Profilab

Deze test is bedoeld om je te laten zien voor welke maatschappelijke sectoren je de meeste belangstelling hebt, en wat dit betekent voor je profielkeuze.
Geef van alle onderstaande activiteiten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.
Dit doe je door bij elke activiteit te klikken op het rondje dat je mate van belangstelling het best weergeeft.

NB 1: maak deze test helemaal voor jezelf. Beïnvloeding door anderen maakt de testuitslag onbetrouwbaar.

NB 2: deze test zegt alleen iets over je interesses, en niets over je capaciteiten.

Let op: Dit is de zogenaamde licentieversie. Vul daarom het juiste emailadres in en je volledige naam.

 

Activiteiten

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

Mensen interviewen voor een krant of tijdschrift

De productie bij bedrijven automatiseren

Mensen met schulden adviezen geven

Werken als afdelingschef in een supermarkt of warenhuis

Ziektes vaststellen en geneeswijzen bepalen

Op de intensive care afdeling van een ziekenhuis werken

Parken en recreatiegebieden ontwerpen

Vliegtuigen onderhouden en repareren

Fotoreportages maken voor tijdschriften

Mensen helpen als advocaat

Romans verfilmen

Mensen informeren over vakantiebestemmingen

Nieuwe groentenrassen ontwikkelen

Technische computerprogramma’s ontwikkelen

Aandelen kopen en verkopen op de beurs

Werken op een architectenbureau

Zingen

Bouwtekeningen maken voor huizen

Het gedrag van dieren in de natuur bestuderen

Nieuwe producten op de markt brengen

Tuinen ontwerpen en aanleggen

Toneelspelen

Geluidsapparatuur en tv’s repareren

Bloemen kweken

De boekhouding van een bedrijf verzorgen

Mensen helpen bij het zoeken naar een geschikte baan of opleiding

Auto’s repareren

Drugsverslaafden opvangen en begeleiden

Nieuwe kunststoffen of andere materialen ontwikkelen

Stroomstoringen opsporen en verhelpen

Op een weerstation werken

Computers repareren

Eerste hulp bij ongevallen verlenen

Orders (bestellingen) afhandelen voor een bedrijf

Assisteren bij operaties

Mensen leren om beter met stress om te gaan

In een dierentuin werken

Mensen of landschappen tekenen

Mensen begeleiden bij gezinsproblemen

Verhalen schrijven

Kleurencombinaties voor interieurs bedenken

Buitenlanders Nederlands leren

Als verkoper in een winkel werken

Mensen adviseren over hypotheken

Röntgenfoto’s van patiënten maken en beoordelen

De werking van geneesmiddelen bestuderen

Etalages inrichten

Gevangenen begeleiden bij hun terugkeer in de samenleving

Natuurkundige proeven doen

Op de kinderafdeling van een ziekenhuis werken

Een eigen bedrijf beginnen

Mensen een goede lichaamshouding aanleren

Een natuurgebied beheren en onderhouden

Werken als groepsleider in een gezinsvervangend tehuis

Gasten ontvangen in een hotel en hun vragen beantwoorden

Adviezen geven over gezonde voeding

Tunnels of bruggen ontwerpen

Kleding ontwerpen

Aardlagen en gesteentes onderzoeken

Metaal bewerken

Werken in een dierenasiel of vogelopvangcentrum

Werken in een tuincentrum

Opgegraven kunstvoorwerpen bestuderen

Een muziekinstrument bespelen

Onderzoek doen naar bedreigde planten en dieren

Op een kantoor werken

Elektrische apparaten repareren

Zieke dieren behandelen als dierenarts

Leerlingen begeleiden in probleemsituaties

Jongeren begeleiden bij het zelfstandig leren wonen

Reclamecampagnes voor nieuwe producten organiseren

Werken bij de technische recherche

Psychologische tests afnemen en bespreken met mensen

Werken als vertegenwoordiger voor een bedrijf

Sporters medisch begeleiden

Planten determineren (vaststellen welke soorten het zijn)

Bossen aanleggen

Werken voor een milieuorganisatie

De voorlichting (pr) voor een bedrijf verzorgen

Mensen weer leren lopen na een verkeersongeval

Patiënten helpen en verzorgen als ambulancemedewerker

Patiënten onderzoeken en behandelen

Sieraden maken

Medische artikelen lezen

Talen en culturen van andere landen bestuderen

Contacten met het buitenland onderhouden voor een bedrijf

Een eigen winkel hebben

Bij een bank werken

Bedrijven financiële adviezen geven

Toeristen langs historische gebouwen leiden als gids

Lesgeven aan brugklasleerlingen

Toneelspelers schminken

Recensies (beoordelingen) schrijven over romans, films, toneelstukken e.d.

Lesgeven op een basisschool

Een bedrijfsplan voor een nieuwe onderneming opstellen

Werken bij de kinderbescherming

Onderzoek doen naar klimaatveranderingen

Kunstvoorwerpen uitzoeken voor pleinen en openbare gebouwen

Elektriciteit aanleggen

Spieren en gewrichten behandelen als fysiotherapeut

In een laboratorium werken

Dieren houden en verzorgen


Hieronder staan nog een paar algemene vragen. Deze zijn nodig om het rapport nauwkeuriger te kunnen opstellen.

Geef verder je juiste email adres. Dit email adres wordt alleen gebruikt om je persoonlijk rapport- en betalingscodescodes toe te sturen.


Wat is je geslacht ?Je leeftijd ?Wat is je hoogst voltooide opleiding
of met welke opleiding ben je nu bezig ?

Wat is je huidige functie/beroep?
(volg je nog een opleiding vul dan student of scholier in):

Het licentie E-mail adres:

Je volledige naam (voor rapport identificatie):

Je eigen email adres:

Afdeling of klas: