Profilab

Deze test is bedoeld om je te laten zien voor welke maatschappelijke sectoren je de meeste belangstelling hebt, en wat dit betekent voor je profielkeuze.
Geef van alle onderstaande activiteiten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.
Dit doe je door bij elke activiteit te klikken op het rondje dat je mate van belangstelling het best weergeeft.

NB 1: maak deze test helemaal voor jezelf. Beïnvloeding door anderen maakt de testuitslag onbetrouwbaar.

NB 2: deze test zegt alleen iets over je interesses, en niets over je capaciteiten.

Let op: Dit is de zogenaamde licentieversie. Vul daarom het juiste emailadres in en je volledige naam.

 

Activiteiten

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

Eerste hulp bij ongevallen verlenen

Zingen

Nieuwe kunststoffen of andere materialen ontwikkelen

Tuinen ontwerpen en aanleggen

Onderzoek doen naar bedreigde planten en dieren

Zieke dieren behandelen als dierenarts

Werken voor een milieuorganisatie

Mensen weer leren lopen na een verkeersongeval

Orders (bestellingen) afhandelen voor een bedrijf

Adviezen geven over gezonde voeding

De werking van geneesmiddelen bestuderen

Kleding ontwerpen

Toneelspelers schminken

Aardlagen en gesteentes onderzoeken

Talen en culturen van andere landen bestuderen

Elektrische apparaten repareren

Spieren en gewrichten behandelen als fysiotherapeut

Sieraden maken

De boekhouding van een bedrijf verzorgen

Mensen interviewen voor een krant of tijdschrift

Sporters medisch begeleiden

Psychologische tests afnemen en bespreken met mensen

Het gedrag van dieren in de natuur bestuderen

Aandelen kopen en verkopen op de beurs

Medische artikelen lezen

Romans verfilmen

Natuurkundige proeven doen

Op de intensive care afdeling van een ziekenhuis werken

Werken als vertegenwoordiger voor een bedrijf

Werken bij de technische recherche

Toneelspelen

Bij een bank werken

Toeristen langs historische gebouwen leiden als gids

Nieuwe groentenrassen ontwikkelen

Auto’s repareren

Stroomstoringen opsporen en verhelpen

Fotoreportages maken voor tijdschriften

Assisteren bij operaties

Bossen aanleggen

Reclamecampagnes voor nieuwe producten organiseren

Een eigen winkel hebben

Kunstvoorwerpen uitzoeken voor pleinen en openbare gebouwen

Gasten ontvangen in een hotel en hun vragen beantwoorden

Mensen leren om beter met stress om te gaan

Buitenlanders Nederlands leren

Lesgeven aan brugklasleerlingen

Op een weerstation werken

Elektriciteit aanleggen

Technische computerprogramma’s ontwikkelen

Bloemen kweken

Ziektes vaststellen en geneeswijzen bepalen

Dieren houden en verzorgen

Werken als groepsleider in een gezinsvervangend tehuis

Mensen informeren over vakantiebestemmingen

Jongeren begeleiden bij het zelfstandig leren wonen

Nieuwe producten op de markt brengen

Mensen adviseren over hypotheken

Mensen helpen als advocaat

Mensen begeleiden bij gezinsproblemen

De voorlichting (pr) voor een bedrijf verzorgen

Etalages inrichten

Leerlingen begeleiden in probleemsituaties

Mensen of landschappen tekenen

Een muziekinstrument bespelen

Recensies (beoordelingen) schrijven over romans, films, toneelstukken e.d.

Werken op een architectenbureau

Vliegtuigen onderhouden en repareren

Mensen met schulden adviezen geven

In een dierentuin werken

Geluidsapparatuur en tv’s repareren

Werken in een tuincentrum

Patiënten helpen en verzorgen als ambulancemedewerker

Verhalen schrijven

Bouwtekeningen maken voor huizen

Computers repareren

Contacten met het buitenland onderhouden voor een bedrijf

Werken als afdelingschef in een supermarkt of warenhuis

Planten determineren (vaststellen welke soorten het zijn)

Bedrijven financiële adviezen geven

Een eigen bedrijf beginnen

Parken en recreatiegebieden ontwerpen

Mensen helpen bij het zoeken naar een geschikte baan of opleiding

Patiënten onderzoeken en behandelen

De productie bij bedrijven automatiseren

Werken bij de kinderbescherming

Als verkoper in een winkel werken

Op een kantoor werken

Drugsverslaafden opvangen en begeleiden

Werken in een dierenasiel of vogelopvangcentrum

Een natuurgebied beheren en onderhouden

Röntgenfoto’s van patiënten maken en beoordelen

Op de kinderafdeling van een ziekenhuis werken

Kleurencombinaties voor interieurs bedenken

Lesgeven op een basisschool

Onderzoek doen naar klimaatveranderingen

Gevangenen begeleiden bij hun terugkeer in de samenleving

Metaal bewerken

Een bedrijfsplan voor een nieuwe onderneming opstellen

In een laboratorium werken

Mensen een goede lichaamshouding aanleren

Tunnels of bruggen ontwerpen

Opgegraven kunstvoorwerpen bestuderen


Hieronder staan nog een paar algemene vragen. Deze zijn nodig om het rapport nauwkeuriger te kunnen opstellen.

Geef verder je juiste email adres. Dit email adres wordt alleen gebruikt om je persoonlijk rapport- en betalingscodescodes toe te sturen.


Wat is je geslacht ?Je leeftijd ?Wat is je hoogst voltooide opleiding
of met welke opleiding ben je nu bezig ?

Wat is je huidige functie/beroep?
(volg je nog een opleiding vul dan student of scholier in):

Het licentie E-mail adres:

Je volledige naam (voor rapport identificatie):

Je eigen email adres:

Afdeling of klas: