Identitest

De IdentiTest is de meest gedetailleerde interessetest van Nederland. Na het maken van de test heb je niet alleen een overzicht van erg veel sectoren (interessegebieden) waarvoor je wel/geen belangstelling hebt, maar je krijgt ook te zien bij welk persoonlijkheidstype je hoort, en welke soorten werk voor jou waarschijnlijk interessant zijn.

Het komt erop neer dat je straks niet alleen weet welke opleidingen en beroepen je wel aanspreken, maar ook waarom dit zo is (omdat mensen van een bepaald type nu eenmaal voorkeuren hebben voor bepaalde werkzaamheden).

Je kunt deze test maken omdat je nog helemaal geen toekomstplannen hebt, maar ook als heroriŽntatie, of als een laatste "controlepost", om er zeker van te zijn dat je geen interessante mogelijkheden over het hoofd hebt gezien.

Omdat de test erg gedetailleerd is, moet je er wel even de tijd voor nemen: er zijn drie onderdelen, met respectievelijk 50, 94 en 141 vragen. Het maken van de totale test neemt ongeveer een half uur in beslag.

N.B. 1: Maak de test rustig, geconcentreerd, en zonder bemoeienis van anderen. Hoe serieuzer je werkt, hoe betrouwbaarder het eindresultaat is!

N.B. 2: Ga bij het maken van de test niet uit van ťťn toekomstwens die voor jou eigenlijk al vast ligt, maar stel je open voor alle activiteiten, en geef ze een eerlijke waardering. Als je dat niet doet, heeft de test geen zin, en doe je jezelf tekort.

N.B. 3: Deze test zegt alleen iets over je interesses, en niets over je capaciteiten.

Let op: Dit is de zogenaamde licentieversie. Maak deze alleen als je een zogenaamd licentie emailadres hebt ontvangen van je licentiehouder (decaan, loopbaanbegeleider, werkgever etc.) Vul minimaal het juiste licentie emailadres in en je volledige naam.


Onderdeel A: werksoorten

Geef van alle werksoorten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.
Het is dus niet de bedoeling dat je een waardering geeft voor de voorbeelden: deze zijn alleen bedoeld om duidelijker te maken aan welke concrete situaties je bij elke werksoort zou kunnen denken.

Soort werk

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

administratief werk verrichten (bijv. bij een bank, op een kantoor, in een medisch centrum)

werkstukken maken over exacte onderwerpen (bijv. voor natuurkunde, scheikunde, biologie)

allerlei dingen regelen (voor bijv. tentoonstellingen, sportdagen, congressen)

technische klussen uitvoeren (bijv. elektriciteit aanleggen, cv installeren, timmerwerk verrichten)

mensen informatie geven (bijv. over woninginrichting, gezonde voeding, uiterlijke verzorging)

dienstverlenend werk verrichten (bijv. in een restaurant, bij de klantenservice van een warenhuis, in een hotel)

bouwen (bijv. huizen, kantoorgebouwen, stadswijken)

met je handen werken (bijv. bij een supermarkt, bij een tuincentrum, bij een verhuisbedrijf)

mensen medisch verzorgen en begeleiden (bijv. in een gezondheidscentrum, in een ziekenhuis, in een praktijk voor fysiotherapie)

avontuurlijke dingen ondernemen (bijv. als bergbeklimmer, testpiloot of oorlogsverslaggever)

technische apparatuur in elkaar zetten (bijv. motoren, computers, geluidsapparatuur)

een eigen bedrijf beginnen (bijv. een winkel, een restaurant, een reclamebureau)

ontwerpen maken (bijv. voor posters, interieurs, meubels)

onderzoek verrichten op niet-exact gebied (bijv. op geschiedkundig, psychologisch of maatschappelijk terrein)

psychologische of maatschappelijke verschijnselen bestuderen (bijv. stress, verslaving, discriminatie)

mensen benaderen met het doel om iets te verkopen (bijv. als vertegenwoordiger, telefonisch verkoper, verzekeringsagent)

je eigen grenzen verkennen (bijv. bij de mariniers, in extreme weersomstandigheden, in survivaltochten)

artikelen lezen over exacte onderwerpen (bijv. over vorderingen in de medische wetenschap, de techniek, het ruimteonderzoek)

dingen controleren (bijv. belastingaangiften op fraude, levensmiddelen op verboden stoffen, juridische teksten op fouten)

jongeren begeleiden (bijv. in een gezinsvervangend tehuis, in de crisisopvang, bij het zelfstandig leren wonen)

onderzoek verrichten op exact gebied (bijv. op het gebied van vliegtuigbouw, bodemgesteenten, energiebronnen)

precisiewerk leveren (bijv. keurig verzorgd typewerk op de computer, duidelijke overzichten van bedrijfsresultaten, heldere verslagen van vergaderingen)

natuurkundige of scheikundige verschijnselen bestuderen (bijv. magnetisme, kernfusie, broeikaseffect)

mensen adviezen geven (bijv. over het kopen van een woning, het vinden van een baan, het kiezen van een opleiding)

je inzetten voor het welzijn van bepaalde groepen (bijv. verslaafden, vluchtelingen, mensen in Derde Wereldlanden)

je fantasie gebruiken (bijv. bij het schrijven van verhalen, het inrichten van etalages, het maken van tekeningen)

ordenen en sorteren (soort bij soort plaatsen) (bijv. post, cdís, boeken)

oplossingen bedenken voor maatschappelijke of economische problemen (bijv. werkloosheid, criminaliteit, immigratie)

klanten helpen (bijv. in een winkel, bij een bank, bij een reisbureau)

reparaties verrichten (bijv. aan motorvoertuigen, computers, wasmachines)

verantwoordelijkheid dragen voor de goede gang van zaken (bijv. in een hotel, op een kantoor, bij een krant)

handelend optreden in risicovolle situaties (bijv. bij overvallen, branden, rellen)

producten maken (bijv. levensmiddelen, kleding, gebruiksvoorwerpen)

in huis werkzaamheden verrichten (bijv. schilderen en behangen, koken, vloerbedekking leggen)

kunstmanifestaties bezoeken of bijwonen (bijv. exposities in een museum, fototentoonstellingen, toneelstukken)

technische verbeteringen bedenken (voor bijv. waterzuivering, ruimtevaart, computerprogramma's)

hulpverlenend werk verrichten (bijv. in de gezinszorg, bij de kindertelefoon, in een therapeutisch centrum)

leiding geven (bijv. aan een afdeling van een bedrijf, aan een politieke partij, aan een jongerenorganisatie)

werken met machines of andere apparatuur (bijv. in de wegenbouw, in een laboratorium, op een luchthaven)

werkstukken maken over niet-exacte onderwerpen (bijv. voor geschiedenis, maatschappijleer, economie)

activiteiten organiseren voor een bedrijf (bijv. reclamecampagnes, studiedagen, personeelsuitjes)

"doe-werk" verrichten (bijv. bestellingen bezorgen, voertuigen besturen, spullen verhuizen)

nieuwe uitdagingen opzoeken (bijv. een avontuurlijke baan aannemen, in het buitenland gaan werken, een stuk oerwoud of poolgebied verkennen)

dingen op een overzichtelijke manier op papier zetten (bijv. inkomsten en uitgaven van een bedrijf, bezienswaardigheden in een stad, programmaís van een televisieomroep)

mensen met een handicap helpen (bijv. als doventolk, als ergotherapeut, als logopedist)

je ideeŽn of gevoelens op een kunstzinnige manier weergeven (bijv. in tekeningen, op het toneel, in de muziek)

mooie dingen maken (bijv. sieraden, modieuze kleding, cadeauartikelen)

artikelen lezen over niet-exacte onderwerpen (bijv. archeologie, rechtspraak, filosofie)

vragen van mensen beantwoorden (bijv. op een luchthaven, op een stad- of gemeentehuis, bij een helpdesk)

buiten bezig zijn (bijv. planten verzorgen, tuinen opknappen, dieren verzorgen)


Onderdeel B: werkterreinen

Geef van alle werkterreinen aan hoe aantrekkelijk het je lijkt om daarin werkzaam te zijn.

Werkterreinen

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

op het kantoor van een transportbedrijf

bij een reisbureau

op kantoor

in de psychologie

bij een reclamebureau (als tekstschrijver)

in een band of orkest

bij een krant

in een fotozaak

bij een taleninstituut (voor het geven van talencursussen)

in het chemisch onderzoek

bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (voor het omzetten van onderzoeksresultaten in grafieken en tabellen)

op een weerstation

bij een cateringbedrijf of partyservice (voor het leveren van maaltijden, hapjes, enz.)

op een agrarisch bedrijf

bij een edelsmid (voor het maken van sieraden)

bij een attractiepark (bijv. de Efteling)

bij een evenementenbureau (voor de organisatie van beurzen, festivals, concerten, enz.)

bij de luchtmacht

in een ziekenhuis

in een galerie (tentoonstellings- en verkoopruimte voor kunst)

bij een ICT adviesbureau

bij een architectenbureau

in een kapsalon

op de administratie van een bedrijf

in een garagebedrijf

in de wiskunde

bij een rechtbank

bij de politie

in de fotografie

bij de landmacht

in de elektronica

in een dierentuin

bij een arbeids-, of loopbaanbegeleidingsbureau (mensen helpen aan een (betere) baan)

in de hulpverlening

op een muziekschool

bij een softwarebedrijf

bij een reclamebureau (als tekenaar)

in de literatuur

bij een sportclub of -vereniging

bij een elektriciteitsbedrijf

in een verpleeg- of verzorgingstehuis

in een teken- of schilderatelier

in een restaurant

in een theater (bijv. in toneel- of dansvoorstellingen)

in een hotel

bij een grafisch ontwerpbureau

in de kraamverzorging

op een VVV-kantoor

bij de nieuwsredactie van een televisieomroep

bij de marine

op een sportschool

bij een school

bij het TNO (toegepast natuurkundig onderzoek naar bijv. nieuwe materialen en apparatuur)

bij de redactie van een tijdschrift of televisieprogramma

in de pedagogiek (opvoedkunde)

bij een jongerencentrum (voor het organiseren van allerlei activiteiten)

bij een vertaalbureau

bij een stedenbouwkundig adviesbureau

op zee

in een museum

bij een bouwbedrijf

in een dierenasiel of dierenpension

op een advocatenkantoor

op de afdeling verkoop van een bedrijf

in een schoonheidssalon

in de woninginrichting

bij een vereniging voor natuur- of milieubescherming

in een kledingwinkel

bij een uitgeverij van romans en verhalen

bij een bank

in een huisartsenpraktijk

bij een toneelgezelschap

in de industriŽle vormgeving (het ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, zoals lampen, tassen, autoís, enz.)

in een bedrijfslaboratorium

in de leerlingbegeleiding

in het bodemonderzoek (naar ontstaan en samenstelling van aardlagen)

op een luchthaven

bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (oorlogsarchieven)

bij een drukkerij

bij Staatsbosbeheer

in de voedselproductie

in een staalfabriek

in een winkel

bij een historisch museum

in de planologie (ruimtelijke ordening: indeling/inrichting van gebieden)

in het maatschappelijk werk

bij een webwinkel

in de natuurkunde

in de binnenhuisarchitectuur

bij een modeontwerpbureau

bij een tuincentrum

op een accountantskantoor

in een kerk, moskee, of ander godsdienstig centrum

in de theologie (studie van godsdienst of godsdiensten)


Onderdeel C: activiteiten

Geef van alle activiteiten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.

Activiteiten

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

leerstof van een bepaald vak aan kinderen uitleggen

groepen toeristen rondleiden

met stadsbewoners praten over verbeteringen in hun wijk

kleding inkopen voor een kledingzaak

scheikundige proeven doen

vorm, indeling, lettertype, enz. bepalen van teksten en advertenties in kranten, tijdschriften en brochures

met mensen praten over dingen die met godsdienst en geloof te maken hebben

maaltijden bereiden

bijwerklessen geven aan kinderen met achterstanden

buitenlanders helpen bij het inburgeren in ons land

bouwtekeningen maken voor huizen en andere gebouwen

onderzoek doen naar toepassingsmogelijkheden van laser, nanotechnologie en andere natuurkundige ontdekkingen

ziekten vaststellen en geneeswijzen bepalen

zorgen voor tijdige leveranties van groothandels aan winkels

nieuwe televisieprogrammaís bedenken of produceren

mensen verdedigen die van een misdrijf beschuldigd zijn

een eigen bedrijf of winkel hebben

tekeningen maken voor posters en flyers

zorgen dat een hotel er goed verzorgd en gezellig uitziet

plannen en werktekeningen voor stadsvernieuwing maken

zieke dieren verzorgen en vervoeren bij de dierenambulance

mensen begeleiden bij relatie- of opvoedingsproblemen

boeken, tijdschriften en kranten maken

andere talen spreken en schrijven

plannen maken voor de ligging van nieuwe woonwijken en industriegebieden

kleding maken

klanten helpen bij een bank

het gedrag van dieren in de natuur observeren

de boekhouding van bedrijven verzorgen

beurzen en andere evenementen organiseren

vliegtuigen onderhouden en repareren

de tekst en vormgeving van websites verzorgen

mensen weer leren lopen na een verkeersongeval

artikelen schrijven voor een krant of tijdschrift

onderzoek doen naar natuurkundige verschijnselen in het heelal (kosmische straling, gewichtloosheid, enz.)

gebruiksvoorwerpen uit vroegere eeuwen opgraven en bestuderen

psychologische tests afnemen en bespreken

mensen informeren over vakantiemogelijkheden en reizen

mensen met een handicap verzorgen

portretfoto's en fotoreportages maken als fotograaf

onderzoeken of mensen of bedrijven in strijd met de wet gehandeld hebben

onderzoek doen naar de kleinste deeltjes in de natuurkunde

gasten bedienen in een restaurant

aardbevingen en vulkaanuitbarstingen registreren en onderzoeken

ringen, armbanden en kettingen maken

sporttoernooien organiseren

mensen met verslavingsproblemen opvangen en begeleiden

groenten en fruit verbouwen

een dierenarts of veearts assisteren

schepen bouwen en onderhouden

onderzoeken waar nieuwe wegen, kruispunten, rotondes, enz. het best aangelegd kunnen worden

producten verkopen

vrachten over zee vervoeren

vee houden

ontwerpen maken voor de inrichting van woningen, kantoren, scholen, enz.

Nederlandse en buitenlandse romans lezen

een muziekinstrument bespelen

een actualiteitenrubriek voor radio of tv verzorgen

onderzoeken waar jongeren in een probleemwijk behoefte aan hebben

wiskundige kennis toepassen in de informatica

tekeningen voor boeken of tijdschriften maken

Rechtszaken tegen verdachten voorbereiden

als kok in een restaurant werken

vrachtvliegtuigen besturen

onderzoek doen naar allerlei vormen van menselijk gedrag (agressie, verliefdheid, verslaving, enz.)

geluidsapparatuur en tv's repareren

medewerking verlenen aan godsdienstige bijeenkomsten

lesgeven

als groepsleider in een gezinsvervangend tehuis werken

berekenen welke hypotheken het gunstigst zijn voor bedrijven of particulieren

nieuwe consumentenelektronica ontwikkelen (computers, geluidsapparatuur, enz.)

bacteriŽn onderzoeken in een laboratorium

economische of technische vraagstukken oplossen met behulp van wiskunde

als tolk werken

bedrijven financiŽle adviezen geven

werken als telefonisch verkoper of vertegenwoordiger

de zeebodem en oceaanstromingen onderzoeken

gymnastieklessen geven

vrachtvervoer voor schepen of vliegtuigen regelen

zingen

onderwerpen uit de middeleeuwen bestuderen

de geschiedenis van Nederland van de laatste vijftig jaar bestuderen

de orde handhaven waar dat nodig is

planten en bomen kweken

relatiegeschenken bedenken en ontwerpen voor bedrijven

recensies (beoordelingen) van nieuwe romans en verhalenbundels schrijven voor een krant of tijdschrift

vracht vervoeren per schip over rivieren en kanalen

films of toneelstukken regisseren

centrale verwarming installeren

orders (bestellingen) voor een bedrijf afhandelen

als systeembeheerder het computernetwerk van een bedrijf opzetten en onderhouden

patiŽnten in een ziekenhuis verzorgen

dieren verzorgen op een boerderij

klanten helpen in een bibliotheek of informatiecentrum

de inhoud van een tijdschrift bepalen

websites maken voor bedrijven

acteren in films

meewerken aan de bescherming van bedreigde planten en dieren

onderzoek doen naar klimaatverandering

mensen interviewen

autoís repareren

de vrede handhaven in oorlogsgebieden binnen een VN-leger

kleding verkopen

onderzoek doen naar menselijke emoties (angst, boosheid, enz.)

je verdiepen in de bijbel, koran, of andere godsdienstige werken

computergames ontwikkelen

elektriciteit aanleggen

in musicals of cabaretvoorstellingen spelen

als vlieginstructeur werken

de huid van cliŽnten verzorgen en behandelen

etalages inrichten

met een filmcamera werken

kunstvoorwerpen uit vroegere culturen opgraven en bestuderen

tentoonstellingen in een museum organiseren

tunnels en bruggen ontwerpen

voedingsadviezen geven aan sportmensen, bejaarden, enz.

een bos of natuurgebied beheren en onderhouden

timmeren en metselen

je verdiepen in taal, gewoontes en gebruiken van mensen in andere landen

films, animaties of reclamespotjes maken voor bedrijven of instellingen

de criminaliteit bestrijden

de samenstelling en eigenschappen van chemische stoffen onderzoeken

gebouwen inrichten (gordijnen, vloerbedekking, verlichting, enz. aanbrengen)

mensen of landschappen tekenen of schilderen

van alles regelen voor groepen toeristen in het buitenland

tournees en optredens van artiesten organiseren

beoefenaars van verschillende sporten trainen

zorgen dat alle voorzieningen in een hotel (maaltijden, schoonmaak, enz.) goed geregeld zijn

personeelsfeesten en personeelsuitjes organiseren

patiŽnten onderzoeken en behandelen

verhalen schrijven

muziek bedenken bij songteksten of gedichten

motoren en machines ontwerpen

de lay-out van brochures en reclamefolders verzorgen

kunstvoorwerpen uitzoeken voor pleinen, openbare gebouwen, enz.

patiŽnten thuis medisch verzorgen

adviezen geven over het gebruik van cosmetica (schoonheidsmiddelen)

brieven, verslagen, enz. typen op de computer

meubels ontwerpen en maken

littekens onzichtbaar maken

kansberekeningen maken


Hieronder staan nog een paar algemene vragen. Deze zijn nodig om het rapport nauwkeuriger te kunnen opstellen.

Geef verder je juiste email adres. Dit email adres wordt alleen gebruikt om je persoonlijk rapport- en betalingscodescodes toe te sturen.


Wat is je geslacht ?Je leeftijd ?Wat is je hoogst voltooide opleiding
of met welke opleiding ben je nu bezig ?

Wat is je huidige functie/beroep?
(volg je nog een opleiding vul dan student of scholier in):

Het licentie E-mail adres:

Je volledige naam (voor rapport identificatie):

Je eigen email adres:

Afdeling of klas: