een warenhuis, in een hotel)

technische verbeteringen bedenken (voor bijv. waterzuivering, ruimtevaart, computerprogramma's)

hulpverlenend werk verrichten (bijv. in de gezinszorg, voor het Rode Kruis, in het maatschappelijk werk)

vragen van mensen beantwoorden (bijv. op een luchthaven, op een stad- of gemeentehuis, bij een helpdesk)

kunstmanifestaties bezoeken of bijwonen (bijv. exposities in een museum, fototentoonstellingen, toneelstukken)

bouwen (bijv. huizen, kantoorgebouwen, stadswijken)

een eigen bedrijf beginnen (bijv. een winkel, een restaurant, een reclamebureau)

mensen medisch verzorgen en begeleiden (bijv. in een gezondheidscentrum, in een ziekenhuis, in een praktijk voor fysiotherapie)

verantwoordelijkheid dragen voor de goede gang van zaken (bijv. in een hotel, op een kantoor, bij een krant)

in huis werkzaamheden verrichten (bijv. schilderen en behangen, koken, vloerbedekking leggen)

avontuurlijke dingen ondernemen (bijv. als bergbeklimmer, testpiloot of oorlogsverslaggever)

jongeren begeleiden (bijv. in een gezinsvervangend tehuis, in de crisisopvang, bij het zelfstandig leren wonen)

onderzoek verrichten op exact gebied (bijv. op het gebied van vliegtuigbouw, bodemgesteenten, energiebronnen)

oplossingen bedenken voor maatschappelijke of economische problemen (bijv. werkloosheid, criminaliteit, immigratie)

precisiewerk leveren (bijv. keurig verzorgd typewerk op de computer, duidelijke overzichten van bedrijfsresultaten, heldere verslagen van vergaderingen)

reparaties verrichten (bijv. aan motorvoertuigen, computers, wasmachines)

ordenen en sorteren (soort bij soort plaatsen) (bijv. post, kleding, boeken)

mensen met een handicap helpen (bijv. als doventolk, als ergotherapeut, als logopedist)

mensen informatie geven (bijv. over woninginrichting, gezonde voeding, uiterlijke verzorging)

activiteiten organiseren voor een bedrijf (bijv. reclamecampagnes, studiedagen, personeelsuitjes)

allerlei dingen regelen (voor bijv. tentoonstellingen, sportdagen, festivals)

handelend optreden in risicovolle situaties (bijv. bij overvallen, branden, rellen)

werkstukken maken over niet-exacte onderwerpen (bijv. voor geschiedenis, maatschappijleer, economie)

technische klussen uitvoeren (bijv. elektriciteit aanleggen, cv installeren, timmerwerk verrichten)

buiten bezig zijn (bijv. planten verzorgen, tuinen opknappen, post bezorgen)

mooie dingen maken (bijv. sieraden, modieuze kleding, cadeauartikelen)

technische apparatuur in elkaar zetten (bijv. motoren, computers, geluidsapparatuur)

natuurkundige of scheikundige verschijnselen bestuderen (bijv. magnetisme, kernfusie, broeikaseffect)


Onderdeel B: werkterreinen

Geef van alle werkterreinen aan hoe aantrekkelijk het je lijkt om daarin werkzaam te zijn.

Werkterreinen

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

?

in de natuurkunde

in een winkel

in een laboratorium

op een luchthaven

in de binnenhuisarchitectuur

op een sportschool

in een galerie (tentoonstellings- en verkoopruimte voor kunst)

bij een reclamebureau (als tekstschrijver)

in een dierenasiel of dierenpension

in een verpleeghuis

bij een cateringbedrijf of partyservice (voor het leveren van maaltijden, hapjes, enz.)

in een museum

bij een toneelgezelschap

in een huisartsenpraktijk

bij een historisch museum

bij een attractiepark (bijv. de Efteling)

bij een reisbureau

in de hulpverlening

in het chemisch onderzoek

bij een bank

in de kraamverzorging

op een weerstation

bij een sportclub of -vereniging

in een ziekenhuis

op een muziekschool

bij een edelsmid (voor het maken van sieraden)

bij de luchtmacht

bij de redactie van een tijdschrift/magazine

op een agrarisch bedrijf

in een theater (bijv. in toneel- of dansvoorstellingen)

bij een school

bij de nieuwsredactie van een televisieomroep of website

bij een krant

bij de landmacht

in je eigen teken- of schilderatelier

bij een elektriciteitsbedrijf

bij een vereniging voor natuur- of milieubescherming

in het bodemonderzoek (naar ontstaan en samenstelling van aardlagen)

in de wiskunde

bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (voor het omzetten van onderzoeksresultaten in grafieken en tabellen)

bij de VVV (in een informatiecentrum voor toeristen)

in het maatschappelijk werk

in de planologie (de indeling/inrichting van gebieden)

in de literatuur (het schrijven van verhalen, gedichten, enz.)

op een advocatenkantoor

in een kledingwinkel

bij de GGZ (geestelijke gezondheidszorg)

in een dierentuin

bij een webwinkel

bij een taleninstituut (voor het geven van talencursussen)

bij een uitgeverij van romans en verhalen

bij een ICT helpdesk

bij een stedenbouwkundig adviesbureau

op een kantoor

in een filmstudio

op een accountantskantoor

in de industriële vormgeving (het ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, zoals lampen, tassen, auto’s, enz.)

in een restaurant

in een band of orkest

in een fotostudio

bij Staatsbosbeheer

in de elektronica

in een kapsalon

in de staalindustrie

in een hotel

bij een architectenbureau

bij een reclamebureau (als tekenaar)

bij een vertaalbureau

bij een softwarebedrijf

in de leerlingbegeleiding

bij een modeontwerpbureau

op de administratie van een bedrijf

in een schoonheidssalon

bij een rechtbank

bij het TNO (toegepast natuurkundig onderzoek naar bijv. nieuwe materialen en apparatuur)

op het kantoor van een transportbedrijf

op zee

in de woninginrichting

bij een bouwbedrijf

bij een drukkerij

in een garagebedrijf

in de psychologie

bij de marine

bij een evenementenbureau (voor de organisatie van beurzen, festivals, concerten, enz.)

in de archeologie

bij een jongerencentrum (voor het organiseren van allerlei activiteiten)

bij het UWV (om mensen te helpen bij het vinden van een baan)

op de afdeling verkoop van een bedrijf

bij de politie

in een kerk, moskee, of ander godsdienstig centrum

bij een grafisch ontwerpbureau (voor het ontwerpen van posters, flyers, visitekaartjes, enz.)

in de voedselproductie

bij een tuincentrum

in de theologie (studie van godsdienst of godsdiensten)


Onderdeel C: activiteiten

Geef van alle activiteiten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.

Activiteiten

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

?

kleding verkopen

als systeembeheerder het computernetwerk van een bedrijf opzetten en onderhouden

portretfoto's en fotoreportages maken als fotograaf

ontwerpen maken voor de inrichting van woningen, kantoren, scholen, enz.

reclameteksten voor een bedrijf schrijven

de geschiedenis van Nederland van de laatste vijftig jaar bestuderen

wiskundige kennis toepassen in de informatica

een natuurgebied beheren en onderhouden

dieren verzorgen op een boerderij

motoren en machines ontwerpen

groepen toeristen rondleiden als gids

kunstvoorwerpen uitzoeken voor pleinen, openbare gebouwen, enz.

mensen of landschappen tekenen of schilderen

mensen interviewen

schepen bouwen en onderhouden

onderzoek doen naar planten en dieren in de natuur

zingen

je verdiepen in de bijbel, koran, of andere godsdienstige werken

brochures en reclamefolders vorm geven

mensen met een handicap verzorgen

voedingsadviezen geven aan sportmensen, bejaarden, enz.

leerstof van een bepaald vak aan kinderen uitleggen

artikelen schrijven voor een krant, tijdschrift of website

onderzoek doen naar menselijke emoties (angst, boosheid, enz.)

lesgeven

kleding inkopen voor een kledingzaak

onderzoeken of mensen of bedrijven in strijd met de wet gehandeld hebben

mooi verzorgde websites voor bedrijven maken

klanten helpen in een bibliotheek of informatiecentrum

Nederlandse en buitenlandse romans lezen

als kok in een restaurant werken

gebruiksvoorwerpen uit vroegere eeuwen opgraven en bestuderen

kansberekeningen maken

sporttoernooien organiseren

werken voor een telecombedrijf (KPN, Ziggo, enz.)

medewerking verlenen aan godsdienstige bijeenkomsten

je verdiepen in taal, gewoontes en gebruiken van mensen in andere landen

plannen en werktekeningen voor stadsvernieuwing maken

een eigen bedrijf of winkel hebben

dames, heren en kinderen knippen

maaltijden bereiden

vrachtvervoer voor schepen of vliegtuigen regelen

buitenlanders helpen bij het inburgeren in ons land

recensies (beoordelingen) van nieuwe romans en verhalenbundels schrijven voor een krant, tijdschrift of website

de vrede handhaven in oorlogsgebieden binnen een VN-vredesmacht

als tolk werken

andere talen spreken en schrijven

muziek bedenken bij songteksten of gedichten

patiënten onderzoeken en behandelen

met stadsbewoners praten over verbeteringen in hun wijk

meewerken aan de bescherming van bedreigde planten en dieren

gymnastieklessen geven

onderzoek doen naar allerlei vormen van menselijk gedrag (agressie, verliefdheid, verslaving, enz.)

tekeningen maken voor posters en flyers

activiteiten organiseren in een vakantiecentrum

verhalen schrijven

videofilmpjes maken

zieke dieren verzorgen en vervoeren bij de dierenambulance

aardbevingen en vulkaanuitbarstingen registreren en onderzoeken

op een containerschip werken

mensen informeren over vakantiemogelijkheden en reizen

de boekhouding van bedrijven verzorgen

bijwerklessen geven aan kinderen met achterstanden

festivals en andere evenementen organiseren

adviezen geven over het gebruik van cosmetica (schoonheidsmiddelen)

reclamespotjes maken voor bedrijven of instellingen

werken in je eigen eetcafé

programmeren (computerprogramma’s maken)

onderwerpen uit de middeleeuwen bestuderen

economische of technische vraagstukken oplossen met behulp van wiskundige formules

auto’s repareren

planten en bomen kweken

Rechtszaken tegen verdachten voorbereiden

films of toneelstukken regisseren

centrale verwarming installeren

mensen weer leren lopen na een verkeersongeval

bouwtekeningen maken voor huizen en andere gebouwen

woningen (ver)bouwen

onderzoeken of nieuwsfeiten echt kloppen

klanten helpen bij een bank

jongeren begeleiden bij het vinden van een passende opleiding

als vlieginstructeur werken

in musicals of cabaretvoorstellingen spelen

brieven, verslagen en notulen typen op de computer

werken als telefonisch verkoper of vertegenwoordiger

beoefenaars van verschillende sporten trainen

de teksten voor de website van een bedrijf of instelling verzorgen

onderzoek doen naar natuurkundige verschijnselen in het heelal (kosmische straling, zwaartekracht, enz.)

mensen begeleiden bij relatie- of opvoedingsproblemen

werken in de wegenbouw

vrachtvliegtuigen besturen

vracht vervoeren per schip over rivieren en kanalen

hypotheekadviezen geven

plannen maken voor de ligging van nieuwe woonwijken en industriegebieden

onderzoek doen naar de kleinste deeltjes in de natuurkunde

scheikundige proeven doen

zorgen dat winkelvoorraden in orde zijn

tekeningen voor boeken of tijdschriften maken

onderzoek doen naar toepassingsmogelijkheden van laser, nanotechnologie en andere natuurkundige ontdekkingen

gasten bedienen in een restaurant

acteren in films

vliegtuigen onderhouden en repareren

de zeebodem en oceaanstromingen onderzoeken

bacteriën onderzoeken in een laboratorium

gebouwen inrichten (gordijnen, vloerbedekking, verlichting, enz. aanbrengen)

de orde handhaven waar dat nodig is

etalages inrichten

personeelsfeesten en personeelsuitjes organiseren

een muziekinstrument bespelen

bedrijven financiële adviezen geven

groenten en fruit verbouwen

orders (bestellingen) voor een bedrijf afhandelen

producten verkopen

van alles regelen voor groepen toeristen in het buitenland

patiënten in een ziekenhuis verzorgen

computers en tv’s repareren

vee houden

apps en games ontwerpen

psychologische tests afnemen en bespreken

nieuwe televisieprogramma’s bedenken of produceren

onderzoeken waar nieuwe wegen, kruispunten, rotondes, enz. het best aangelegd kunnen worden

de samenstelling en eigenschappen van chemische stoffen onderzoeken

mensen met verslavingsproblemen opvangen en begeleiden

meubels ontwerpen en maken

een dierenarts of veearts assisteren

elektriciteit aanleggen

onderzoek doen naar klimaatverandering

ziekten vaststellen en geneeswijzen bepalen

met mensen praten over dingen die met godsdienst en geloof te maken hebben

tentoonstellingen in een museum organiseren

ringen, armbanden en kettingen maken

kunstvoorwerpen uit vroegere culturen opgraven en bestuderen

als groepsleider in een gezinsvervangend tehuis werken

kleding maken

gebruiks- en siervoorwerpen maken van glas of metaal

de huid van cliënten verzorgen en behandelen

patiënten thuis medisch verzorgen

boeken, tijdschriften en kranten drukken

mensen verdedigen die van een misdrijf beschuldigd zijn

zorgen dat alles in een hotel (maaltijden, schoonmaak, enz.) goed geregeld is

de criminaliteit bestrijden


Hieronder staan nog een paar algemene vragen. Deze zijn nodig om het rapport nauwkeuriger te kunnen opstellen.

Geef verder het juiste email adres op. Je persoonlijke email adres wordt alleen gebruikt om je persoonlijk rapport toe te sturen.
Het Licentie email adres is het email adres die je van je licentiehouder/decaan hebt gekregen.


Wat is je geslacht ?Je leeftijd ?Wat is je hoogst voltooide opleiding
of met welke opleiding ben je nu bezig ?

Wat is je huidige functie/beroep?
(volg je nog een opleiding vul dan student of scholier in):

Het licentie E-mail adres (niet je eigen email adres!):

Je volledige naam (voor rapport identificatie):

Je eigen email adres:

Afdeling of klas: