Identitest

De IdentiTest is de meest gedetailleerde interessetest van Nederland. Na het maken van de test heb je niet alleen een overzicht van erg veel sectoren (interessegebieden) waarvoor je wel/geen belangstelling hebt, maar je krijgt ook te zien bij welk persoonlijkheidstype je hoort, en welke soorten werk voor jou waarschijnlijk interessant zijn.

Het komt erop neer dat je straks niet alleen weet welke opleidingen en beroepen je wel aanspreken, maar ook waarom dit zo is (omdat mensen van een bepaald type nu eenmaal voorkeuren hebben voor bepaalde werkzaamheden).

Je kunt deze test maken omdat je nog helemaal geen toekomstplannen hebt, maar ook als heroriëntatie, of als een laatste "controlepost", om er zeker van te zijn dat je geen interessante mogelijkheden over het hoofd hebt gezien.

Omdat de test erg gedetailleerd is, moet je er wel even de tijd voor nemen: er zijn drie onderdelen, met respectievelijk 50, 94 en 141 vragen. Het maken van de totale test neemt ongeveer een half uur in beslag.

N.B. 1: Maak de test rustig, geconcentreerd, en zonder bemoeienis van anderen. Hoe serieuzer je werkt, hoe betrouwbaarder het eindresultaat is!

N.B. 2: Ga bij het maken van de test niet uit van één toekomstwens die voor jou eigenlijk al vast ligt, maar stel je open voor alle activiteiten, en geef ze een eerlijke waardering. Als je dat niet doet, heeft de test geen zin, en doe je jezelf tekort.

N.B. 3: Deze test zegt alleen iets over je interesses, en niets over je capaciteiten.

Let op: Dit is de zogenaamde licentieversie. Maak deze alleen als je een zogenaamd licentie emailadres hebt ontvangen van je licentiehouder (decaan, loopbaanbegeleider, werkgever etc.) Vul minimaal het juiste licentie emailadres in en je volledige naam.


Onderdeel A: werksoorten

Geef van alle werksoorten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.
Het is dus niet de bedoeling dat je een waardering geeft voor de voorbeelden: deze zijn alleen bedoeld om duidelijker te maken aan welke concrete situaties je bij elke werksoort zou kunnen denken.

Soort werk

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

?

technische klussen uitvoeren (bijv. elektriciteit aanleggen, cv installeren, timmerwerk verrichten)

je ideeën of gevoelens op een kunstzinnige manier weergeven (bijv. in tekeningen, op het toneel, in de muziek)

mensen medisch verzorgen en begeleiden (bijv. in een gezondheidscentrum, in een ziekenhuis, in een praktijk voor fysiotherapie)

werkstukken maken over exacte onderwerpen (bijv. voor natuurkunde, scheikunde, biologie)

allerlei dingen regelen (voor bijv. tentoonstellingen, sportdagen, festivals)

psychologische of maatschappelijke verschijnselen bestuderen (bijv. stress, verslaving, discriminatie)

"doe-werk" verrichten (bijv. bestellingen bezorgen, voertuigen besturen, spullen verhuizen)

technische verbeteringen bedenken (voor bijv. waterzuivering, ruimtevaart, computerprogramma's)

kunstmanifestaties bezoeken of bijwonen (bijv. exposities in een museum, fototentoonstellingen, toneelstukken)

artikelen lezen over niet-exacte onderwerpen (bijv. archeologie, rechtspraak, filosofie)

mensen adviezen geven (bijv. over het kopen van een woning, het vinden van een baan, het kiezen van een opleiding)

reparaties verrichten (bijv. aan motorvoertuigen, computers, wasmachines)

werkstukken maken over niet-exacte onderwerpen (bijv. voor geschiedenis, maatschappijleer, economie)

jongeren begeleiden (bijv. in een gezinsvervangend tehuis, in de crisisopvang, bij het zelfstandig leren wonen)

ontwerpen maken (bijv. voor posters, interieurs, meubels)

avontuurlijke dingen ondernemen (bijv. als bergbeklimmer, testpiloot of oorlogsverslaggever)

werken met machines of andere apparatuur (bijv. in de wegenbouw, in een laboratorium, op een luchthaven)

bouwen (bijv. huizen, kantoorgebouwen, stadswijken)

mensen met een handicap helpen (bijv. als doventolk, als ergotherapeut, als logopedist)

klanten helpen (bijv. in een winkel, bij een bank, bij een reisbureau)

dienstverlenend werk verrichten (bijv. in een restaurant, bij de klantenservice van een warenhuis, in een hotel)

dingen op een overzichtelijke manier op papier zetten (bijv. inkomsten en uitgaven van een bedrijf, bezienswaardigheden in een stad, programma’s van een televisieomroep)

activiteiten organiseren voor een bedrijf (bijv. reclamecampagnes, studiedagen, personeelsuitjes)

leiding geven (bijv. aan een afdeling van een bedrijf, aan een basisschool, aan een jongerenorganisatie)

hulpverlenend werk verrichten (bijv. in de gezinszorg, voor het Rode Kruis, in het maatschappelijk werk)

mooie dingen maken (bijv. sieraden, modieuze kleding, cadeauartikelen)

je fantasie gebruiken (bijv. bij het schrijven van verhalen, het inrichten van etalages, het maken van tekeningen)

in huis werkzaamheden verrichten (bijv. schilderen en behangen, koken, vloerbedekking leggen)

producten maken (bijv. levensmiddelen, kleding, gebruiksvoorwerpen)

je eigen grenzen verkennen (bijv. bij de mariniers, in extreme weersomstandigheden, in survivaltochten)

vragen van mensen beantwoorden (bijv. op een luchthaven, op een stad- of gemeentehuis, bij een helpdesk)

ordenen en sorteren (soort bij soort plaatsen) (bijv. post, kleding, boeken)

een eigen bedrijf beginnen (bijv. een winkel, een restaurant, een reclamebureau)

onderzoek verrichten op exact gebied (bijv. op het gebied van vliegtuigbouw, bodemgesteenten, energiebronnen)

oplossingen bedenken voor maatschappelijke of economische problemen (bijv. werkloosheid, criminaliteit, immigratie)

nieuwe uitdagingen opzoeken (bijv. een avontuurlijke baan aannemen, in het buitenland gaan werken, een stuk oerwoud of poolgebied verkennen)

precisiewerk leveren (bijv. keurig verzorgd typewerk op de computer, duidelijke overzichten van bedrijfsresultaten, heldere verslagen van vergaderingen)

verantwoordelijkheid dragen voor de goede gang van zaken (bijv. in een hotel, op een kantoor, bij een krant)

natuurkundige of scheikundige verschijnselen bestuderen (bijv. magnetisme, kernfusie, broeikaseffect)

artikelen lezen over exacte onderwerpen (bijv. over vorderingen in de medische wetenschap, de techniek, het ruimteonderzoek)

buiten bezig zijn (bijv. planten verzorgen, tuinen opknappen, dieren verzorgen)

handelend optreden in risicovolle situaties (bijv. bij overvallen, branden, rellen)

je inzetten voor het welzijn van bepaalde groepen (bijv. verslaafden, vluchtelingen, bejaarden)

administratief werk verrichten (bijv. bij een bank, op een kantoor, in een medisch centrum)

technische apparatuur in elkaar zetten (bijv. motoren, computers, geluidsapparatuur)

onderzoek verrichten op niet-exact gebied (bijv. op geschiedkundig, psychologisch of maatschappelijk terrein)

mensen bellen of mailen, met het doel iets te verkopen (bijv. voor een verzekeringsmaatschappij, een energiebedrijf, een loterij)

dingen controleren (bijv. belastingaangiften op fraude, levensmiddelen op verboden stoffen, juridische teksten op fouten)

met je handen werken (bijv. bij een supermarkt, bij een tuincentrum, bij een verhuisbedrijf)

mensen informatie geven (bijv. over woninginrichting, gezonde voeding, uiterlijke verzorging)


Onderdeel B: werkterreinen

Geef van alle werkterreinen aan hoe aantrekkelijk het je lijkt om daarin werkzaam te zijn.

Werkterreinen

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

?

bij een webwinkel

bij een ICT helpdesk

op zee

bij een edelsmid (voor het maken van sieraden)

in een kapsalon

in een theater (bijv. in toneel- of dansvoorstellingen)

in de planologie (de indeling/inrichting van gebieden)

in de elektronica

bij het UWV (om mensen te helpen bij het vinden van een baan)

op het kantoor van een transportbedrijf

in de psychologie

in de leerlingbegeleiding

in een dierentuin

bij een historisch museum

bij een stedenbouwkundig adviesbureau

in een dierenasiel of dierenpension

in een restaurant

in de theologie (studie van godsdienst of godsdiensten)

in een ziekenhuis

op een agrarisch bedrijf

in de natuurkunde

in een kerk, moskee, of ander godsdienstig centrum

bij een jongerencentrum (voor het organiseren van allerlei activiteiten)

bij de VVV (in een informatiecentrum voor toeristen)

in een hotel

bij een uitgeverij van romans en verhalen

op een kantoor

in een band of orkest

bij een cateringbedrijf of partyservice (voor het leveren van maaltijden, hapjes, enz.)

bij een grafisch ontwerpbureau (voor het ontwerpen van posters, flyers, visitekaartjes, enz.)

bij een sportclub of -vereniging

bij een vertaalbureau

bij de marine

in een museum

in een laboratorium

bij een drukkerij

op een luchthaven

bij een school

in een kledingwinkel

in een filmstudio

bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (voor het omzetten van onderzoeksresultaten in grafieken en tabellen)

bij een toneelgezelschap

bij een evenementenbureau (voor de organisatie van beurzen, festivals, concerten, enz.)

bij een softwarebedrijf

bij een rechtbank

op de afdeling verkoop van een bedrijf

bij een bouwbedrijf

bij een bank

bij de GGZ (geestelijke gezondheidszorg)

in het bodemonderzoek (naar ontstaan en samenstelling van aardlagen)

op een sportschool

in een winkel

in de wiskunde

bij de redactie van een tijdschrift/magazine

op een muziekschool

in de kraamverzorging

in de literatuur (het schrijven van verhalen, gedichten, enz.)

bij de nieuwsredactie van een televisieomroep of website

in een verpleeghuis

bij een reclamebureau (als tekstschrijver)

in een garagebedrijf

bij Staatsbosbeheer

bij een tuincentrum

op een advocatenkantoor

in een galerie (tentoonstellings- en verkoopruimte voor kunst)

bij een reclamebureau (als tekenaar)

in de archeologie

bij een modeontwerpbureau

in het chemisch onderzoek

bij een krant

op een accountantskantoor

bij de luchtmacht

in de staalindustrie

bij een taleninstituut (voor het geven van talencursussen)

bij een elektriciteitsbedrijf

op de administratie van een bedrijf

in het maatschappelijk werk

bij het TNO (toegepast natuurkundig onderzoek naar bijv. nieuwe materialen en apparatuur)

in de hulpverlening

in een huisartsenpraktijk

in een fotostudio

in de voedselproductie

op een weerstation

bij een attractiepark (bijv. de Efteling)

in je eigen teken- of schilderatelier

in de industriële vormgeving (het ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, zoals lampen, tassen, auto’s, enz.)

bij een architectenbureau

in de woninginrichting

in de binnenhuisarchitectuur

bij een vereniging voor natuur- of milieubescherming

bij de politie

bij een reisbureau

in een schoonheidssalon

bij de landmacht


Onderdeel C: activiteiten

Geef van alle activiteiten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.

Activiteiten

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

?

lesgeven

mensen met verslavingsproblemen opvangen en begeleiden

als systeembeheerder het computernetwerk van een bedrijf opzetten en onderhouden

groenten en fruit verbouwen

kleding inkopen voor een kledingzaak

werken in de wegenbouw

Nederlandse en buitenlandse romans lezen

zieke dieren verzorgen en vervoeren bij de dierenambulance

adviezen geven over het gebruik van cosmetica (schoonheidsmiddelen)

scheikundige proeven doen

je verdiepen in taal, gewoontes en gebruiken van mensen in andere landen

een dierenarts of veearts assisteren

mensen met een handicap verzorgen

schepen bouwen en onderhouden

etalages inrichten

ringen, armbanden en kettingen maken

recensies (beoordelingen) van nieuwe romans en verhalenbundels schrijven voor een krant, tijdschrift of website

de zeebodem en oceaanstromingen onderzoeken

gebouwen inrichten (gordijnen, vloerbedekking, verlichting, enz. aanbrengen)

sporttoernooien organiseren

meubels ontwerpen en maken

apps en games ontwerpen

dames, heren en kinderen knippen

onderzoek doen naar de kleinste deeltjes in de natuurkunde

plannen en werktekeningen voor stadsvernieuwing maken

onderzoek doen naar planten en dieren in de natuur

maaltijden bereiden

vrachtvliegtuigen besturen

bacteriën onderzoeken in een laboratorium

tekeningen voor boeken of tijdschriften maken

onderzoek doen naar toepassingsmogelijkheden van laser, nanotechnologie en andere natuurkundige ontdekkingen

motoren en machines ontwerpen

elektriciteit aanleggen

wiskundige kennis toepassen in de informatica

kunstvoorwerpen uit vroegere culturen opgraven en bestuderen

onderwerpen uit de middeleeuwen bestuderen

jongeren begeleiden bij het vinden van een passende opleiding

onderzoek doen naar klimaatverandering

meewerken aan de bescherming van bedreigde planten en dieren

vracht vervoeren per schip over rivieren en kanalen

de orde handhaven waar dat nodig is

de teksten voor de website van een bedrijf of instelling verzorgen

de vrede handhaven in oorlogsgebieden binnen een VN-vredesmacht

de samenstelling en eigenschappen van chemische stoffen onderzoeken

de huid van cliënten verzorgen en behandelen

acteren in films

patiënten in een ziekenhuis verzorgen

de boekhouding van bedrijven verzorgen

leerstof van een bepaald vak aan kinderen uitleggen

films of toneelstukken regisseren

onderzoek doen naar natuurkundige verschijnselen in het heelal (kosmische straling, zwaartekracht, enz.)

reclamespotjes maken voor bedrijven of instellingen

tekeningen maken voor posters en flyers

groepen toeristen rondleiden als gids

orders (bestellingen) voor een bedrijf afhandelen

verhalen schrijven

van alles regelen voor groepen toeristen in het buitenland

werken als telefonisch verkoper of vertegenwoordiger

onderzoeken of mensen of bedrijven in strijd met de wet gehandeld hebben

gebruiksvoorwerpen uit vroegere eeuwen opgraven en bestuderen

mensen informeren over vakantiemogelijkheden en reizen

de geschiedenis van Nederland van de laatste vijftig jaar bestuderen

mensen begeleiden bij relatie- of opvoedingsproblemen

programmeren (computerprogramma’s maken)

dieren verzorgen op een boerderij

computers en tv’s repareren

vrachtvervoer voor schepen of vliegtuigen regelen

beoefenaars van verschillende sporten trainen

een muziekinstrument bespelen

bijwerklessen geven aan kinderen met achterstanden

boeken, tijdschriften en kranten drukken

vee houden

medewerking verlenen aan godsdienstige bijeenkomsten

gasten bedienen in een restaurant

auto’s repareren

als vlieginstructeur werken

patiënten onderzoeken en behandelen

een eigen bedrijf of winkel hebben

festivals en andere evenementen organiseren

tentoonstellingen in een museum organiseren

muziek bedenken bij songteksten of gedichten

planten en bomen kweken

je verdiepen in de bijbel, koran, of andere godsdienstige werken

de criminaliteit bestrijden

artikelen schrijven voor een krant, tijdschrift of website

andere talen spreken en schrijven

mensen weer leren lopen na een verkeersongeval

bouwtekeningen maken voor huizen en andere gebouwen

onderzoeken of nieuwsfeiten echt kloppen

economische of technische vraagstukken oplossen met behulp van wiskundige formules

een natuurgebied beheren en onderhouden

met stadsbewoners praten over verbeteringen in hun wijk

mensen verdedigen die van een misdrijf beschuldigd zijn

gymnastieklessen geven

mensen of landschappen tekenen of schilderen

zorgen dat alles in een hotel (maaltijden, schoonmaak, enz.) goed geregeld is

portretfoto's en fotoreportages maken als fotograaf

vliegtuigen onderhouden en repareren

personeelsfeesten en personeelsuitjes organiseren

brochures en reclamefolders vorm geven

brieven, verslagen en notulen typen op de computer

als tolk werken

gebruiks- en siervoorwerpen maken van glas of metaal

op een containerschip werken

woningen (ver)bouwen

reclameteksten voor een bedrijf schrijven

bedrijven financiële adviezen geven

voedingsadviezen geven aan sportmensen, bejaarden, enz.

mensen interviewen

als groepsleider in een gezinsvervangend tehuis werken

kunstvoorwerpen uitzoeken voor pleinen, openbare gebouwen, enz.

aardbevingen en vulkaanuitbarstingen registreren en onderzoeken

hypotheekadviezen geven

videofilmpjes maken

zingen

met mensen praten over dingen die met godsdienst en geloof te maken hebben

producten verkopen

in musicals of cabaretvoorstellingen spelen

buitenlanders helpen bij het inburgeren in ons land

nieuwe consumentenelektronica ontwikkelen (laptops, smartphones, digitale camera’s, enz.)

zorgen dat winkelvoorraden in orde zijn

als kok in een restaurant werken

kleding verkopen

nieuwe televisieprogramma’s bedenken of produceren

kleding maken

klanten helpen bij een bank

onderzoek doen naar allerlei vormen van menselijk gedrag (agressie, verliefdheid, verslaving, enz.)

plannen maken voor de ligging van nieuwe woonwijken en industriegebieden

werken in je eigen eetcafé

onderzoek doen naar menselijke emoties (angst, boosheid, enz.)

patiënten thuis medisch verzorgen

ontwerpen maken voor de inrichting van woningen, kantoren, scholen, enz.

activiteiten organiseren in een vakantiecentrum

kansberekeningen maken

klanten helpen in een bibliotheek of informatiecentrum

mooi verzorgde websites voor bedrijven maken

Rechtszaken tegen verdachten voorbereiden

centrale verwarming installeren

psychologische tests afnemen en bespreken

ziekten vaststellen en geneeswijzen bepalen

onderzoeken waar nieuwe wegen, kruispunten, rotondes, enz. het best aangelegd kunnen worden


Hieronder staan nog een paar algemene vragen. Deze zijn nodig om het rapport nauwkeuriger te kunnen opstellen.

Geef verder je juiste email adres. Dit email adres wordt alleen gebruikt om je persoonlijk rapport- en betalingscodescodes toe te sturen.


Wat is je geslacht ?Je leeftijd ?Wat is je hoogst voltooide opleiding
of met welke opleiding ben je nu bezig ?

Wat is je huidige functie/beroep?
(volg je nog een opleiding vul dan student of scholier in):

Het licentie E-mail adres:

Je volledige naam (voor rapport identificatie):

Je eigen email adres:

Afdeling of klas: