Profilab

Deze test is bedoeld om je te laten zien voor welke maatschappelijke sectoren je de meeste belangstelling hebt, en wat dit betekent voor je profielkeuze.
Geef van alle onderstaande activiteiten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.
Dit doe je door bij elke activiteit te klikken op het rondje dat je mate van belangstelling het best weergeeft.

NB 1: maak deze test helemaal voor jezelf. Beïnvloeding door anderen maakt de testuitslag onbetrouwbaar.

NB 2: deze test zegt alleen iets over je interesses, en niets over je capaciteiten.

Let op: Dit is de zogenaamde licentieversie. Vul daarom het juiste emailadres in en je volledige naam.

 

Activiteiten

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

Tunnels of bruggen ontwerpen

Werken als afdelingschef in een supermarkt of warenhuis

Leerlingen begeleiden in probleemsituaties

Metaal bewerken

Tuinen ontwerpen en aanleggen

Bouwtekeningen maken voor huizen

Buitenlanders Nederlands leren

Patiënten onderzoeken en behandelen

Een bedrijfsplan voor een nieuwe onderneming opstellen

Verhalen schrijven

Bij een bank werken

De werking van geneesmiddelen bestuderen

Een muziekinstrument bespelen

Reclamecampagnes voor nieuwe producten organiseren

Nieuwe kunststoffen of andere materialen ontwikkelen

Gevangenen begeleiden bij hun terugkeer in de samenleving

Opgegraven kunstvoorwerpen bestuderen

Ziektes vaststellen en geneeswijzen bepalen

Werken als groepsleider in een gezinsvervangend tehuis

Bloemen kweken

Het gedrag van dieren in de natuur bestuderen

Kunstvoorwerpen uitzoeken voor pleinen en openbare gebouwen

Mensen met schulden adviezen geven

Jongeren begeleiden bij het zelfstandig leren wonen

Als verkoper in een winkel werken

Mensen begeleiden bij gezinsproblemen

Een eigen bedrijf beginnen

Parken en recreatiegebieden ontwerpen

Zingen

Orders (bestellingen) afhandelen voor een bedrijf

Nieuwe groentenrassen ontwikkelen

Toneelspelers schminken

Adviezen geven over gezonde voeding

Onderzoek doen naar klimaatveranderingen

Bedrijven financiële adviezen geven

Mensen interviewen voor een krant of tijdschrift

Romans verfilmen

Geluidsapparatuur en tv’s repareren

Werken als vertegenwoordiger voor een bedrijf

Recensies (beoordelingen) schrijven over romans, films, toneelstukken e.d.

Een eigen winkel hebben

Op de kinderafdeling van een ziekenhuis werken

Vliegtuigen onderhouden en repareren

Werken op een architectenbureau

Lesgeven aan brugklasleerlingen

Elektrische apparaten repareren

De boekhouding van een bedrijf verzorgen

Lesgeven op een basisschool

Werken bij de technische recherche

Mensen helpen bij het zoeken naar een geschikte baan of opleiding

De voorlichting (pr) voor een bedrijf verzorgen

Op de intensive care afdeling van een ziekenhuis werken

Computers repareren

Toneelspelen

Werken in een dierenasiel of vogelopvangcentrum

Elektriciteit aanleggen

Mensen adviseren over hypotheken

Etalages inrichten

Patiënten helpen en verzorgen als ambulancemedewerker

Op een kantoor werken

Werken bij de kinderbescherming

Planten determineren (vaststellen welke soorten het zijn)

Onderzoek doen naar bedreigde planten en dieren

Contacten met het buitenland onderhouden voor een bedrijf

Röntgenfoto’s van patiënten maken en beoordelen

Technische computerprogramma’s ontwikkelen

Kleding ontwerpen

Aandelen kopen en verkopen op de beurs

Mensen een goede lichaamshouding aanleren

Talen en culturen van andere landen bestuderen

Op een weerstation werken

Gasten ontvangen in een hotel en hun vragen beantwoorden

Aardlagen en gesteentes onderzoeken

Auto’s repareren

Mensen informeren over vakantiebestemmingen

Bossen aanleggen

Kleurencombinaties voor interieurs bedenken

Zieke dieren behandelen als dierenarts

Werken in een tuincentrum

Mensen weer leren lopen na een verkeersongeval

Sporters medisch begeleiden

Mensen helpen als advocaat

Assisteren bij operaties

In een dierentuin werken

Spieren en gewrichten behandelen als fysiotherapeut

Medische artikelen lezen

Stroomstoringen opsporen en verhelpen

Sieraden maken

Toeristen langs historische gebouwen leiden als gids

Nieuwe producten op de markt brengen

Psychologische tests afnemen en bespreken met mensen

De productie bij bedrijven automatiseren

Fotoreportages maken voor tijdschriften

Werken voor een milieuorganisatie

Natuurkundige proeven doen

Mensen of landschappen tekenen

In een laboratorium werken

Mensen leren om beter met stress om te gaan

Eerste hulp bij ongevallen verlenen

Dieren houden en verzorgen

Drugsverslaafden opvangen en begeleiden

Een natuurgebied beheren en onderhouden


Hieronder staan nog een paar algemene vragen. Deze zijn nodig om het rapport nauwkeuriger te kunnen opstellen.

Geef verder je juiste email adres. Dit email adres wordt alleen gebruikt om je persoonlijk rapport- en betalingscodescodes toe te sturen.


Wat is je geslacht ?Je leeftijd ?Wat is je hoogst voltooide opleiding
of met welke opleiding ben je nu bezig ?

Wat is je huidige functie/beroep?
(volg je nog een opleiding vul dan student of scholier in):

Het licentie E-mail adres:

Je volledige naam (voor rapport identificatie):

Je eigen email adres:

Afdeling of klas: