Identitest

De IdentiTest is de meest gedetailleerde interessetest van Nederland. Na het maken van de test heb je niet alleen een overzicht van erg veel sectoren (interessegebieden) waarvoor je wel/geen belangstelling hebt, maar je krijgt ook te zien bij welk persoonlijkheidstype je hoort, en welke soorten werk voor jou waarschijnlijk interessant zijn.

Het komt erop neer dat je straks niet alleen weet welke opleidingen en beroepen je wel aanspreken, maar ook waarom dit zo is (omdat mensen van een bepaald type nu eenmaal voorkeuren hebben voor bepaalde werkzaamheden).

Je kunt deze test maken omdat je nog helemaal geen toekomstplannen hebt, maar ook als heroriëntatie, of als een laatste "controlepost", om er zeker van te zijn dat je geen interessante mogelijkheden over het hoofd hebt gezien.

Omdat de test erg gedetailleerd is, moet je er wel even de tijd voor nemen: er zijn drie onderdelen, met respectievelijk 50, 94 en 141 vragen. Het maken van de totale test neemt ongeveer een half uur in beslag.

N.B. 1: Maak de test rustig, geconcentreerd, en zonder bemoeienis van anderen. Hoe serieuzer je werkt, hoe betrouwbaarder het eindresultaat is!

N.B. 2: Ga bij het maken van de test niet uit van één toekomstwens die voor jou eigenlijk al vast ligt, maar stel je open voor alle activiteiten, en geef ze een eerlijke waardering. Als je dat niet doet, heeft de test geen zin, en doe je jezelf tekort.

N.B. 3: Deze test zegt alleen iets over je interesses, en niets over je capaciteiten.

Let op: Dit is de zogenaamde licentieversie. Maak deze alleen als je een zogenaamd licentie emailadres hebt ontvangen van je licentiehouder (decaan, loopbaanbegeleider, werkgever etc.) Vul minimaal het juiste licentie emailadres in en je volledige naam.


Onderdeel A: werksoorten

Geef van alle werksoorten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.
Het is dus niet de bedoeling dat je een waardering geeft voor de voorbeelden: deze zijn alleen bedoeld om duidelijker te maken aan welke concrete situaties je bij elke werksoort zou kunnen denken.

Soort werk

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

?

jongeren begeleiden (bijv. in een gezinsvervangend tehuis, in de crisisopvang, bij het zelfstandig leren wonen)

met je handen werken (bijv. bij een supermarkt, bij een tuincentrum, bij een verhuisbedrijf)

onderzoek verrichten op niet-exact gebied (bijv. op geschiedkundig, psychologisch of maatschappelijk terrein)

oplossingen bedenken voor maatschappelijke of economische problemen (bijv. werkloosheid, criminaliteit, immigratie)

nieuwe uitdagingen opzoeken (bijv. een avontuurlijke baan aannemen, in het buitenland gaan werken, een stuk oerwoud of poolgebied verkennen)

werkstukken maken over niet-exacte onderwerpen (bijv. voor geschiedenis, maatschappijleer, economie)

handelend optreden in risicovolle situaties (bijv. bij overvallen, branden, rellen)

reparaties verrichten (bijv. aan motorvoertuigen, computers, wasmachines)

je inzetten voor het welzijn van bepaalde groepen (bijv. verslaafden, vluchtelingen, bejaarden)

dingen op een overzichtelijke manier op papier zetten (bijv. inkomsten en uitgaven van een bedrijf, bezienswaardigheden in een stad, programma’s van een televisieomroep)

avontuurlijke dingen ondernemen (bijv. als bergbeklimmer, testpiloot of oorlogsverslaggever)

vragen van mensen beantwoorden (bijv. op een luchthaven, op een stad- of gemeentehuis, bij een helpdesk)

mensen bellen of mailen, met het doel iets te verkopen (bijv. voor een verzekeringsmaatschappij, een energiebedrijf, een loterij)

precisiewerk leveren (bijv. keurig verzorgd typewerk op de computer, duidelijke overzichten van bedrijfsresultaten, heldere verslagen van vergaderingen)

allerlei dingen regelen (voor bijv. tentoonstellingen, sportdagen, festivals)

werkstukken maken over exacte onderwerpen (bijv. voor natuurkunde, scheikunde, biologie)

dienstverlenend werk verrichten (bijv. in een restaurant, bij de klantenservice van een warenhuis, in een hotel)

mensen adviezen geven (bijv. over het kopen van een woning, het vinden van een baan, het kiezen van een opleiding)

je ideeën of gevoelens op een kunstzinnige manier weergeven (bijv. in tekeningen, op het toneel, in de muziek)

technische verbeteringen bedenken (voor bijv. waterzuivering, ruimtevaart, computerprogramma's)

activiteiten organiseren voor een bedrijf (bijv. reclamecampagnes, studiedagen, personeelsuitjes)

psychologische of maatschappelijke verschijnselen bestuderen (bijv. stress, verslaving, discriminatie)

artikelen lezen over exacte onderwerpen (bijv. over vorderingen in de medische wetenschap, de techniek, het ruimteonderzoek)

mensen medisch verzorgen en begeleiden (bijv. in een gezondheidscentrum, in een ziekenhuis, in een praktijk voor fysiotherapie)

mensen informatie geven (bijv. over woninginrichting, gezonde voeding, uiterlijke verzorging)

ordenen en sorteren (soort bij soort plaatsen) (bijv. post, kleding, boeken)

je fantasie gebruiken (bijv. bij het schrijven van verhalen, het inrichten van etalages, het maken van tekeningen)

natuurkundige of scheikundige verschijnselen bestuderen (bijv. magnetisme, kernfusie, broeikaseffect)

artikelen lezen over niet-exacte onderwerpen (bijv. archeologie, rechtspraak, filosofie)

werken met machines of andere apparatuur (bijv. in de wegenbouw, in een laboratorium, op een luchthaven)

kunstmanifestaties bezoeken of bijwonen (bijv. exposities in een museum, fototentoonstellingen, toneelstukken)

technische apparatuur in elkaar zetten (bijv. motoren, computers, geluidsapparatuur)

verantwoordelijkheid dragen voor de goede gang van zaken (bijv. in een hotel, op een kantoor, bij een krant)

"doe-werk" verrichten (bijv. bestellingen bezorgen, voertuigen besturen, spullen verhuizen)

bouwen (bijv. huizen, kantoorgebouwen, stadswijken)

klanten helpen (bijv. in een winkel, bij een bank, bij een reisbureau)

dingen controleren (bijv. belastingaangiften op fraude, levensmiddelen op verboden stoffen, juridische teksten op fouten)

buiten bezig zijn (bijv. planten verzorgen, tuinen opknappen, dieren verzorgen)

onderzoek verrichten op exact gebied (bijv. op het gebied van vliegtuigbouw, bodemgesteenten, energiebronnen)

producten maken (bijv. levensmiddelen, kleding, gebruiksvoorwerpen)

mooie dingen maken (bijv. sieraden, modieuze kleding, cadeauartikelen)

hulpverlenend werk verrichten (bijv. in de gezinszorg, voor het Rode Kruis, in het maatschappelijk werk)

leiding geven (bijv. aan een afdeling van een bedrijf, aan een basisschool, aan een jongerenorganisatie)

technische klussen uitvoeren (bijv. elektriciteit aanleggen, cv installeren, timmerwerk verrichten)

in huis werkzaamheden verrichten (bijv. schilderen en behangen, koken, vloerbedekking leggen)

ontwerpen maken (bijv. voor posters, interieurs, meubels)

administratief werk verrichten (bijv. bij een bank, op een kantoor, in een medisch centrum)

een eigen bedrijf beginnen (bijv. een winkel, een restaurant, een reclamebureau)

je eigen grenzen verkennen (bijv. bij de mariniers, in extreme weersomstandigheden, in survivaltochten)

mensen met een handicap helpen (bijv. als doventolk, als ergotherapeut, als logopedist)


Onderdeel B: werkterreinen

Geef van alle werkterreinen aan hoe aantrekkelijk het je lijkt om daarin werkzaam te zijn.

Werkterreinen

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

?

bij een webwinkel

bij een softwarebedrijf

in de natuurkunde

in een filmstudio

in de industriële vormgeving (het ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, zoals lampen, tassen, auto’s, enz.)

in de kraamverzorging

in de planologie (de indeling/inrichting van gebieden)

bij een bouwbedrijf

in een winkel

in de hulpverlening

bij een reclamebureau (als tekenaar)

op zee

bij een drukkerij

op een agrarisch bedrijf

in een ziekenhuis

in een garagebedrijf

op een sportschool

bij een school

in de archeologie

op een accountantskantoor

bij een reclamebureau (als tekstschrijver)

bij de VVV (in een informatiecentrum voor toeristen)

bij een bank

op een weerstation

op een muziekschool

in een fotostudio

in een kledingwinkel

in een theater (bijv. in toneel- of dansvoorstellingen)

bij een rechtbank

in de theologie (studie van godsdienst of godsdiensten)

bij de landmacht

bij een architectenbureau

in een galerie (tentoonstellings- en verkoopruimte voor kunst)

in het chemisch onderzoek

bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (voor het omzetten van onderzoeksresultaten in grafieken en tabellen)

in een huisartsenpraktijk

in een verpleeghuis

in de literatuur (het schrijven van verhalen, gedichten, enz.)

in een museum

op een luchthaven

in de psychologie

bij een ICT helpdesk

in een schoonheidssalon

bij een grafisch ontwerpbureau (voor het ontwerpen van posters, flyers, visitekaartjes, enz.)

bij de GGZ (geestelijke gezondheidszorg)

bij de politie

in een restaurant

bij de luchtmacht

in het maatschappelijk werk

bij een historisch museum

bij het TNO (toegepast natuurkundig onderzoek naar bijv. nieuwe materialen en apparatuur)

bij een uitgeverij van romans en verhalen

op het kantoor van een transportbedrijf

bij het UWV (om mensen te helpen bij het vinden van een baan)

bij een cateringbedrijf of partyservice (voor het leveren van maaltijden, hapjes, enz.)

bij de redactie van een tijdschrift/magazine

in een laboratorium

in de woninginrichting

op een advocatenkantoor

op de administratie van een bedrijf

bij een sportclub of -vereniging

bij Staatsbosbeheer

in het bodemonderzoek (naar ontstaan en samenstelling van aardlagen)

bij een vertaalbureau

bij een attractiepark (bijv. de Efteling)

bij een vereniging voor natuur- of milieubescherming

bij een jongerencentrum (voor het organiseren van allerlei activiteiten)

in een kerk, moskee, of ander godsdienstig centrum

in een kapsalon

in de voedselproductie

op de afdeling verkoop van een bedrijf

in de staalindustrie

bij een tuincentrum

in de binnenhuisarchitectuur

bij een modeontwerpbureau

bij een toneelgezelschap

bij een evenementenbureau (voor de organisatie van beurzen, festivals, concerten, enz.)

in je eigen teken- of schilderatelier

bij de nieuwsredactie van een televisieomroep of website

bij een elektriciteitsbedrijf

in een dierentuin

in een hotel

in de elektronica

in de leerlingbegeleiding

bij een stedenbouwkundig adviesbureau

bij een taleninstituut (voor het geven van talencursussen)

in een dierenasiel of dierenpension

op een kantoor

in de wiskunde

in een band of orkest

bij een krant

bij een reisbureau

bij de marine

bij een edelsmid (voor het maken van sieraden)


Onderdeel C: activiteiten

Geef van alle activiteiten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.

Activiteiten

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

?

als groepsleider in een gezinsvervangend tehuis werken

voedingsadviezen geven aan sportmensen, bejaarden, enz.

zieke dieren verzorgen en vervoeren bij de dierenambulance

onderzoek doen naar toepassingsmogelijkheden van laser, nanotechnologie en andere natuurkundige ontdekkingen

kansberekeningen maken

mensen weer leren lopen na een verkeersongeval

medewerking verlenen aan godsdienstige bijeenkomsten

andere talen spreken en schrijven

Rechtszaken tegen verdachten voorbereiden

elektriciteit aanleggen

patiënten onderzoeken en behandelen

meewerken aan de bescherming van bedreigde planten en dieren

plannen maken voor de ligging van nieuwe woonwijken en industriegebieden

buitenlanders helpen bij het inburgeren in ons land

auto’s repareren

op een containerschip werken

schepen bouwen en onderhouden

programmeren (computerprogramma’s maken)

economische of technische vraagstukken oplossen met behulp van wiskundige formules

acteren in films

kunstvoorwerpen uit vroegere culturen opgraven en bestuderen

een eigen bedrijf of winkel hebben

werken in de wegenbouw

activiteiten organiseren in een vakantiecentrum

jongeren begeleiden bij het vinden van een passende opleiding

vrachtvliegtuigen besturen

gasten bedienen in een restaurant

kunstvoorwerpen uitzoeken voor pleinen, openbare gebouwen, enz.

producten verkopen

de criminaliteit bestrijden

sporttoernooien organiseren

gebruiks- en siervoorwerpen maken van glas of metaal

bacteriën onderzoeken in een laboratorium

gymnastieklessen geven

kleding maken

vracht vervoeren per schip over rivieren en kanalen

als tolk werken

beoefenaars van verschillende sporten trainen

vliegtuigen onderhouden en repareren

bouwtekeningen maken voor huizen en andere gebouwen

als kok in een restaurant werken

festivals en andere evenementen organiseren

vrachtvervoer voor schepen of vliegtuigen regelen

een dierenarts of veearts assisteren

onderzoek doen naar natuurkundige verschijnselen in het heelal (kosmische straling, zwaartekracht, enz.)

leerstof van een bepaald vak aan kinderen uitleggen

van alles regelen voor groepen toeristen in het buitenland

portretfoto's en fotoreportages maken als fotograaf

mensen informeren over vakantiemogelijkheden en reizen

de vrede handhaven in oorlogsgebieden binnen een VN-vredesmacht

etalages inrichten

zorgen dat alles in een hotel (maaltijden, schoonmaak, enz.) goed geregeld is

onderzoeken of mensen of bedrijven in strijd met de wet gehandeld hebben

je verdiepen in de bijbel, koran, of andere godsdienstige werken

gebruiksvoorwerpen uit vroegere eeuwen opgraven en bestuderen

personeelsfeesten en personeelsuitjes organiseren

kleding verkopen

motoren en machines ontwerpen

onderzoek doen naar menselijke emoties (angst, boosheid, enz.)

woningen (ver)bouwen

klanten helpen in een bibliotheek of informatiecentrum

reclamespotjes maken voor bedrijven of instellingen

patiënten thuis medisch verzorgen

mensen met een handicap verzorgen

centrale verwarming installeren

muziek bedenken bij songteksten of gedichten

dieren verzorgen op een boerderij

mensen met verslavingsproblemen opvangen en begeleiden

onderwerpen uit de middeleeuwen bestuderen

zingen

met mensen praten over dingen die met godsdienst en geloof te maken hebben

onderzoek doen naar planten en dieren in de natuur

brochures en reclamefolders vorm geven

als systeembeheerder het computernetwerk van een bedrijf opzetten en onderhouden

onderzoek doen naar de kleinste deeltjes in de natuurkunde

zorgen dat winkelvoorraden in orde zijn

recensies (beoordelingen) van nieuwe romans en verhalenbundels schrijven voor een krant, tijdschrift of website

onderzoek doen naar allerlei vormen van menselijk gedrag (agressie, verliefdheid, verslaving, enz.)

videofilmpjes maken

in musicals of cabaretvoorstellingen spelen

nieuwe consumentenelektronica ontwikkelen (laptops, smartphones, digitale camera’s, enz.)

kleding inkopen voor een kledingzaak

nieuwe televisieprogramma’s bedenken of produceren

dames, heren en kinderen knippen

mensen interviewen

computers en tv’s repareren

groepen toeristen rondleiden als gids

mensen verdedigen die van een misdrijf beschuldigd zijn

orders (bestellingen) voor een bedrijf afhandelen

bijwerklessen geven aan kinderen met achterstanden

de zeebodem en oceaanstromingen onderzoeken

meubels ontwerpen en maken

de boekhouding van bedrijven verzorgen

klanten helpen bij een bank

ontwerpen maken voor de inrichting van woningen, kantoren, scholen, enz.

patiënten in een ziekenhuis verzorgen

mensen of landschappen tekenen of schilderen

werken in je eigen eetcafé

plannen en werktekeningen voor stadsvernieuwing maken

de geschiedenis van Nederland van de laatste vijftig jaar bestuderen

wiskundige kennis toepassen in de informatica

films of toneelstukken regisseren

ringen, armbanden en kettingen maken

de huid van cliënten verzorgen en behandelen

scheikundige proeven doen

aardbevingen en vulkaanuitbarstingen registreren en onderzoeken

mooi verzorgde websites voor bedrijven maken

onderzoeken waar nieuwe wegen, kruispunten, rotondes, enz. het best aangelegd kunnen worden

maaltijden bereiden

groenten en fruit verbouwen

je verdiepen in taal, gewoontes en gebruiken van mensen in andere landen

verhalen schrijven

artikelen schrijven voor een krant, tijdschrift of website

werken als telefonisch verkoper of vertegenwoordiger

een natuurgebied beheren en onderhouden

psychologische tests afnemen en bespreken

Nederlandse en buitenlandse romans lezen

tekeningen maken voor posters en flyers

boeken, tijdschriften en kranten drukken

lesgeven

apps en games ontwerpen

als vlieginstructeur werken

tekeningen voor boeken of tijdschriften maken

hypotheekadviezen geven

onderzoeken of nieuwsfeiten echt kloppen

reclameteksten voor een bedrijf schrijven

bedrijven financiële adviezen geven

de teksten voor de website van een bedrijf of instelling verzorgen

planten en bomen kweken

een muziekinstrument bespelen

met stadsbewoners praten over verbeteringen in hun wijk

gebouwen inrichten (gordijnen, vloerbedekking, verlichting, enz. aanbrengen)

adviezen geven over het gebruik van cosmetica (schoonheidsmiddelen)

tentoonstellingen in een museum organiseren

onderzoek doen naar klimaatverandering

mensen begeleiden bij relatie- of opvoedingsproblemen

vee houden

ziekten vaststellen en geneeswijzen bepalen

de orde handhaven waar dat nodig is

de samenstelling en eigenschappen van chemische stoffen onderzoeken

brieven, verslagen en notulen typen op de computer


Hieronder staan nog een paar algemene vragen. Deze zijn nodig om het rapport nauwkeuriger te kunnen opstellen.

Geef verder je juiste email adres. Dit email adres wordt alleen gebruikt om je persoonlijk rapport- en betalingscodescodes toe te sturen.


Wat is je geslacht ?Je leeftijd ?Wat is je hoogst voltooide opleiding
of met welke opleiding ben je nu bezig ?

Wat is je huidige functie/beroep?
(volg je nog een opleiding vul dan student of scholier in):

Het licentie E-mail adres:

Je volledige naam (voor rapport identificatie):

Je eigen email adres:

Afdeling of klas: