Identitest

De IdentiTest is de meest gedetailleerde interessetest van Nederland. Na het maken van de test heb je niet alleen een overzicht van erg veel sectoren (interessegebieden) waarvoor je wel/geen belangstelling hebt, maar je krijgt ook te zien bij welk persoonlijkheidstype je hoort, en welke soorten werk voor jou waarschijnlijk interessant zijn.

Het komt erop neer dat je straks niet alleen weet welke opleidingen en beroepen je wel aanspreken, maar ook waarom dit zo is (omdat mensen van een bepaald type nu eenmaal voorkeuren hebben voor bepaalde werkzaamheden).

Je kunt deze test maken omdat je nog helemaal geen toekomstplannen hebt, maar ook als heroriëntatie, of als een laatste "controlepost", om er zeker van te zijn dat je geen interessante mogelijkheden over het hoofd hebt gezien.

Omdat de test erg gedetailleerd is, moet je er wel even de tijd voor nemen: er zijn drie onderdelen, met respectievelijk 50, 94 en 141 vragen. Het maken van de totale test neemt ongeveer een half uur in beslag.

N.B. 1: Maak de test rustig, geconcentreerd, en zonder bemoeienis van anderen. Hoe serieuzer je werkt, hoe betrouwbaarder het eindresultaat is!

N.B. 2: Ga bij het maken van de test niet uit van één toekomstwens die voor jou eigenlijk al vast ligt, maar stel je open voor alle activiteiten, en geef ze een eerlijke waardering. Als je dat niet doet, heeft de test geen zin, en doe je jezelf tekort.

N.B. 3: Deze test zegt alleen iets over je interesses, en niets over je capaciteiten.

Let op: Dit is de zogenaamde licentieversie. Maak deze alleen als je een zogenaamd licentie emailadres hebt ontvangen van je licentiehouder (decaan, loopbaanbegeleider, werkgever etc.) Vul minimaal het juiste licentie emailadres in en je volledige naam.


Onderdeel A: werksoorten

Geef van alle werksoorten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.
Het is dus niet de bedoeling dat je een waardering geeft voor de voorbeelden: deze zijn alleen bedoeld om duidelijker te maken aan welke concrete situaties je bij elke werksoort zou kunnen denken.

Soort werk

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

?

mensen informatie geven (bijv. over woninginrichting, gezonde voeding, uiterlijke verzorging)

onderzoek verrichten op niet-exact gebied (bijv. op geschiedkundig, psychologisch of maatschappelijk terrein)

technische verbeteringen bedenken (voor bijv. waterzuivering, ruimtevaart, computerprogramma's)

"doe-werk" verrichten (bijv. bestellingen bezorgen, voertuigen besturen, spullen verhuizen)

allerlei dingen regelen (voor bijv. tentoonstellingen, sportdagen, festivals)

verantwoordelijkheid dragen voor de goede gang van zaken (bijv. in een hotel, op een kantoor, bij een krant)

precisiewerk leveren (bijv. keurig verzorgd typewerk op de computer, duidelijke overzichten van bedrijfsresultaten, heldere verslagen van vergaderingen)

ontwerpen maken (bijv. voor posters, interieurs, meubels)

mooie dingen maken (bijv. sieraden, modieuze kleding, cadeauartikelen)

technische klussen uitvoeren (bijv. elektriciteit aanleggen, cv installeren, timmerwerk verrichten)

hulpverlenend werk verrichten (bijv. in de gezinszorg, voor het Rode Kruis, in het maatschappelijk werk)

mensen adviezen geven (bijv. over het kopen van een woning, het vinden van een baan, het kiezen van een opleiding)

werkstukken maken over exacte onderwerpen (bijv. voor natuurkunde, scheikunde, biologie)

oplossingen bedenken voor maatschappelijke of economische problemen (bijv. werkloosheid, criminaliteit, immigratie)

dingen controleren (bijv. belastingaangiften op fraude, levensmiddelen op verboden stoffen, juridische teksten op fouten)

technische apparatuur in elkaar zetten (bijv. motoren, computers, geluidsapparatuur)

ordenen en sorteren (soort bij soort plaatsen) (bijv. post, kleding, boeken)

administratief werk verrichten (bijv. bij een bank, op een kantoor, in een medisch centrum)

nieuwe uitdagingen opzoeken (bijv. een avontuurlijke baan aannemen, in het buitenland gaan werken, een stuk oerwoud of poolgebied verkennen)

artikelen lezen over exacte onderwerpen (bijv. over vorderingen in de medische wetenschap, de techniek, het ruimteonderzoek)

jongeren begeleiden (bijv. in een gezinsvervangend tehuis, in de crisisopvang, bij het zelfstandig leren wonen)

dingen op een overzichtelijke manier op papier zetten (bijv. inkomsten en uitgaven van een bedrijf, bezienswaardigheden in een stad, programma’s van een televisieomroep)

je fantasie gebruiken (bijv. bij het schrijven van verhalen, het inrichten van etalages, het maken van tekeningen)

je ideeën of gevoelens op een kunstzinnige manier weergeven (bijv. in tekeningen, op het toneel, in de muziek)

je inzetten voor het welzijn van bepaalde groepen (bijv. verslaafden, vluchtelingen, bejaarden)

klanten helpen (bijv. in een winkel, bij een bank, bij een reisbureau)

kunstmanifestaties bezoeken of bijwonen (bijv. exposities in een museum, fototentoonstellingen, toneelstukken)

een eigen bedrijf beginnen (bijv. een winkel, een restaurant, een reclamebureau)

je eigen grenzen verkennen (bijv. bij de mariniers, in extreme weersomstandigheden, in survivaltochten)

handelend optreden in risicovolle situaties (bijv. bij overvallen, branden, rellen)

dienstverlenend werk verrichten (bijv. in een restaurant, bij de klantenservice van een warenhuis, in een hotel)

bouwen (bijv. huizen, kantoorgebouwen, stadswijken)

werken met machines of andere apparatuur (bijv. in de wegenbouw, in een laboratorium, op een luchthaven)

activiteiten organiseren voor een bedrijf (bijv. reclamecampagnes, studiedagen, personeelsuitjes)

mensen met een handicap helpen (bijv. als doventolk, als ergotherapeut, als logopedist)

buiten bezig zijn (bijv. planten verzorgen, tuinen opknappen, dieren verzorgen)

natuurkundige of scheikundige verschijnselen bestuderen (bijv. magnetisme, kernfusie, broeikaseffect)

psychologische of maatschappelijke verschijnselen bestuderen (bijv. stress, verslaving, discriminatie)

mensen medisch verzorgen en begeleiden (bijv. in een gezondheidscentrum, in een ziekenhuis, in een praktijk voor fysiotherapie)

met je handen werken (bijv. bij een supermarkt, bij een tuincentrum, bij een verhuisbedrijf)

avontuurlijke dingen ondernemen (bijv. als bergbeklimmer, testpiloot of oorlogsverslaggever)

werkstukken maken over niet-exacte onderwerpen (bijv. voor geschiedenis, maatschappijleer, economie)

producten maken (bijv. levensmiddelen, kleding, gebruiksvoorwerpen)

artikelen lezen over niet-exacte onderwerpen (bijv. archeologie, rechtspraak, filosofie)

mensen bellen of mailen, met het doel iets te verkopen (bijv. voor een verzekeringsmaatschappij, een energiebedrijf, een loterij)

in huis werkzaamheden verrichten (bijv. schilderen en behangen, koken, vloerbedekking leggen)

leiding geven (bijv. aan een afdeling van een bedrijf, aan een basisschool, aan een jongerenorganisatie)

reparaties verrichten (bijv. aan motorvoertuigen, computers, wasmachines)

vragen van mensen beantwoorden (bijv. op een luchthaven, op een stad- of gemeentehuis, bij een helpdesk)

onderzoek verrichten op exact gebied (bijv. op het gebied van vliegtuigbouw, bodemgesteenten, energiebronnen)


Onderdeel B: werkterreinen

Geef van alle werkterreinen aan hoe aantrekkelijk het je lijkt om daarin werkzaam te zijn.

Werkterreinen

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

?

in een kledingwinkel

bij de luchtmacht

bij een vertaalbureau

bij een reisbureau

bij de nieuwsredactie van een televisieomroep of website

in de voedselproductie

bij het TNO (toegepast natuurkundig onderzoek naar bijv. nieuwe materialen en apparatuur)

bij een ICT helpdesk

bij een stedenbouwkundig adviesbureau

op de administratie van een bedrijf

bij een cateringbedrijf of partyservice (voor het leveren van maaltijden, hapjes, enz.)

op een kantoor

op zee

bij een sportclub of -vereniging

bij de marine

in de theologie (studie van godsdienst of godsdiensten)

bij een reclamebureau (als tekstschrijver)

in een filmstudio

op een muziekschool

op een sportschool

bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (voor het omzetten van onderzoeksresultaten in grafieken en tabellen)

in het maatschappelijk werk

in een band of orkest

bij een reclamebureau (als tekenaar)

op een luchthaven

bij de redactie van een tijdschrift/magazine

in de hulpverlening

bij een taleninstituut (voor het geven van talencursussen)

bij de politie

bij een toneelgezelschap

in een winkel

bij een drukkerij

op een advocatenkantoor

bij een grafisch ontwerpbureau (voor het ontwerpen van posters, flyers, visitekaartjes, enz.)

bij de GGZ (geestelijke gezondheidszorg)

bij de VVV (in een informatiecentrum voor toeristen)

bij Staatsbosbeheer

bij een bank

bij een historisch museum

bij een edelsmid (voor het maken van sieraden)

in een galerie (tentoonstellings- en verkoopruimte voor kunst)

in het chemisch onderzoek

bij het UWV (om mensen te helpen bij het vinden van een baan)

in een restaurant

bij een webwinkel

in een museum

bij een architectenbureau

bij een evenementenbureau (voor de organisatie van beurzen, festivals, concerten, enz.)

op het kantoor van een transportbedrijf

bij een krant

in de binnenhuisarchitectuur

in een theater (bijv. in toneel- of dansvoorstellingen)

in een huisartsenpraktijk

in een ziekenhuis

bij een jongerencentrum (voor het organiseren van allerlei activiteiten)

bij een bouwbedrijf

op een agrarisch bedrijf

bij de landmacht

in een hotel

in een kapsalon

op de afdeling verkoop van een bedrijf

bij een school

in een laboratorium

in een fotostudio

in een dierentuin

in een garagebedrijf

bij een modeontwerpbureau

in de industriële vormgeving (het ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, zoals lampen, tassen, auto’s, enz.)

in de staalindustrie

bij een elektriciteitsbedrijf

bij een vereniging voor natuur- of milieubescherming

in een kerk, moskee, of ander godsdienstig centrum

bij een uitgeverij van romans en verhalen

in een verpleeghuis

bij een tuincentrum

in de wiskunde

in de planologie (de indeling/inrichting van gebieden)

in het bodemonderzoek (naar ontstaan en samenstelling van aardlagen)

in de literatuur (het schrijven van verhalen, gedichten, enz.)

bij een rechtbank

bij een softwarebedrijf

in de psychologie

in de natuurkunde

in een schoonheidssalon

in de kraamverzorging

in de elektronica

bij een attractiepark (bijv. de Efteling)

in de archeologie

op een accountantskantoor

in je eigen teken- of schilderatelier

in een dierenasiel of dierenpension

op een weerstation

in de leerlingbegeleiding

in de woninginrichting


Onderdeel C: activiteiten

Geef van alle activiteiten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.

Activiteiten

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

?

economische of technische vraagstukken oplossen met behulp van wiskundige formules

ontwerpen maken voor de inrichting van woningen, kantoren, scholen, enz.

zorgen dat winkelvoorraden in orde zijn

gebruiksvoorwerpen uit vroegere eeuwen opgraven en bestuderen

plannen maken voor de ligging van nieuwe woonwijken en industriegebieden

met mensen praten over dingen die met godsdienst en geloof te maken hebben

muziek bedenken bij songteksten of gedichten

de boekhouding van bedrijven verzorgen

onderzoeken of nieuwsfeiten echt kloppen

nieuwe televisieprogramma’s bedenken of produceren

werken in de wegenbouw

een eigen bedrijf of winkel hebben

patiënten onderzoeken en behandelen

mensen interviewen

plannen en werktekeningen voor stadsvernieuwing maken

aardbevingen en vulkaanuitbarstingen registreren en onderzoeken

computers en tv’s repareren

vee houden

mensen of landschappen tekenen of schilderen

mensen met een handicap verzorgen

kleding maken

de huid van cliënten verzorgen en behandelen

de samenstelling en eigenschappen van chemische stoffen onderzoeken

acteren in films

patiënten in een ziekenhuis verzorgen

gebouwen inrichten (gordijnen, vloerbedekking, verlichting, enz. aanbrengen)

recensies (beoordelingen) van nieuwe romans en verhalenbundels schrijven voor een krant, tijdschrift of website

tentoonstellingen in een museum organiseren

portretfoto's en fotoreportages maken als fotograaf

centrale verwarming installeren

Nederlandse en buitenlandse romans lezen

dieren verzorgen op een boerderij

onderzoek doen naar de kleinste deeltjes in de natuurkunde

activiteiten organiseren in een vakantiecentrum

motoren en machines ontwerpen

vrachtvervoer voor schepen of vliegtuigen regelen

de orde handhaven waar dat nodig is

je verdiepen in de bijbel, koran, of andere godsdienstige werken

tekeningen maken voor posters en flyers

programmeren (computerprogramma’s maken)

orders (bestellingen) voor een bedrijf afhandelen

mensen weer leren lopen na een verkeersongeval

de criminaliteit bestrijden

onderzoek doen naar natuurkundige verschijnselen in het heelal (kosmische straling, zwaartekracht, enz.)

gebruiks- en siervoorwerpen maken van glas of metaal

videofilmpjes maken

woningen (ver)bouwen

brieven, verslagen en notulen typen op de computer

nieuwe consumentenelektronica ontwikkelen (laptops, smartphones, digitale camera’s, enz.)

ringen, armbanden en kettingen maken

sporttoernooien organiseren

een natuurgebied beheren en onderhouden

hypotheekadviezen geven

mooi verzorgde websites voor bedrijven maken

op een containerschip werken

bijwerklessen geven aan kinderen met achterstanden

boeken, tijdschriften en kranten drukken

jongeren begeleiden bij het vinden van een passende opleiding

de zeebodem en oceaanstromingen onderzoeken

voedingsadviezen geven aan sportmensen, bejaarden, enz.

leerstof van een bepaald vak aan kinderen uitleggen

bedrijven financiële adviezen geven

medewerking verlenen aan godsdienstige bijeenkomsten

klanten helpen bij een bank

tekeningen voor boeken of tijdschriften maken

etalages inrichten

buitenlanders helpen bij het inburgeren in ons land

Rechtszaken tegen verdachten voorbereiden

zorgen dat alles in een hotel (maaltijden, schoonmaak, enz.) goed geregeld is

onderzoek doen naar planten en dieren in de natuur

gasten bedienen in een restaurant

onderzoek doen naar klimaatverandering

kleding verkopen

brochures en reclamefolders vorm geven

artikelen schrijven voor een krant, tijdschrift of website

de geschiedenis van Nederland van de laatste vijftig jaar bestuderen

werken in je eigen eetcafé

psychologische tests afnemen en bespreken

als systeembeheerder het computernetwerk van een bedrijf opzetten en onderhouden

bouwtekeningen maken voor huizen en andere gebouwen

planten en bomen kweken

apps en games ontwerpen

meewerken aan de bescherming van bedreigde planten en dieren

met stadsbewoners praten over verbeteringen in hun wijk

adviezen geven over het gebruik van cosmetica (schoonheidsmiddelen)

ziekten vaststellen en geneeswijzen bepalen

reclamespotjes maken voor bedrijven of instellingen

dames, heren en kinderen knippen

je verdiepen in taal, gewoontes en gebruiken van mensen in andere landen

onderzoek doen naar toepassingsmogelijkheden van laser, nanotechnologie en andere natuurkundige ontdekkingen

mensen informeren over vakantiemogelijkheden en reizen

als vlieginstructeur werken

van alles regelen voor groepen toeristen in het buitenland

kleding inkopen voor een kledingzaak

kunstvoorwerpen uit vroegere culturen opgraven en bestuderen

mensen begeleiden bij relatie- of opvoedingsproblemen

als kok in een restaurant werken

kunstvoorwerpen uitzoeken voor pleinen, openbare gebouwen, enz.

een muziekinstrument bespelen

de vrede handhaven in oorlogsgebieden binnen een VN-vredesmacht

meubels ontwerpen en maken

onderzoeken of mensen of bedrijven in strijd met de wet gehandeld hebben

onderzoeken waar nieuwe wegen, kruispunten, rotondes, enz. het best aangelegd kunnen worden

scheikundige proeven doen

patiënten thuis medisch verzorgen

personeelsfeesten en personeelsuitjes organiseren

vrachtvliegtuigen besturen

mensen met verslavingsproblemen opvangen en begeleiden

kansberekeningen maken

bacteriën onderzoeken in een laboratorium

zieke dieren verzorgen en vervoeren bij de dierenambulance

lesgeven

reclameteksten voor een bedrijf schrijven

werken als telefonisch verkoper of vertegenwoordiger

de teksten voor de website van een bedrijf of instelling verzorgen

gymnastieklessen geven

onderzoek doen naar menselijke emoties (angst, boosheid, enz.)

groenten en fruit verbouwen

auto’s repareren

zingen

producten verkopen

festivals en andere evenementen organiseren

als groepsleider in een gezinsvervangend tehuis werken

andere talen spreken en schrijven

een dierenarts of veearts assisteren

klanten helpen in een bibliotheek of informatiecentrum

maaltijden bereiden

als tolk werken

beoefenaars van verschillende sporten trainen

in musicals of cabaretvoorstellingen spelen

verhalen schrijven

wiskundige kennis toepassen in de informatica

onderzoek doen naar allerlei vormen van menselijk gedrag (agressie, verliefdheid, verslaving, enz.)

elektriciteit aanleggen

groepen toeristen rondleiden als gids

vliegtuigen onderhouden en repareren

vracht vervoeren per schip over rivieren en kanalen

schepen bouwen en onderhouden

films of toneelstukken regisseren

mensen verdedigen die van een misdrijf beschuldigd zijn

onderwerpen uit de middeleeuwen bestuderen


Hieronder staan nog een paar algemene vragen. Deze zijn nodig om het rapport nauwkeuriger te kunnen opstellen.

Geef verder je juiste email adres. Dit email adres wordt alleen gebruikt om je persoonlijk rapport- en betalingscodescodes toe te sturen.


Wat is je geslacht ?Je leeftijd ?Wat is je hoogst voltooide opleiding
of met welke opleiding ben je nu bezig ?

Wat is je huidige functie/beroep?
(volg je nog een opleiding vul dan student of scholier in):

Het licentie E-mail adres:

Je volledige naam (voor rapport identificatie):

Je eigen email adres:

Afdeling of klas: