Identitest

De IdentiTest is de meest gedetailleerde interessetest van Nederland. Na het maken van de test heb je niet alleen een overzicht van erg veel sectoren (interessegebieden) waarvoor je wel/geen belangstelling hebt, maar je krijgt ook te zien bij welk persoonlijkheidstype je hoort, en welke soorten werk voor jou waarschijnlijk interessant zijn.

Het komt erop neer dat je straks niet alleen weet welke opleidingen en beroepen je wel aanspreken, maar ook waarom dit zo is (omdat mensen van een bepaald type nu eenmaal voorkeuren hebben voor bepaalde werkzaamheden).

Je kunt deze test maken omdat je nog helemaal geen toekomstplannen hebt, maar ook als heroriŽntatie, of als een laatste "controlepost", om er zeker van te zijn dat je geen interessante mogelijkheden over het hoofd hebt gezien.

Omdat de test erg gedetailleerd is, moet je er wel even de tijd voor nemen: er zijn drie onderdelen, met respectievelijk 50, 94 en 141 vragen. Het maken van de totale test neemt ongeveer een half uur in beslag.

N.B. 1: Maak de test rustig, geconcentreerd, en zonder bemoeienis van anderen. Hoe serieuzer je werkt, hoe betrouwbaarder het eindresultaat is!

N.B. 2: Ga bij het maken van de test niet uit van ťťn toekomstwens die voor jou eigenlijk al vast ligt, maar stel je open voor alle activiteiten, en geef ze een eerlijke waardering. Als je dat niet doet, heeft de test geen zin, en doe je jezelf tekort.

N.B. 3: Deze test zegt alleen iets over je interesses, en niets over je capaciteiten.

Let op: Dit is de zogenaamde licentieversie. Maak deze alleen als je een zogenaamd licentie emailadres hebt ontvangen van je licentiehouder (decaan, loopbaanbegeleider, werkgever etc.) Vul minimaal het juiste licentie emailadres in en je volledige naam.


Onderdeel A: werksoorten

Geef van alle werksoorten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.
Het is dus niet de bedoeling dat je een waardering geeft voor de voorbeelden: deze zijn alleen bedoeld om duidelijker te maken aan welke concrete situaties je bij elke werksoort zou kunnen denken.

Soort werk

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

mooie dingen maken (bijv. sieraden, modieuze kleding, cadeauartikelen)

verantwoordelijkheid dragen voor de goede gang van zaken (bijv. in een hotel, op een kantoor, bij een krant)

leiding geven (bijv. aan een afdeling van een bedrijf, aan een politieke partij, aan een jongerenorganisatie)

mensen medisch verzorgen en begeleiden (bijv. in een gezondheidscentrum, in een ziekenhuis, in een praktijk voor fysiotherapie)

ordenen en sorteren (soort bij soort plaatsen) (bijv. post, cdís, boeken)

mensen adviezen geven (bijv. over het kopen van een woning, het vinden van een baan, het kiezen van een opleiding)

mensen benaderen met het doel om iets te verkopen (bijv. als vertegenwoordiger, telefonisch verkoper, verzekeringsagent)

jongeren begeleiden (bijv. in een gezinsvervangend tehuis, in de crisisopvang, bij het zelfstandig leren wonen)

buiten bezig zijn (bijv. planten verzorgen, tuinen opknappen, dieren verzorgen)

werken met machines of andere apparatuur (bijv. in de wegenbouw, in een laboratorium, op een luchthaven)

je ideeŽn of gevoelens op een kunstzinnige manier weergeven (bijv. in tekeningen, op het toneel, in de muziek)

hulpverlenend werk verrichten (bijv. in de gezinszorg, bij de kindertelefoon, in een therapeutisch centrum)

technische verbeteringen bedenken (voor bijv. waterzuivering, ruimtevaart, computerprogramma's)

dingen controleren (bijv. belastingaangiften op fraude, levensmiddelen op verboden stoffen, juridische teksten op fouten)

ontwerpen maken (bijv. voor posters, interieurs, meubels)

administratief werk verrichten (bijv. bij een bank, op een kantoor, in een medisch centrum)

je fantasie gebruiken (bijv. bij het schrijven van verhalen, het inrichten van etalages, het maken van tekeningen)

in huis werkzaamheden verrichten (bijv. schilderen en behangen, koken, vloerbedekking leggen)

artikelen lezen over niet-exacte onderwerpen (bijv. archeologie, rechtspraak, filosofie)

onderzoek verrichten op exact gebied (bijv. op het gebied van vliegtuigbouw, bodemgesteenten, energiebronnen)

allerlei dingen regelen (voor bijv. tentoonstellingen, sportdagen, congressen)

oplossingen bedenken voor maatschappelijke of economische problemen (bijv. werkloosheid, criminaliteit, immigratie)

dienstverlenend werk verrichten (bijv. in een restaurant, bij de klantenservice van een warenhuis, in een hotel)

onderzoek verrichten op niet-exact gebied (bijv. op geschiedkundig, psychologisch of maatschappelijk terrein)

psychologische of maatschappelijke verschijnselen bestuderen (bijv. stress, verslaving, discriminatie)

je inzetten voor het welzijn van bepaalde groepen (bijv. verslaafden, vluchtelingen, mensen in Derde Wereldlanden)

dingen op een overzichtelijke manier op papier zetten (bijv. inkomsten en uitgaven van een bedrijf, bezienswaardigheden in een stad, programmaís van een televisieomroep)

avontuurlijke dingen ondernemen (bijv. als bergbeklimmer, testpiloot of oorlogsverslaggever)

je eigen grenzen verkennen (bijv. bij de mariniers, in extreme weersomstandigheden, in survivaltochten)

technische apparatuur in elkaar zetten (bijv. motoren, computers, geluidsapparatuur)

reparaties verrichten (bijv. aan motorvoertuigen, computers, wasmachines)

handelend optreden in risicovolle situaties (bijv. bij overvallen, branden, rellen)

klanten helpen (bijv. in een winkel, bij een bank, bij een reisbureau)

precisiewerk leveren (bijv. keurig verzorgd typewerk op de computer, duidelijke overzichten van bedrijfsresultaten, heldere verslagen van vergaderingen)

werkstukken maken over niet-exacte onderwerpen (bijv. voor geschiedenis, maatschappijleer, economie)

nieuwe uitdagingen opzoeken (bijv. een avontuurlijke baan aannemen, in het buitenland gaan werken, een stuk oerwoud of poolgebied verkennen)

kunstmanifestaties bezoeken of bijwonen (bijv. exposities in een museum, fototentoonstellingen, toneelstukken)

producten maken (bijv. levensmiddelen, kleding, gebruiksvoorwerpen)

werkstukken maken over exacte onderwerpen (bijv. voor natuurkunde, scheikunde, biologie)

activiteiten organiseren voor een bedrijf (bijv. reclamecampagnes, studiedagen, personeelsuitjes)

natuurkundige of scheikundige verschijnselen bestuderen (bijv. magnetisme, kernfusie, broeikaseffect)

mensen met een handicap helpen (bijv. als doventolk, als ergotherapeut, als logopedist)

bouwen (bijv. huizen, kantoorgebouwen, stadswijken)

vragen van mensen beantwoorden (bijv. op een luchthaven, op een stad- of gemeentehuis, bij een helpdesk)

technische klussen uitvoeren (bijv. elektriciteit aanleggen, cv installeren, timmerwerk verrichten)

artikelen lezen over exacte onderwerpen (bijv. over vorderingen in de medische wetenschap, de techniek, het ruimteonderzoek)

een eigen bedrijf beginnen (bijv. een winkel, een restaurant, een reclamebureau)

"doe-werk" verrichten (bijv. bestellingen bezorgen, voertuigen besturen, spullen verhuizen)

mensen informatie geven (bijv. over woninginrichting, gezonde voeding, uiterlijke verzorging)

met je handen werken (bijv. bij een supermarkt, bij een tuincentrum, bij een verhuisbedrijf)


Onderdeel B: werkterreinen

Geef van alle werkterreinen aan hoe aantrekkelijk het je lijkt om daarin werkzaam te zijn.

Werkterreinen

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

in een huisartsenpraktijk

op een luchthaven

bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (oorlogsarchieven)

bij een historisch museum

bij een bouwbedrijf

bij een softwarebedrijf

bij Staatsbosbeheer

bij een uitgeverij van romans en verhalen

in een staalfabriek

in een garagebedrijf

op een VVV-kantoor

op een weerstation

bij de politie

in het chemisch onderzoek

in een fotozaak

bij een cateringbedrijf of partyservice (voor het leveren van maaltijden, hapjes, enz.)

bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (voor het omzetten van onderzoeksresultaten in grafieken en tabellen)

in een bedrijfslaboratorium

in een museum

in de woninginrichting

op een accountantskantoor

in de industriŽle vormgeving (het ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, zoals lampen, tassen, autoís, enz.)

bij een rechtbank

bij de luchtmacht

bij een architectenbureau

in de natuurkunde

op zee

bij een vereniging voor natuur- of milieubescherming

bij een sportclub of -vereniging

in de voedselproductie

in de elektronica

in een galerie (tentoonstellings- en verkoopruimte voor kunst)

op een muziekschool

bij een edelsmid (voor het maken van sieraden)

in de kraamverzorging

bij een school

in een verpleeg- of verzorgingstehuis

op het kantoor van een transportbedrijf

in de leerlingbegeleiding

in een band of orkest

in een kapsalon

bij een drukkerij

in het bodemonderzoek (naar ontstaan en samenstelling van aardlagen)

bij een toneelgezelschap

bij een krant

bij een vertaalbureau

in een winkel

bij een reclamebureau (als tekenaar)

in de psychologie

bij een attractiepark (bijv. de Efteling)

bij de marine

bij een bank

in een schoonheidssalon

in de pedagogiek (opvoedkunde)

in een ziekenhuis

bij het TNO (toegepast natuurkundig onderzoek naar bijv. nieuwe materialen en apparatuur)

bij de redactie van een tijdschrift of televisieprogramma

bij een webwinkel

op kantoor

bij een jongerencentrum (voor het organiseren van allerlei activiteiten)

op een sportschool

bij een reisbureau

bij de landmacht

in een restaurant

in een dierenasiel of dierenpension

bij een tuincentrum

in de literatuur

in een teken- of schilderatelier

op een agrarisch bedrijf

in een kerk, moskee, of ander godsdienstig centrum

bij een modeontwerpbureau

bij een elektriciteitsbedrijf

bij een grafisch ontwerpbureau

in de wiskunde

in een theater (bijv. in toneel- of dansvoorstellingen)

bij een reclamebureau (als tekstschrijver)

bij een evenementenbureau (voor de organisatie van beurzen, festivals, concerten, enz.)

op een advocatenkantoor

bij een stedenbouwkundig adviesbureau

in de binnenhuisarchitectuur

in een dierentuin

in de planologie (ruimtelijke ordening: indeling/inrichting van gebieden)

bij een ICT adviesbureau

op de administratie van een bedrijf

in een hotel

in een kledingwinkel

in de theologie (studie van godsdienst of godsdiensten)

in de hulpverlening

bij een taleninstituut (voor het geven van talencursussen)

op de afdeling verkoop van een bedrijf

in het maatschappelijk werk

bij een arbeids-, of loopbaanbegeleidingsbureau (mensen helpen aan een (betere) baan)

bij de nieuwsredactie van een televisieomroep

in de fotografie


Onderdeel C: activiteiten

Geef van alle activiteiten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.

Activiteiten

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

in musicals of cabaretvoorstellingen spelen

bacteriŽn onderzoeken in een laboratorium

onderzoek doen naar menselijke emoties (angst, boosheid, enz.)

als groepsleider in een gezinsvervangend tehuis werken

planten en bomen kweken

lesgeven

de orde handhaven waar dat nodig is

als vlieginstructeur werken

meewerken aan de bescherming van bedreigde planten en dieren

kunstvoorwerpen uitzoeken voor pleinen, openbare gebouwen, enz.

ziekten vaststellen en geneeswijzen bepalen

nieuwe televisieprogrammaís bedenken of produceren

de boekhouding van bedrijven verzorgen

geluidsapparatuur en tv's repareren

medewerking verlenen aan godsdienstige bijeenkomsten

de geschiedenis van Nederland van de laatste vijftig jaar bestuderen

bedrijven financiŽle adviezen geven

tekeningen maken voor posters en flyers

de tekst en vormgeving van websites verzorgen

mensen verdedigen die van een misdrijf beschuldigd zijn

dieren verzorgen op een boerderij

je verdiepen in taal, gewoontes en gebruiken van mensen in andere landen

timmeren en metselen

met een filmcamera werken

zorgen dat een hotel er goed verzorgd en gezellig uitziet

mensen of landschappen tekenen of schilderen

zorgen dat alle voorzieningen in een hotel (maaltijden, schoonmaak, enz.) goed geregeld zijn

economische of technische vraagstukken oplossen met behulp van wiskunde

een actualiteitenrubriek voor radio of tv verzorgen

zieke dieren verzorgen en vervoeren bij de dierenambulance

met mensen praten over dingen die met godsdienst en geloof te maken hebben

als tolk werken

vrachten over zee vervoeren

vrachtvervoer voor schepen of vliegtuigen regelen

websites maken voor bedrijven

een muziekinstrument bespelen

orders (bestellingen) voor een bedrijf afhandelen

beoefenaars van verschillende sporten trainen

autoís repareren

groepen toeristen rondleiden

schepen bouwen en onderhouden

de inhoud van een tijdschrift bepalen

als kok in een restaurant werken

het gedrag van dieren in de natuur observeren

boeken, tijdschriften en kranten maken

als systeembeheerder het computernetwerk van een bedrijf opzetten en onderhouden

de huid van cliŽnten verzorgen en behandelen

portretfoto's en fotoreportages maken als fotograaf

een dierenarts of veearts assisteren

met stadsbewoners praten over verbeteringen in hun wijk

kleding verkopen

ringen, armbanden en kettingen maken

van alles regelen voor groepen toeristen in het buitenland

de vrede handhaven in oorlogsgebieden binnen een VN-leger

personeelsfeesten en personeelsuitjes organiseren

mensen met een handicap verzorgen

onderwerpen uit de middeleeuwen bestuderen

mensen informeren over vakantiemogelijkheden en reizen

voedingsadviezen geven aan sportmensen, bejaarden, enz.

brieven, verslagen, enz. typen op de computer

mensen interviewen

mensen weer leren lopen na een verkeersongeval

relatiegeschenken bedenken en ontwerpen voor bedrijven

films of toneelstukken regisseren

acteren in films

zorgen voor tijdige leveranties van groothandels aan winkels

scheikundige proeven doen

kleding maken

patiŽnten in een ziekenhuis verzorgen

vliegtuigen onderhouden en repareren

elektriciteit aanleggen

tentoonstellingen in een museum organiseren

vee houden

vorm, indeling, lettertype, enz. bepalen van teksten en advertenties in kranten, tijdschriften en brochures

groenten en fruit verbouwen

onderzoeken of mensen of bedrijven in strijd met de wet gehandeld hebben

onderzoek doen naar natuurkundige verschijnselen in het heelal (kosmische straling, gewichtloosheid, enz.)

computergames ontwikkelen

de zeebodem en oceaanstromingen onderzoeken

tournees en optredens van artiesten organiseren

meubels ontwerpen en maken

bijwerklessen geven aan kinderen met achterstanden

werken als telefonisch verkoper of vertegenwoordiger

mensen begeleiden bij relatie- of opvoedingsproblemen

onderzoek doen naar toepassingsmogelijkheden van laser, nanotechnologie en andere natuurkundige ontdekkingen

onderzoek doen naar allerlei vormen van menselijk gedrag (agressie, verliefdheid, verslaving, enz.)

littekens onzichtbaar maken

mensen met verslavingsproblemen opvangen en begeleiden

Rechtszaken tegen verdachten voorbereiden

ontwerpen maken voor de inrichting van woningen, kantoren, scholen, enz.

sporttoernooien organiseren

plannen en werktekeningen voor stadsvernieuwing maken

je verdiepen in de bijbel, koran, of andere godsdienstige werken

tekeningen voor boeken of tijdschriften maken

muziek bedenken bij songteksten of gedichten

aardbevingen en vulkaanuitbarstingen registreren en onderzoeken

Nederlandse en buitenlandse romans lezen

buitenlanders helpen bij het inburgeren in ons land

etalages inrichten

maaltijden bereiden

een bos of natuurgebied beheren en onderhouden

centrale verwarming installeren

plannen maken voor de ligging van nieuwe woonwijken en industriegebieden

verhalen schrijven

patiŽnten onderzoeken en behandelen

kunstvoorwerpen uit vroegere culturen opgraven en bestuderen

andere talen spreken en schrijven

artikelen schrijven voor een krant of tijdschrift

onderzoeken waar jongeren in een probleemwijk behoefte aan hebben

recensies (beoordelingen) van nieuwe romans en verhalenbundels schrijven voor een krant of tijdschrift

patiŽnten thuis medisch verzorgen

berekenen welke hypotheken het gunstigst zijn voor bedrijven of particulieren

wiskundige kennis toepassen in de informatica

tunnels en bruggen ontwerpen

psychologische tests afnemen en bespreken

onderzoek doen naar klimaatverandering

gebruiksvoorwerpen uit vroegere eeuwen opgraven en bestuderen

films, animaties of reclamespotjes maken voor bedrijven of instellingen

klanten helpen bij een bank

leerstof van een bepaald vak aan kinderen uitleggen

gebouwen inrichten (gordijnen, vloerbedekking, verlichting, enz. aanbrengen)

zingen

adviezen geven over het gebruik van cosmetica (schoonheidsmiddelen)

vrachtvliegtuigen besturen

bouwtekeningen maken voor huizen en andere gebouwen

klanten helpen in een bibliotheek of informatiecentrum

een eigen bedrijf of winkel hebben

motoren en machines ontwerpen

vracht vervoeren per schip over rivieren en kanalen

gasten bedienen in een restaurant

kansberekeningen maken

de lay-out van brochures en reclamefolders verzorgen

onderzoek doen naar de kleinste deeltjes in de natuurkunde

onderzoeken waar nieuwe wegen, kruispunten, rotondes, enz. het best aangelegd kunnen worden

de criminaliteit bestrijden

kleding inkopen voor een kledingzaak

de samenstelling en eigenschappen van chemische stoffen onderzoeken

beurzen en andere evenementen organiseren

producten verkopen

nieuwe consumentenelektronica ontwikkelen (computers, geluidsapparatuur, enz.)

gymnastieklessen geven


Hieronder staan nog een paar algemene vragen. Deze zijn nodig om het rapport nauwkeuriger te kunnen opstellen.

Geef verder je juiste email adres. Dit email adres wordt alleen gebruikt om je persoonlijk rapport- en betalingscodescodes toe te sturen.


Wat is je geslacht ?Je leeftijd ?Wat is je hoogst voltooide opleiding
of met welke opleiding ben je nu bezig ?

Wat is je huidige functie/beroep?
(volg je nog een opleiding vul dan student of scholier in):

Het licentie E-mail adres:

Je volledige naam (voor rapport identificatie):

Je eigen email adres:

Afdeling of klas: