Profilab

Deze test is bedoeld om je te laten zien voor welke maatschappelijke sectoren je de meeste belangstelling hebt, en wat dit betekent voor je profielkeuze.
Geef van alle onderstaande activiteiten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.
Dit doe je door bij elke activiteit te klikken op het rondje dat je mate van belangstelling het best weergeeft.

NB 1: maak deze test helemaal voor jezelf. Beïnvloeding door anderen maakt de testuitslag onbetrouwbaar.

NB 2: deze test zegt alleen iets over je interesses, en niets over je capaciteiten.

Let op: Dit is de zogenaamde licentieversie. Vul daarom het juiste emailadres in en je volledige naam.

 

Activiteiten

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

Een eigen bedrijf beginnen

Nieuwe producten op de markt brengen

Stroomstoringen opsporen en verhelpen

Tuinen ontwerpen en aanleggen

Contacten met het buitenland onderhouden voor een bedrijf

Onderzoek doen naar bedreigde planten en dieren

Parken en recreatiegebieden ontwerpen

Toneelspelers schminken

Nieuwe groentenrassen ontwikkelen

Spieren en gewrichten behandelen als fysiotherapeut

Orders (bestellingen) afhandelen voor een bedrijf

Reclamecampagnes voor nieuwe producten organiseren

Werken als vertegenwoordiger voor een bedrijf

Fotoreportages maken voor tijdschriften

Geluidsapparatuur en tv’s repareren

Patiënten helpen en verzorgen als ambulancemedewerker

Mensen helpen bij het zoeken naar een geschikte baan of opleiding

Eerste hulp bij ongevallen verlenen

Werken in een tuincentrum

Assisteren bij operaties

Op de kinderafdeling van een ziekenhuis werken

Mensen begeleiden bij gezinsproblemen

Bloemen kweken

Elektrische apparaten repareren

Psychologische tests afnemen en bespreken met mensen

Het gedrag van dieren in de natuur bestuderen

Een bedrijfsplan voor een nieuwe onderneming opstellen

In een laboratorium werken

Kunstvoorwerpen uitzoeken voor pleinen en openbare gebouwen

Tunnels of bruggen ontwerpen

De werking van geneesmiddelen bestuderen

Werken als afdelingschef in een supermarkt of warenhuis

Toneelspelen

Natuurkundige proeven doen

De voorlichting (pr) voor een bedrijf verzorgen

Leerlingen begeleiden in probleemsituaties

Planten determineren (vaststellen welke soorten het zijn)

Werken in een dierenasiel of vogelopvangcentrum

Op een kantoor werken

Mensen informeren over vakantiebestemmingen

Mensen een goede lichaamshouding aanleren

Elektriciteit aanleggen

De boekhouding van een bedrijf verzorgen

Etalages inrichten

Zieke dieren behandelen als dierenarts

Mensen weer leren lopen na een verkeersongeval

Op een weerstation werken

Op de intensive care afdeling van een ziekenhuis werken

Mensen leren om beter met stress om te gaan

Patiënten onderzoeken en behandelen

Mensen interviewen voor een krant of tijdschrift

Vliegtuigen onderhouden en repareren

Aandelen kopen en verkopen op de beurs

Opgegraven kunstvoorwerpen bestuderen

Als verkoper in een winkel werken

Technische computerprogramma’s ontwikkelen

Ziektes vaststellen en geneeswijzen bepalen

Lesgeven op een basisschool

Adviezen geven over gezonde voeding

Medische artikelen lezen

Lesgeven aan brugklasleerlingen

Kleurencombinaties voor interieurs bedenken

Bij een bank werken

Bedrijven financiële adviezen geven

Bossen aanleggen

Auto’s repareren

Mensen of landschappen tekenen

Werken bij de kinderbescherming

Jongeren begeleiden bij het zelfstandig leren wonen

Mensen helpen als advocaat

Gevangenen begeleiden bij hun terugkeer in de samenleving

Bouwtekeningen maken voor huizen

Sieraden maken

Mensen adviseren over hypotheken

Onderzoek doen naar klimaatveranderingen

Werken op een architectenbureau

Verhalen schrijven

Mensen met schulden adviezen geven

Buitenlanders Nederlands leren

Nieuwe kunststoffen of andere materialen ontwikkelen

Talen en culturen van andere landen bestuderen

Kleding ontwerpen

Dieren houden en verzorgen

Drugsverslaafden opvangen en begeleiden

Werken als groepsleider in een gezinsvervangend tehuis

Een natuurgebied beheren en onderhouden

Recensies (beoordelingen) schrijven over romans, films, toneelstukken e.d.

Gasten ontvangen in een hotel en hun vragen beantwoorden

Sporters medisch begeleiden

Romans verfilmen

Een eigen winkel hebben

Werken voor een milieuorganisatie

Röntgenfoto’s van patiënten maken en beoordelen

Computers repareren

Werken bij de technische recherche

Een muziekinstrument bespelen

Aardlagen en gesteentes onderzoeken

Toeristen langs historische gebouwen leiden als gids

In een dierentuin werken

De productie bij bedrijven automatiseren

Zingen

Metaal bewerken


Hieronder staan nog een paar algemene vragen. Deze zijn nodig om het rapport nauwkeuriger te kunnen opstellen.

Geef verder je juiste email adres. Dit email adres wordt alleen gebruikt om je persoonlijk rapport- en betalingscodescodes toe te sturen.


Wat is je geslacht ?Je leeftijd ?Wat is je hoogst voltooide opleiding
of met welke opleiding ben je nu bezig ?

Wat is je huidige functie/beroep?
(volg je nog een opleiding vul dan student of scholier in):

Het licentie E-mail adres:

Je volledige naam (voor rapport identificatie):

Je eigen email adres:

Afdeling of klas: